O autorkách

Autorky, Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó, sa narodili v Maďarsku v roku 1968.

Beatrix ako Vodnár (s Ascendentom v Býkovi a s Mesačným znamením Váhy) bola odjakživa bytosťou s objaviteľskou, hľadajúcou, hlbokou a senzitívnou dušou, ktorú už od detstva priťahovalo liečiteľstvo. Tento liečiteľský impulz ju viedol k tomu, aby sa stala zaviazanou a vytrvalou bádateľkou, hľadajúcou korene ľudského fyzického a emocionálneho utrpenia. Bodom zlomu bol pre ňu rok 1988, počas prvého ročníka štúdia medicíny. Utrpela vážnu dopravnú nehodu a jej duša sa oddelila od jej tela a cestovala mostom do vyšších ríš, aby sa rozhodla, či zostať alebo opustiť tento život.  V tomto čase mala veľmi silné vízie, ktoré vrhli svetlo na jej skutočné poslanie a misiu jej života…

Od toho dňa, ktorý ku nej prišiel ako neoceniteľný dar, zostali pre ňu brány do neviditeľných svetov otvorené. Jej vedomie je odvtedy schopné plynulo prejsť špeciálnym mostom, ktorý vedie do hviezdnych ríš kozmickej oblohy, ktoré jej cez jej vedomie a mimoriadnu vnímavosť posielajú svoje skryté posolstvá. Ukončila medicínsku univerzitu ako lekárka a homeopatka a od spomínaného roku 1988 ju už navštívili stovky ľudí, aby sa zúčastnili jej jasnovideckých čítaní a špeciálnych sedení na liečenie duše, ktoré ako „čitateľka“ Akášických Záznamov vykonáva. Vedie rôzne meditácie a sebaobjavovacie skupiny, učí ľudí o vnútornej ceste k ich vlastnej duši a k jadru ich bytia. Dokáže pomôcť ľuďom rozpoznať ich pravú cestu, zotaviť sa z tráum minulosti a vystúpiť z karmických vzorcov, ktoré si nesú často po mnoho životov. Napĺňajúc tak kruh svojich detských ambícií, práca Beatrix privádza ľudí k pochopeniu koreňov ich fyzických a emocionálnych utrpení.  S rozšírenou perspektívou môžu ľudia konečne pochopiť hlavné motivácie a princípy svojich životov a zarovnať svoj život so svojím poslaním – a tým získať novú úroveň skutočného zdravia.

Anikó ako dvojnásobný Strelec, je trpezlivou, dynamickou a extrémne pozitívnou dušou plnou energie, kreatívnej sily, viery, inšpirácie; s mimoriadnou liečivou silou, ktorá jej, napriek veľmi ťažkému detstvu, pravdepodobne pomohla vždy si zachovať jasnosť a vieru. Zhodou okolností, aj jej život našiel svoje smerovanie po dopravnej nehode. Hoci bola vždy otvorenou, vnímavou, empatickou a štedrou dušou, po nehode sa jej spirituálna cesta ešte viac prehĺbila. 8 rokov sa venovala joge, čítala mnoho ezoterických prác a literatúry a študovala rôzne liečiteľské metódy, vrátane rôznych prístupov práce s telom, ako shiatsu masáže, reflexológia a Reiki.

Anikó pracuje s princípmi zdravého a environmentálne vedomého života a zo všetkých týchto vplyvov vytvorila špeciálnu liečiteľskú metódu, ktorá počas rokov pomohla mnohým jej pacientom rovnako hlbokým liečením, ako ponúka aj Beatrixina práca.

Nie je náhoda, že partnerstvo Beatrix a Anikó a ich spoločná práca je tak poprepájaná a plodná. V tomto živote sa stretli v roku 1999, aby spoločne pokračovali vo svojej dlhej a krásnej misii, ktorá siaha do ich bezčasovej minulosti vo hviezdach a ktorá vychádza z ich osobnej hviezdnej minulosti. Tento osud odvtedy poháňa ich spojenie a duchovnú prácu. Spoločne viedli mnoho skupín a kurzov, vykonávali veľa liečiteľskej a vyučovacej práce pre stovky ľudí a v roku 2000 začali objavovať kozmickú históriu rôznych hviezdnych svetov a odštartovali nadchýnajúcu duchovnú expedíciu do Plejád – hviezdneho sveta, ktorý je pre ne mimoriadne dôležitý.

Vtedy sa začali Galaktické Akášické Záznamy otvárať vo väčšej hĺbke a Nebeské hviezdne sily, ktoré viedli ich spirituálnu prácu, im začali posielať čoraz viac posolstiev. Toto zahájilo proces, kedy boli vedené do čoraz hlbších úrovní, aby nahliadli do kroník galaktických mýtov Kozmickej Histórie. Tieto príbehy neodkrývajú len históriu našej galaxie Mliečna Cesta, ale aj univerzálne vedúce princípy nášho pozemského života. Počas tejto práce prišli na to, že dôvod, prečo sa ich srdcia mohli otvoriť týmto nesmierne silným hviezdnym spomienkam s veľmi hlbokými kozmickými pravdami, ktoré obsahujú je fakt, že jedinečnou misiou ich duší bolo udržať, reprezentovať a odovzdávať hviezdne vedomie na tejto planéte už od počiatku pozemských čias. V tomto ich živote sa dostala táto ich misia na novú úroveň a manifestovala sa spoločne v ich živote v role učiteliek a liečiteliek.

Nasledovali teda volanie a originálny kód misie svojich duší a vo vlastnom vydaní vydali v Maďarsku šesť bestsellerov. Vo svojej prvej knihe s názvom V bráne Kozmickej Transformácie, ktorá vyšla v roku 2003, opísali proces Vzostupu a rôzne alternatívy osudu našej planéty, s nadchýnajúcou kozmickou históriou všetkých hviezd Plejád. Mnohým ľuďom to pomohlo rozpoznať svoje vlastné hviezdne korene a emocionálne a spirituálne kvality, ktoré nesú.

Ich druhá kniha – V bránach Kozmickej Transformácie II. – vyšla v roku 2004 a predstavila kozmickú históriu súhvezdia Androméda a hviezd Orión a Sírius. Táto kniha tiež obsahuje aj hlboko dojímavý príbeh lemúrskeho kontinentu v rannej histórii našej Zeme a aj zaujímavý a dramatický príbeh Atlantídy.

V roku 2005 si Beatrix a Anikó osvojili umenie Vitráže a Tiffany techniky práce so sklom. Touto technikou si vytvorili médium na prenos posolstiev spirituálnych kódov a vízií, ktoré prinášali do hmoty. V pestrofarebných kúskoch skla, ktoré ešte aj vo svojej čistej forme odrážajú nádherné obrazy vyzerajúce takmer ako maľby, spočíva čistá a jednoduchá noblesa trblietajúcich sa roztavených zrniek piesku, odobratých z tela Matky Zeme. Cítili, že toto sklo – akýmsi mystickým spôsobom zrodené z púštneho piesku a oxidov kovov, vytvárajúce nespočetné odtiene a farby – je v hlbokom vzťahu s kryštálmi, polodrahokamami a stromami. Vedeli, že zrnká piesku, kryštály a stromy sú strážcami našej pamäte, a tak sú veľmi špeciálnym spôsobom schopné vnímať posolstvá hviezdnych kódov – a cítili vnútorné naliehanie, že majú tvoriť práve  takto.

V súvislosti s touto ich prácou so sklom, ich členovia Hviezdnej Delegácie požiadali, aby vybudovali Svätyňu, ktorá bude postavená z tohto špeciálne kódovaného skla. Táto svätyňa umožnila cez svoju kryštálovú kupolu otvorenie interdimenzionálneho hviezdneho portálu, prostredníctvom ktorého mohli byť channelované učenia Hviezdnych Rodov zo siedmej dimenzie.

Ako výsledok ich 1,5-ročnej serióznej psychickej práce vo sfére tejto špeciálnej svätyne, sa v roku 2007 zrodila ich tretia kniha: Hviezdne rody – rodiny duší, Kozmické Historické Kroniky galaxie Mliečna Cesta. Táto kniha nesie mimoriadne silné a jedinečné učenie o trinástich Hviezdnych Rodoch a obsahuje históriu galaxie Mliečna Cesta. Odhaľuje skutočný význam a úplne nové pochopenie viac ako 230 hviezd nad nami, ktoré ešte nikdy nebolo takto detailne a presne nahrané do písanej histórie ľudstva. Táto kľúčová spomienková kronika, živá kniha, bola v roku 2012 vydaná aj v anglickom jazyku a tak je dostupná pre širšie publikum a neustále priťahuje tých, ktorá sú pripravení a otvorení žiť v širšom zmysle seba samého.

V tandeme s materiálom o Hviezdnych Rodoch vytvorili aj unikátny osobný hviezdny horoskop s názvom: Antares-Code©.  Tento horoskop je prvým svojho druhu a mapuje hviezdne vplyvy a prepojenia rodín duše, ktoré sa do duše vpísali pri narodení. Tento systém umožňuje interpretáciu tohto nádherného učenia na hlbokej individuálnej  osobnej úrovni. S osobným Antares-kódom a náhľadom do svojich prepojení so svojimi hviezdnymi svetmi a rodinami duší, môže človek expandovať do širšieho sebapochopenia, ktoré môže jeho život jemne posunúť  do zažívania života viac „multidimenzionálne“. Keď človek cíti vo svojej duši spojenie s hviezdnymi  svetmi, ktoré sú  od štvrtej po ôsmu dimenziu, vynárajú a objasňujú sa  spomienky a poslanie duše.  Človek, ktorý sa zaoberá  materiálom o Hviezdnych Rodoch, postupom času na základe skúseností pochopí, že jeho bytie je viac, než len fyzické telo zakorenené v trojdimenzionálnom živote. Iný koreň je zasadený vo hviezdnych ríšach a spoznanie kontúr svojho jedinečného „Hviezdneho plášťa“ môže byť pre jeho život veľmi obohacujúce.

Ich štvrtá kniha – Galaktické a pozemské kľúče Mystéria Vykúpenia – bola vydaná v roku 2009. Neuveriteľne hlboké a úprimné učenia tejto knihy fungujú takmer ako kozmické zjavenia, ktoré môžu človeku pomôcť nájsť skutočné a pôvodné korene jeho utrpení, dokonca aj z jeho galaktickej karmickej histórie. Táto kniha je so štyrmi meditačnými CD, ktoré pomôžu čitateľom prejsť ich vlastným osobným finálnym vykúpením. Výsledné rozpoznania a pochopenia môžu v životoch čitateľov priniesť extrémne hlboké uzdravenie a často aj zázračné zmeny.  Týmito vedenými procesmi môžeme uskutočniť vo svojich životoch a na úrovni duše svoje vlastné zázraky.

Rozšírená a revidovaná verzia ich knihy V bráne kozmickej transformácie I. a II. bola vydaná v roku 2012 pod názvom Osudy Hviezd. Novým a unikátnym pokladom pridaným do tejto knihy je osobná výpoveď piatich duší Pegasov z Andromédy. Z ich osobných príbehov sa môžeme naučiť, ako tieto duše kedysi stratili svoj hviezdny domov, ako žili medzi nami v Slnečnej sústave a na planéte Zem a ako sa nakoniec  po plnom cykle vrátili domov ako Nanebovstúpení Majstri, aby nám svojimi životmi dali príklad vykúpenia.

Ako sme už spomínali,  dvojdielna kniha so skutočne jedinečným učením: Hviezdne Rody – Rodiny Duší, bola v anglickom jazyku vydaná tiež  v roku 2012. Beatrix a Anikó z celého svojho srdca dúfajú, že toto medzinárodné publikovanie pomôže tomu, aby sa toto posolstvo hviezd dostalo k oveľa väčšiemu počtu ľudí a Vyslancov Svetla na celom svete, ktorí sú vnímaví, otvorení a s hlbokým rešpektom rezonujú s týmto spirituálnym volaním a hviezdnou cestou. V roku 2017 táto kniha získala veľké ocenenie a bola víťazom „The International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards“ v kategórii  New Age. V roku 2018 vyšla táto kniha aj ako e-book v nemeckom jazyku.

Rok 2013 priniesol svetu ďalší neoceniteľný poklad – maďarské vydanie Szólok hozzád (Calling you, Volám ťa). Táto kniha špeciálne rezonuje s vnímavými dušami s otvoreným srdcom, ktoré hľadajú skutočný význam a súčasné posolstvo Mystérií Krista. Táto kniha ide za všetky interpretácie Krista, ktoré historicky ponúkajú kostoly a odhaľujú nové pohľady na posolstvá a význam Duše Kristovej. Stala sa ďalším bestsellerom a autorky popisujú túto grandióznu a skutočne srdca sa dotýkajúcu prácu nasledovne:

„Mali sme pocit, akoby sa Duša Kristova a členovia Svätej Rodiny vrátili z hviezd, aby nám zverili dávno zabudnuté evanjelium.  Smeli sme odhaliť mnoho segmentov tohto pergamenu a prijali sme radosť tohto nebeského kódexu hlboko do svojich sŕdc a duší. Boli nám odhalené pradávne a zabudnuté príbehy, ktoré hovoria o pozemských inkarnáciách Duše Kristovej a niektorých apoštolov.

Boli nám odhalené nádherné tajomstvá, ktoré hovoria o skutočnom vzťahu medzi Ježišom a Máriou Magdalénou, ako naplnené zrkadlo osudu intímneho ľudského a duchovného spojenia. Táto nová perspektíva ich vzťahu umožňuje pochopiť motivácie ich misie, osobné tajomstvá ich vzťahu a mystickú hĺbku životov, ktoré sa zrodili z ich posvätného zjednotenia. Skutočné pochopenie ich životov sprostredkúva hlboké posolstvá a obohacuje nás o mnohé hodnotné učenia.

Môžeme tiež povedať, že cez hĺbku tejto špeciálnej knihy môžete priam cítiť esenciu vnútorného zážitku Kristovho Vedomia. Táto kniha je zostavená v postupnosti lekcií a podobenstiev cez skutočné životné príbehy, ktoré ponúkajú iniciačnú cestu všetkými  „Siedmimi Múdrosťami“ Kristovho Vedomia. Príbehy sú teda ako semienka, ktoré vyjadrujú vnútorný obsah siedmich pilierov, siedmich mystérií Kristovho Vedomia. Všetci by sme mali tieto kvality Kristovho vedomia uplatňovať vo svojich životoch, zasadiť ich do svojich sŕdc a vyjadrovať ich naším bytím.“

Následne bola v roku 2016 táto kniha vydaná aj v anglickom jazyku v nádeji, že posvätné posolstvo Duše Kristovej, Márie Magdalény a Márie, môže celosvetovo zasiahnuť viac ľudí s otvoreným srdcom. V roku 2017 bola vydaná aj v ruskom jazyku.

Čoskoro nato bola – tiež v roku 2017 – ocenená ako víťaz kategórie „Spiritualita: Inšpiratívna“ v populárnej „Bookvana Awards – Life, Spirit, Knowledge“.

Okrem toho bola táto kniha ocenená v niekoľkých  medzinárodných knižných súťažiach a stala sa oceneným finalistom prestížnej medzinárodnej „Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards“ v kategórii „New Age“, ako aj v „International Book Awards“ v roku 2016. Na knižnom festivale v Amsterdame sa umiestnila na druhom mieste v kategórii: „Najlepšia duchovná kniha roku 2016“ a získala aj čestné uznania na knižných festivaloch v Paríži, New Yorku a v Londýne,  v kategórii „Duchovná kniha roku 2016“. V roku 2016 sa umiestnila na druhom mieste aj v súťaži „Shelf Unbound Best Indie Book Competition“. Navyše, na festivale „JM Northern Media Book Festivals“ získala veľmi peknú kritiku  od porotcov z tímu Brucea Haringa a aj od svetoznámych kritikov z Writer’s Digest.

Anglické vydanie ich knihy  Hviezdne rody – rodiny duší (Stellar Nations – Soul Families) v roku 2017 zvíťazilo v známej americkej súťaži „International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards v kategórii New Age, v ktorej súťažia výlučne knihy s ezoterickou, spirituálnou tematikou.

Anglické vydanie ich knihy Osudy hviezd vyšlo v roku 2018 pod názvom Stellar Destinies volume I. Tým mohli do sveta prúdiť učenia a duchovné posolstvá, ktoré vyplnili medzery aj v medzinárodnej duchovnej literatúre. Na ich veľkú radosť mala aj táto kniha nádhernú odozvu a v americkej súťaži „3rd International Excellence Body, Mind, Spirit Book Awards” zvíťazila v kategórii New Age a získala druhé miesto v kategórii Angels&Spirit Guides .

V roku 2021 sa objavila ich ostatná kniha „Gyöngyszemek a kozmoszból” (Perly z kozmu).  Táto kniha je komplexným informačným balíkom a praktickou príručkou, ktorá chce v prvom rade pomôcť Poslom Svetla a pripraviť ich na bránu nasledujúceho planetárneho Vzostupu.  Okrem iného podrobne predstaví základné osudové kódy Nebeského a pozemského spoločenstva Aliancie Svetla, pomocou ktorých môže hľadajúca duša, ktorá kráča po duchovnej ceste, s oveľa väčšou istotou rozpoznať svoju úlohu v tomto nádhernom a veľkom pláne.

Skvelou správou je, že na jeseň roku 2022 sa objavilo monumentálne učenie s názvom Hviezdne rody – rodiny duší aj v slovenskom jazyku, aby sa spomienky hviezd a kronika Galaxie mliečna cesta dostali aj k Poslom Svetla, ktorí žijú v slovensky a česky hovoriacich oblastiach. A dokonca, Antares-kód je už dostupný v maďarskom, anglickom, nemeckom aj slovenskom jazyku.

Momentálne plánujú vytvoriť Karty Duše, ktoré budú odovzdávať osobné odkazy hviezd a hviezdnych rodov na akúkoľvek životnú situáciu,  bod zlomu alebo otáznu situáciu. Ďalej by autorky veľmi rady sprístupnili v anglickom jazyku čo najviac svojich meditačných audionahrávok, ktorých je viac ako 100. Zároveň sa črtá  ich ďalšia kniha, ktorá bude druhou časťou už vydanej knihy Gyöngyszemek a kozmoszból (Perly z kozmu) .

Viac informácií o ich duchovnej práci, meditačných audionahrávkach a výtvoroch Tiffany nájdete na nasledujúcich webových stránkach: www.csillagnemzetsegek.hu a www.stellarnations.com, www.hviezdnerody.com, www.sternennationen.de