Toto liečenie sme osobne vykonávali pre členov našej skupiny priebežne od roku 2018. Rady by sme teraz tento okruh rozšírili aj pre širší okruh našej Hviezdnej rodiny, vo forme tohto teoretického online  materiálu a liečenia na diaľku (dostupnom aj v slovenskom jazyku), aby sme aj vám dokázali pomôcť v tejto veľmi významnej, no nie jednoduchej duševnej práci. Sme totiž presvedčené, že naša pradávna vzbura proti Bohu a rozpoznanie pádov a zlyhaní v našich predošlých životoch, na základe ktorých sa zrodili cykly pokánia a následne ich rozpustenie, môže byť skutočným kľúčom k naplneniu nášho života a osudu, k šťastnému a slobodnému životu a aj k Vzostupu.

Viackrát sme v našich knihách spomínali, akým podstatným momentom je rozlúštenie posolstva obsiahnutého v Chiróne, pretože doňho sme si v Antares-kóde zabalili naše najhlbšie zranenie, ktoré by sme podľa svojho životného plánu teraz každopádne chceli vyliečiť a presvetliť. Môže to byť karmická záťaž, konkrétna udalosť z minulosti alebo  z nej plynúci často sa opakujúci reťazec bolesti, ktorý by sme v každom prípade chceli vykúpiť. Môžeme to povedať aj tak, že okrem iného nás práve vzorec bolesti Chirónu drží na pozemskom 3D pódiu a jeho uvoľnenie bude jedným z  najdôležitejších kľúčov Vzostupu.

Toto liečenie na diaľku je vlastne pokračovaním a rozšírením procesu vykúpenia, ktoré sme spomínali v našej knihe „Galaktické a pozemské kľúče Mystéria Vykúpenia“, aby ste s touto ťažkou témou nemuseli pracovať len sami, obzvlášť ak ste uviazli v procese  prijímania a prežívania milosti.

Ako sme to predstavili vo vyššie spomínanej knihe, posol svetla (a, samozrejme, ktorákoľvek ľudská bytosť)  sa skutočne oslobodí a vstúpi v plnej celistvosti do svojho Božieho Osudu len a len vtedy, keď sa mu podarí otvoriť „koreň bolesti Chirónu“, choreografiu sebatrestacích mechanizmov vytvorených po pôvodnom zlyhaní – teda, ak sa mu vrátia tieto spomienky. A následne, keď sa v duchovnom ohni  hlbokého katartického zážitku odpustenia zloží z kríža bolesti a utrpenia a je schopný vytvoriť si nový osud, nový život. Od toho momentu môžeme skutočne začať žiariť a  ako pomocný maják zanechávať znamenia aj v okruhu ľudí, ktorí sú nám zverení.

V prvom kroku liečenia na diaľku vám odovzdáme veľmi komplexné učenie, teoretické základy dešifrovania kľúča Chirónu.

Premietnutie sa planétky Chirón do Antares-kódu vášho narodenia vám ukazuje, resp. odkazuje na korene vašej najväčšej chyby a bolesti na galaktickej úrovni alebo na úrovni Slnečnej sústavy – na vaše prapôvodné zlyhanie a váš pocit viny z neho, ktorý ako nehojaca sa duševná rana vytvára vaše sebatrestacie cykly.

Rady by sme upozornili  na to, že na prijatie a interpretáciu tohto teoretického materiálu je dôležité, aby ste mali pripravený svoj Antares-kód narodenia alebo aj svoj solárny Antares-kód na aktuálny rok.

Nasleduje druhý krok liečenia na diaľku. Hlboké meditačné vedenie prebieha v pozadí a my sa počas neho  v novších a novších kruhoch energeticky dotýkame odtlačku koreňa bolesti Chirónu v aurách a fyzickej projekcii účastníkov. Pracujeme na tom, aby sme rozpustili kotviace vlákna a aby sme pomohli zbaviť sa tých pocitov viny a sebatrestacích kruhov, na rozpoznanie a uvoľnenie ktorých ste pripravení.

No to ešte stále nie je koniec tohto nádherného dňa liečenia duše, pretože v treťom kroku pokračujeme v tejto vnútornej práci prostredníctvom nádherného a pozdvihujúceho rituálu mysterióznej hry, ktorou by sme vám chceli dať možnosť prostredníctvom praktickej skúsenosti oživiť náplne, ktoré sa vám počas meditatívneho zážitku otvárajú.

Dôležitou podmienkou pre dostatočne hlboké prežitie liečenia na diaľku je prečítanie knihy Hviezdne rody – rodiny duší, pretože sa tak  môže zrodiť potrebné vedomie pre hviezdnu cestu meditácie. V ideálnom prípade môže v rozlúštení posolstva kľúča Chiróna poskytnúť ešte väčšiu  hĺbku prečítanie našej knihy Galaktické a pozemské kľúče Mystéria Vykúpenia.

Technickou podmienkou je kvalitné a stabilné internetové pripojenie cez počítač, laptop, tablet alebo smartfón.

—o—

Nasleduje niekoľko praktických usmernení v súvislosti s prihlásením sa:

Toto liečenie na diaľku sa realizuje v malých skupinkách. Počet účastníkov na jeden termín je maximálne 18 – 21.

Zaregistrujete sa vyplnením nižšie uvedeného formulára, do ktorého je potrebné zadať niekoľko osobných údajov. Mimoriadne dôležité je  uviesť aj presné miesto, kde  sa budete počas liečenia nachádzať. Budeme potrebovať aj vašu fotografiu, pretože nám to tiež pomôže k tomu, aby sme sa na vás počas liečenia  naladili (formulár odošlete stlačením ikonky Submit a po úspešnej registrácii vám bude e-mailom doručená automatická odpoveď. Pokiaľ ju vo svojom e-maile nenájdete, pozrite si, prosím, aj priečinok spam alebo reklamy. Ak nenájdete mail od nás ani tam, prosíme napíšte na rendeles@csillagnemzetsegek.hu a spoločne to preberieme).

Terapeutické sedenie sa v daný deň začína buď o 10:00 alebo o 16:00 (v závislosti od dátumu) a trvá približne 3 – 4 hodiny.

Cena je 128 €, ktoré prosíme previesť na číslo účtu, uvedené v automatickej odpovedi, najneskôr 3 dni pred termínom liečenia.

Po nabehnutí platby vám deň pred termínom odošleme ďalší e-mail na vami uvedenú adresu, v ktorom vám pošleme osobné vstupné kódy  do vopred pripraveného Dropbox priečinka – tým vlastne dostanete kľúč do „Liečivej Hviezdnej svätyne“.

Meditácie a sprievodné slovo síce odznejú v maďarskom jazyku, no súčasťou Dropbox priečinka sú aj texty v slovenskom jazyku, ktoré si pred meditáciami a v prestávkach prečítate. Pri samotnej meditácii, ktorá odznie v maďarčine, už budete vedieť, o čo ide  – tým, že odpojíte vedomú myseľ a fungovať bude skôr pravá hemisféra, môže byť celý proces ešte zaujímavejší.

Dôležité je aj to, aby sme s členmi takto vytvorenej skupinky pracovali synchrónne – aby energetické uvoľnenie, ktoré posielame na diaľku, zastihlo každého v takom rytme, kedy je potrebné držať duchovné zameranie v momente, kedy sa danou témou práve zaoberáme.  Nezávisle od toho však poznáme fungovanie univerzálneho kvantového poľa a vieme, že sa v skutočnosti stretávame mimo času – nie je teda vylúčená ani tá možnosť, že sa pripojíte v inom čase a nie práve vtedy, kedy my práve vykonávame energetické uvoľnenie, rozpúšťanie. No bezpochyby je najideálnejšie, ak sa pripojíte v uvedenom čase, pretože vtedy je možné liečenie na diaľku precítiť najhlbšie. Materiál daného liečenia bude dostupný až do polnoci daného dňa.

Termíny liečenia na diaľku Kľúč Chiróna – alebo zrkadlo najhlbších karmických zranení a ich uvoľnenie, nájdete na prihlasovacej stránke v rozbaľovacom poli „Na ktorý termín liečenia na diaľku sa prihlasujete?

(Všetky uvedené termíny ponúkajú ten istý duchovný materiál, môžete si teda vybrať termín, ktorý vám najviac vyhovuje. Samozrejme, je možné si ho aj zopakovať).

Zo srdca veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme mnohým pomôcť pri rozpustení karmických vzorcov bolesti a v hlbokom telesnom a duševnom oslobodení.

S láskou vás očakávame

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó