II. ©Elysium Preladenie svetelného telaMystérium rozpustenia karmických vzorcov

Podľa podrobného učenia uvedeného v našej knihe „A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” (Galaktické a pozemské kľúče k mystériu vykúpenia – u nás ešte nevyšla) a tiež podľa princípov ©Elysium preladenie svetelného tela, ktoré sme vytvorili, karmický vzorec bolesti znamená, že sa v galaktickej minulosti človeka alebo v jeho minulosti v rámci Slnečnej sústavy  alebo v ktoromkoľvek predchádzajúcom živote na Zemi, vyskytla mimoriadne dramatická a veľmi traumatická situácia, ktorú jeho duša a svedomie hodnotí ako omyl, chybu, hriech, nesprávne smerovanie alebo opomenutie, a preto ju zvyčajne sprevádza veľmi silný pocit viny a hanby. To otvára potrebu nápravy, korekcie bývalej chyby alebo hriechu.

Od tohto momentu už aj duša sama na najvyššej úrovni svojho vedomia prijíma, že táto udalosť sa stala skúsenosťou s karmickými koreňmi, ktorá sa pre ňu v jej ďalších životoch podľa karmického zákona stáva princípom poriadku, ktorý priťahuje a vpúšťa reparačné situácie na odčinenie, dokonca spolu so všetkou bolesťou týchto situácií. Teda, prijíma a dovolí, aby si v ďalšom čase odtrpela to, čo spôsobila iným. Dovolí, aby sa dostala do podobnej situácie ako tí, ktorí sa do nej kedysi dostali jej pričinením, chybou alebo opomenutím. Berie na seba bolesť, ktorú podľa nej spôsobila. Prijíma nedostatok, ťažkosti, neúspech, fyzickú alebo psychickú záťaž, ktorú svojím minulým pričinením spôsobila.

Takto sa rodia reťazce cyklov pokánia, ktoré zasa každým opakovaním vyrezávajú čoraz hlbšiu ryhu v pamäti danej duše, aj v jej astrálnom aj svetelnom tele. Tak sa stávajú veľmi dominantným energetickým vzorcom v jej morfogenetickom poli – akoby vpisovali do jej aury a vedomia mapu prijatých utrpení, ktoré na seba vzala. A to má, samozrejme, veľkú realizačnú silu – preto máme tendenciu oživovať bolesti, straty, nedostatky, konflikty, ťažké spojenia, ktoré nám slúžia ako odčinenie.

A z tohto hľadiska – bez ohľadu na to, či bola alebo nebola obnovená kozmická rovnováha; či bola alebo nebola vykonaná náprava voči konkrétnym aktérom na druhej strane pôvodného príbehu; tento princíp karmického usporiadania môže zostať aktívny, až kým ho vedome neodpojíme.

Okrem toho – čo je z tohto uhla pohľadu skutočne zvláštne – je to, že energetický vzorec, ktorý sa vytvára opakovaním, sa zapisuje do rôznych vrstiev nášho svetelného tela a stáva sa elementálom s vlastným životom a vedomím. A keďže jeho vnútorné zákony spôsobujú alebo umožňujú, aby sa v našich životoch opakovali rôzne fyzicko-duševné bolesti alebo aby sa vytvárali opakujúce sa zlyhania, bloky, konflikty a deficity; môžeme ich nazvať karmickými elementálmi.

Okrem toho vieme už aj to, že jednotlivé karmické elementály vykresľujú charakteristické a len pre nich príznačné špecifické vzorce, ktoré sa ukotvujú v našich telách a v rôznych vrstvách našej aury prostredníctvom určitých kotviacich bodov. Z toho vyplýva, že u ľudí s podobnými problémami nájdeme karmický vzorec  s podobnými charakteristikami – pretože aj to je jeden z prírodných zákonov, princíp energetického usporiadania.

Prostredníctvom mystéria karmického rozpúšťania Elysium sa zrodili kľúče na rozpustenie a uvoľnenie, ktoré sú mimoriadne účinné pri odpájaní rôznych karmických elementálov a sebatrestacích mechanizmov, ktoré tieto elementály dávajú do pohybu.

Chceli by sme zdôrazniť, že nehovoríme o “Odstránení karmy”. Nejde ani o anulovanie predchádzajúcej karmickej skúsenosti a z nej zrodeného kruhu pokánia. V skutočnosti je naša skúsenosť taká, že po našich predchádzajúcich chybách, omyloch a opomenutiach sme zvyčajne oveľa častejšie prijali úlohu obete, trpiacej strany – čo znamená, že sme sa s najväčšou pravdepodobnosťou už zbavili bremena svojich hriechov. Karmický elementál, ktorý sa sformoval na základe týchto skúseností, však už nedokáže myslieť, konať ani cítiť inak; ani nemôže z vlastnej vôle uniknúť z tejto zranenej cesty – pretože pozná len toto, z tohto sa zrodil. Odpojením karmických elementálov sa však napokon vytvorí jasný obraz a duša môže slobodne žiť svoj život na najvyššej možnej vibrácii bez utrpenia, ktoré si sama spôsobila.

Karmické vzorce, ktoré si nesieme, sa môžu prejaviť v podobe neúspechov, sklamaní a neúspechov v našich vzťahoch. Môžeme mať vážne existenčné problémy, akoby neviditeľná sila neustále nahlodávala úspech našich výtvorov – a tak nie sme schopní realizovať a žiť svoje sny.

Karmické bremeno sa môže prejaviť aj v podobe mimoriadne bolestivého detstva, ťažkého rodinného života, problémov s neplodnosťou alebo prijatím chorého dieťaťa. Môže sa dokonca stať, že karmický poriadok sa prejavuje predovšetkým na úrovni fyzického tela a že sa v tele striedajú  rôzne záhadné choroby  s nevysvetliteľnými symptómami a jednoducho sa nemôžeme vyhnúť ťažkému víru fyzickej bolesti, takmer strácame nádej na uzdravenie a máme pocit, že procesy vo svojom tele nedokážeme ovládať. Karmický elementál môže byť aj za autizmom, ADHD alebo v situáciách, keď sa niekto cíti takmer zamrznutý, zaseknutý v nejakej oblasti svojho života. Podobné motívy však môžeme rozpoznať aj za problémami so zvládaním hnevu a agresívnymi poruchami správania, alebo dokonca za vnútornými a vonkajšími bojmi obsedantnej snahy o dokonalosť.

Teraz však pomocou mimoriadne silných rozpúšťacích kľúčov jedinečného mystéria Elysium karmické rozpustenie, možno konečne odpojiť špecifické energetické formácie karmických elementálov a rozpustiť dokonca aj určité magické putá a sľuby chudoby. Takto sa môže začať úplne nový tvorivý cyklus, v ktorom už fyzická a duševná bolesť nebude vedúcim princípom!

————–o————-

Naši koordinátori (abecedný zoznam), ktorí sprostredkúvajú ©Elysium
Preladenie svetelného tela:

II. ©Elysium Preladenie svetelného tela – Mystérium rozpustenia karmických vzorcov

 


Ingrid Eichberger – Neusiedl am See, Rakúsko

(po slovensky, maďarsky, nemecky)

 ingrideichberger@gmail.com 

+436764057808

+421905733050

Messenger: Ingrid Soha´Ness Eichberger


Jana Lantajová – Banská Bystrica

(po slovensky, maďarsky, anglicky, rusky)

jana@lantaj.sk

+421905837824

Messenger: Jana Redy


Judita Hrabinská – Bratislava

(po slovensky, maďarsky)

judita.hrabinska@gmail.com

Messenger: Judita Hrabinská


Kata Takács – Horné Saliby (Galanta) a Pannonhalma (Hun)

(po slovensky, maďarsky)

kate.takacs@googlemail.com

00421940773344

Messenger: Kata Takacs


Lucia Černáková – Šamorín

(po slovensky, maďarsky, anglicky)

lucia.mullerova.lc@gmail.com

+421911647881

Messenger: Lucia Mullerová Černáková


Mária Nagy – Baka (Dunajská Streda)

(po slovensky, maďarsky)

nagy.maria@centrum.sk

+421911205067

Messenger: Mária Nagy


Mária Porsok – Bratislava, Dunajská Streda

(po slovensky, maďarsky, anglicky)

mariaporsok@gmail.com

+421911158777

Messenger: Maria Porsok


Marta Bobeková – Hurbanovo

(po slovensky, maďarsky)

marta.benyova@gmail.com

+421918568046

Messenger: Marta Bobeková


Petra Chrenová – Bratislava

(po slovensky, maďarsky, anglicky)

peta.terapie@gmail.com

+421908700001 (prosím, pošlite mi SMS)

Messenger: Peta Chrenova


Renáta Šipulová – Dunajská Streda

(po slovensky, maďarsky)

reni.sipulova80@gmail.com

+421915764770

Messenger: Martin Martin


Timea Špergerová – Wien, Bratislava + 50 km

(po slovensky, maďarsky, nemecky, srbsky)

(rada poskytnem tieto procedúry aj zvieratkám – možné aj na diaľku)

timeaspergeriva@gmail.com 

+4369919087584

Messenger: Timea Cheyenne

—————————–o————————–

Doplnkové informácie k procedúram

V záujme rovnocennosti a jednoty je proces
v jednotlivých viacúrovňových preladeniach, ktoré nesú názov Hviezdne
dotyky,  určený jednotnými princípmi. Rovnako jednotná je aj cena. Rady by
sme Vám teraz tieto princípy prestavili:

Proces preladenia trvá 1,5 – 3,5  hodiny.

Môžete si vopred premyslieť, alebo hoci aj napísať, Vaše prípadné otázky
a problémy
– všetko to, v čom by ste radi Nebešťanov
požiadali o radu alebo vedenie.

Odporúčame, aby ste na sedenie prišli v pohodlnom oblečení,
ideálne bielej farby – tým aj Vy sami vyjadríte svoj úmysel a očistiť sa
a znovuzrodiť a pripravíte sa tak na toto mystérium ako na sakrálny
rituál, ktorý formuje osud. Samozrejme, v žiadnom prípade to nie je
povinné pravidlo – no ak cítite, že s tým aj sami rezonujete, oblečte
svoje telo aj svoju dušu do slávnostnej bielej.

Ďalej Vás prosíme, aby ste v deň preladenia konzumovali len ľahké
jedlá
– možno by bolo dokonca  vhodné dať si pôst na šťavách
alebo konzumovať len ovocie. 

2 – 3 dni pred procedúrou nekonzumujte jedlá obsahujúce
cesnak a cibuľu, alkohol ani omamné látky a znížte aj konzumáciu
sladkostí a cukru.

Ak je to možné, 2 – 3 hodiny pred procedúrou nefajčite.

Toto všetko Vás energeticky pripraví na prijatie veľmi vysoko vibračných
kódov.

Odporúčame, aby ste si ten deň venovali samým sebe. Nech je ten deň vaším
sviatkom – dňom Vášho znovuzrodenia, ktorým obdarujete samých seba.

Tieto mystériá môžu skutočne priniesť množstvo hlbokých zmien
a obdivuhodné oslobodenia, ktorým sa môžeme plne odovzdať. Môžu zložiť
mnohotisícročné karmické reťazce, oslobodiť telo od bolesti a dať duši
novú nádej – pretože budete môcť zažiť, ako sa pre Vás spojili sily Tvorenia.

13 lúčov vykreslených na nebi Tvorenia, ktoré sa v ten deň pre nás
spoja do aliancie, sa  silou mystéria Vykúpenia dotknú bolestí nášho
ľudského bytia  a presvetlia labyrint nášho života svetlom vedomia,
v ktorom sa môže náhle ukázať aj cesta von.

Môžu opadnúť karmické okovy a môžu sa ukázať aj kroky potrebné na
korekciu osudu.

Možnosť zázraku je v každom z nás a už mnoho stoviek, mnoho
tisíc rokov pracujeme všetci na jeho príprave. Teraz nadišiel čas, aby sme ho
dokázali prijať. Nadišiel čas, aby sme dokázali vpustiť Milosrdenstvo tým, že
si udelíme Milosrdenstvo sami sebe a len dovolíme, aby sa v našom
tele, v našej duši a v našom pozemskom živote, rozvinulo dielo
Vykúpenia Boha/Bohyne.

Z celého srdca prajeme všetkým dušiam, ktoré akýmkoľvek spôsobom trpia
alebo hľadajú, aby sa ich tento Zázrak dotkol a pozdvihol ich do takej
výšky, akú sú schopní si sami vysnívať.