Sme veľmi vďačné, že sa nám postupne podarilo do maďarčiny (a teraz aj do slovenčiny) preložiť veľmi užitočné blogy z anglického jazyka, inšpirované učením Hviezdnych rodov, ktoré po dohode s nami napísala Leslie Shankman,  vedúca skupiny Hviezdnych rodov z Bellinghamu. Spoločne sme tak spísali myšlienky, ktoré môžu byť nápomocné pri práci s Antares-kódom.  Leslie zavítala do Maďarska po 5-ročnej spoločnej práci na diaľku a spolu s niekoľkými hviezdnymi sestrami a bratmi s nami strávila tri týždne nádherných liečení a školení. Sme jej nesmierne vďačné za jej obetavú a zaviazanú prácu. Naša vďaka patrí aj Gáborovi Bekemu, ktorý tieto blogy preložil do maďarského a Janke Lantajovej za preklad do slovenského jazyka.

Uvádzame teda prvý z troch dôležitých článkov:

 

Ako pracovať so svojím Antares-kódom – 1. časť

Pravdepodobne sme už všetci niekedy pocítili, že učiť sa niečo nové a nepoznané, je ako prechádzať tmavou jaskyňou. Náš zrak a myseľ, ako definujúce prostriedky vnímania, nie sú schopné poskytnúť v tejto tmavej neznámej jaskyni dostatočné informácie. Preto začíname tápať po stenách jaskyne a dúfame, že nájdeme nejakú informáciu. Časom sa v nás objaví postupné vnímanie tohto neznámeho priestoru a  začne nás informovať zvláštnym spôsobom:  zvnútra von, a nie zvonka smerom dnu.

Podstata tohto procesu je trochu podobná tomu, ako keď začneme pracovať s históriou Hviezdnych rodov a s vlastným Antares-kódom. V sérii týchto blogov by sme radi poskytli prehľad, ktorý pokrýva niekoľko aspektov a  môže pomôcť vnímať obrysy vášho vlastného Kódu. Snáď to pomôže k efektívnejšiemu rozlúšteniu Kódu. Tieto zápisky sú esenciou nádhernej prednášky, ktorý nahrala Beatrix pre bellinghamskú skupinu Hviezdnych rodov („Understanding the messages of our ©Antares-codes“) a všetkým odporúčam jej vypočutie. V MP3 formáte je v angličtine dostupná na webovej stránke www.stellarnations.com.

Antares-Kód je zázračná mapa – nie je to úplne bežná mapa, ktorú len rozprestrieme pred sebou, aby sme nasledovali alebo hľadali nejakú cestu, ktorá nás dovedie z bodu A do bodu B. Antares-Kód je skôr hologram, ktorý je zmapovaním viacerých úrovní mnohovrstvovej existencie. Prvá vec, na ktorú by som chcela upriamiť vašu pozornosť je, že na to, aby sme boli schopní plne využiť túto mapu, musíme poznať históriu Hviezdnych rodov. Začiatkom tejto cesty je prečítanie knihy  Hviezdne rody – rodiny duší. Ak sa k svojmu Kódu postavíte tak, že si vyhliadnete vo svojej tabuľke nejakú hviezdu a potom si prečítate v knihe časť, kde sa o nej píše, tak je to vhodné len na zábavu – rovnako ako napríklad provokatívne, no nič nehovoriace informácie, ktoré môžete nájsť v koláčikoch šťastia.

Ako budeme postupovať v  sérii týchto blogov a preberať informácie z vášho Kódu, bude čoraz viac zrejmé, nakoľko dôležité a nevynechateľné je prečítanie a spoznanie histórie všetkých Hviezdnych rodov. Uvidíte, že pri spracovaní Antares-Kódu je oveľa dôležitejšie pochopenie galaktickej histórie, ako astrologické poznatky. Plne prijať dar, ktorý nám prináša spojitosť medzi týmito príbehmi a naším Kódom je možné len vtedy, keď pochopíme, že fungujeme na viacerých úrovniach. Na úvod sa vydajme po tejto objavnej ceste, ktorá odtiaľto, zo stelesnenej ľudskej perspektívy, vyzerá ako jej koniec. Áno, toto je mätúce vyhlásenie, no zrkadlí podstatu hologramu, v ktorom žijeme.

Aby to nebolo príliš mätúce, v prvej časti jednoducho len načrtnem konečný cieľ práce s Antares-Kódom. Najľahšie je opísať ho tak, že cez spoznanie vlastného začiatku pochopíme aj náš príbeh, ktorý sa odvíja od začiatku a priebežne o ňom získavame poznatky. Teraz už všetci putujeme po ceste k našim koreňom, s múdrosťou získanou z našich skúseností. Preto môže nahliadnutie do našich začiatkov vyzerať tak, akoby to bol koniec, ku ktorému smerujeme. Naše putovanie veľmi obohatí, keď spoznáme svoj pôvod z perspektívy hviezd na najširšom galaktickom pódiu – a to zmení celú hru.

Vieme však aj to, že toto naše úsilie neskončí v tomto našom živote. Na dekódovaní nášho hviezdneho pôvodu  môžeme totiž pracovať do posledného dychu. Pravdepodobne je to tak preto, lebo vedomie o Hviezdnych rodoch sa neponúka len ako cieľ, ktorý chce byť dosiahnutý – má to oveľa dôležitejší účel: neustále spojenie. Život v spojení s Hviezdnym vedomím môže  oživiť náš každodenný život pomocou vzrušujúceho, viacvrstvového a pestrého prúdu neustále sa rozširujúcich informácií a perspektív. Spolu s tým prichádza aj hĺbkové liečenie mnohých karmických zranení.

Okrem toho, že spoznáme svoj Atares-Kód Narodenia, cez náš Solárny Antares-Kód sa nám môže otvoriť novšia vrstva nášho aktuálneho životného plánu. Táto  čiastočná, jednoročná mapa zachytáva hviezdne lúče nášho konkrétneho  solárneho roka a je možné ho použiť spolu s Kódom Narodenia.  Východiskovým bodom Solárneho Antares-Kódu je moment, kedy sa v danom roku Slnko dostane do tej istej pozície, ako v momente nášho narodenia. Toto zrkadlo teda ukazuje, čo bytostne potrebujeme v danom slnečnom roku (od narodenín po narodeniny) otvoriť a prekódovať a ukáže nám hlavnú (životnú) tému, ktorej sa musíme hlbšie venovať, aby sme tým v danej oblasti vyriešili našu minulosť.

V súvislosti s Antares-kódom musíme prijať aj to, že nikto nie je schopný len tak, odrazu, uniesť a prijať svoju úplnú galaktickú minulosť.  Postupne, ako sa nám prehĺbi Hviezdne vedomie, získavame o sebe čoraz viac rozširujúci sa obraz; no do popredia sa dostanú len tie detaily, na ktorých informačný obsah sme už pripravení.

V myšlienkach teraz prejdime na začiatok našej genézy. Podľa učenia Hviezdnych rodov sa k nemu môžeme priblížiť pomocou spoznania našej existencie na úrovni Ducha.  Duchovná rovina nášho Ja totiž zrkadlí naše najdôležitejšie rozhodnutia a našu prvú manifestáciu, kedy sme vo svojej galaktickej minulosti prišli do bodu, že sme z Univerzálnej Jednoty vystúpili do individuality. V tomto bode sme sa mohli rozhodnúť, ktorú z troch ciest si vyberieme: Anjel, Hviezdny človek alebo Duch Svätý. Tým, že sme sa manifestovali, vieme, že na Duchovnej úrovni sme si nezvolili cestu Ducha Svätého alebo Duše Svätej; ale sme si zvolili cestu buď Anjela alebo Človeka – a v súčasnosti v našej individuálnej ceste pokračujeme na niektorej z týchto dvoch ciest.

Ak si zvolíme cestu Anjelov, to neznamená, že nemôžeme byť človekom. Tí, ktorí si zvolili cestu Anjelov, majú teraz iný druh skúseností ako tí, ktorí si vybrali cestu Hviezdneho človeka. Tí, ktorí sú na úrovni ducha Anjelmi, nemajú také pestré a hlboké skúsenosti, ako Hviezdni ľudia. Slúžia najvyššej Božej Vôli a Najvyššiemu Božiemu Plánu Stvoriteľa a ochraňujú ich; preto nie sú tak zbehlí v rôznych Hviezdnych rodoch. Je pravdepodobnejšie, že sa len zhora pozerajú, než aby cez seba skutočne púšťali rôzne kódy každého rodu.

Zároveň tým, ktorí na úrovni Ducha vystupujú ako Hviezdni ľudia, budú rôzne Hviezdne rody oveľa povedomejšie; pretože majú skúsenosti so všetkými – alebo aspoň s väčšinou – Hviezdnych rodov. Prešli už  najjasnejšie, aj najtemnejšie stránky všetkých Rodov. Na konci budú tieto skúsenosti ich najväčším pokladom a prinesú tak Stvoriteľovi oveľa viac príbehov. Cesta, ktorú ste si zvolili na úrovni Ducha, bude mať vplyv na to, ako budete zažívať svoje cestovanie pomocou Antares-Kódu. Ako Hviezdnemu človeku vám hviezdy vašich astronomických prepojení a hviezdne  rody  povedia oveľa viac, ako Anjelom. Snáď je to lepšie vyjadriť tak, že Anjeli  nemusia nevyhnutne niesť príbehy zakódované v každej hviezdnej konštelácii ako osobné skúsenosti; skôr boli svedkami daných  príbehov, dozorcami, pomocníkmi, liečiteľmi alebo záchrancami v službách Stvoriteľa – a možno práve tým, že poskytli pomoc hviezdnemu človeku.

Súčasťou nášho konečného cieľa je identifikovať náš hviezdny pôvod na dvoch ďalších úrovniach: na úrovni duše a na fyzickej úrovni. Na úrovni duše môžeme mať jeden, dva, alebo aj tri korene Hviezdnych rodov. Tieto korene sa prejavia v tom, ako sa prejavíme, vyjadríme. Tieto rody sme si  do tejto inkarnácie priniesli preto, aby sa mohli vyjadriť a aby s v nich formovali naše kódy osudu a kódy nášho poslania.

Nakoniec, ak dokážeme rozpoznať, ktoré druhy Hviezdnych lúčov stelesňujeme svojou fyzickou existenciou, prinesie to tiež dôležitý aspekt, ktorý ďalšou vrstvou obohatí pochopenie seba samých. Keďže sme sa na Zemi inkarnovali v ľudskom tele, vieme, že na fyzickej úrovni nesieme minimálne 51% hviezdnych kódov Hviezdneho človeka. Z ôsmich možných rodov, ktoré si dokážeme na fyzickej úrovni udržať, vo svojej fyzickej existencii prejavujeme aj jeden ďalší hviezdny pôvod a jeho manifestáciu. (Podrobnejšie sme o tom písali v 16. kapitole).

Môže byť niekoľko ľudí, ktorí popri kompletnom Hviezdnom človeku už na fyzickej úrovni nemajú iný kód – no často reprezentujú aj inú vetvu. Od Beatrix vieme, že je to pôvodné pravidlo – no keďže tento náš život smerujeme ku konečnému vykúpeniu, Bea a Anikó si u ľudí, ktorých stretli v posledných rokoch, všimli občas aj iné variácie. U niektorých ľudí napríklad videli, že kvôli prežitiu a vyliečeniu čo najväčšieho počtu  prežitých rodov došlo v telách týchto ľudí k drastickým zmenám a ukázal sa aj iný hviezdny pôvod, ktorý bol stiahnutý a prijatý kvôli preliečeniu. Bea spomína, že sem prišla napríklad žena v tele „Vtáka – víly“ a po prekročení štyridsiatky telo tejto ženy nabralo krivky Ženského hada a začalo sa tak prejavovať. Alebo sa napríklad telo Ženského hada premenilo na telo Veľryby alebo Medveďa. Bea vysvetľuje, že tieto zmeny nie sú len otázkou zníženej funkcie štítnej žľazy, ktorá by mohla byť za tak  veľkou zmenou fyzickej podoby. Zmeny sú oveľa častejšie spôsobené karmickými faktormi, ktoré v istom momente života daného človeka prijala jeho Duša. Toto sa pravdepodobne odrazí aj v Solárnom horoskope človeka na daný rok.

Ako pokračujeme v čítaní knihy, môžeme pocítiť, že v nás žije a prebýva konkrétny hviezdny lúč.  V takomto prípade si vo svojej tabuľke môžeme skontrolovať, či sa tento lúč skutočne v našom Kóde nachádza.  Isté lúče – nezávisle od toho, či ich máme vo svojom Kóde alebo nie – v nás vyvolajú nejaký pocit. Vtedy tento pocit otvorí bránu rozpomínania, ktorá je v prvom momente ako malá kľúčová dierka. V tomto momente teda ešte nevidíme veľa a – odvolajúc sa na úvodnú analógiu – akoby sa v stenách tmavej jaskyne začala formovať nová  štruktúra alebo obrys, ktorý budeme neskôr na svojej ceste schopní vnímať. Vtedy príde isté uvedomenie a to spôsobí ďalšie otváranie brány.

Keď budeme v čítaní pokračovať ďalej, alebo si opäť prečítame časti, ktoré nás priťahujú, budeme mať pocit, akoby sme s knihou a jej príbehmi spoločne dýchali – vtedy sa brány opäť viac otvoria, počiatočná škáročka sa rozšíri a prepustí cez seba mnoho vecí o vás samotných, ktoré vám porozpráva. Keď dočítate celú knihu, začne sa o vás vytvárať obraz vašej prapôvodnej genézy a obraz schodiska vašej evolučnej cesty.

Pri práci so svojím Kódom, môžete si položiť otázku: „Aké mám Hviezdne korene na úrovni Ducha, Duše a na Fyzickej úrovni?“ Rozpoznanie vašich  koreňov na každej z týchto úrovní pomôže oveľa hlbšie dekódovať váš Antares-kód. S týmto širším výkladom, ako sa rôzne úrovne zakoreňujú do našej existencie, môžeme nájsť naše vzťahy a príbehy, ktoré z nich plynú a vieme urobiť rozdiel v tom, ktorý príbeh je náš – ktorý sme akýmsi spôsobom práve zažili – a ktoré príbehy sú tie, ktorých sme boli len očitými svedkami. Naše vlastné príbehy hovoria o našich vzburách, zraneniach a o našich pôvodných hriechoch na našej ceste; ako aj o našich skúškach, úspechoch a pádoch.  Príbehy, pri ktorých sme boli len očitými svedkami, zobrazujú tú misiu alebo úlohu, na ktorej vykonanie sme sa podujali spoločne s niekým iným. Ako očití svedkovia udalostí Hviezdneho rodu, v ktorom nemáme svoje korene, môžeme byť prítomní len v režime spoliehania sa na vodcu.

Pre Antares-Kód je k dispozícii viac užitočných kľúčov. V prvom rade: Kód je postavený na základoch astrologického kruhu.

Informácie získané z astrologického hľadiska sú nesmierne hodnotné. Z postavenia planét a asteroidov a z ich umiestnenia v jednotlivých Domoch sa môžeme dozvedieť informácie o našom životnom pláne, ktorý sme si dopredu naplánovali v Bardo. Tieto aspekty pochádzajú z našej karmickej minulosti a kladú dôraz na najdôležitejšie časti nášho osobného života: čomu máme v tejto inkarnácii venovať pozornosť, na čo sa máme zamerať. Môžeme použiť analógiu, že náš horoskop je pódiom a rôzne aspekty horoskopu sú miestami, kde je pódium umiestnené a sú zároveň aj hercami. Tejto prednastavenej situácii sa zaväzujeme a odohráme svoju inkarnáciu. Táto astrologická informácia pochádza zo štvrtej dimenzie.

No po tom, čo k astrologickému kruhu pridáme aj informácie hviezd, pódium osvietia lúče vedomia o Hviezdnych rodoch. Tieto hviezdne informácie prichádzajú zo siedmej dimenzie. Je to, akoby tieto hviezdne lúče náhle osvietili pódium a akoby toto dodatočné osvetlenie prinieslo scénu rôzne dimenzie a jemné nuansy.  Nové informácie od hviezd pochádzajú z vyššieho aspektu našej duše a ducha, prinesú nám rôzne príbehy a spomienky a my sa v tej istej hre začneme meniť na hercov s novou rolou. Ak už nejaký čas pracujete s Hviezdnymi rodmi, tak viete, že príbehy a spomienky pochádzajúce z hviezdneho vedomia dokážu výrazne zmeniť líniu odohrávania našej inkarnácie na danom pódiu. Ako vidíme aj z pozorovaní Bey a Anikó, ktoré sme spomenuli vyššie, môže to znamenať aj výrazné zmeny na fyzickej úrovni.

Antares-Kód odráža individuálny vývoj našej duše a jeho postupným spoznávaním zmení aj náš každodenný život: po vrstvách zhadzuje naše karmické záväzky a pomáha nám v tom, aby sme opäť objavili náš pôvodne naplánovaný osud a zladili sa s ním.

V nasledujúcom blogu podrobne prejdeme astrologický kruh a prinesieme tak viac užitočných kľúčov k pochopeniu vášho Antares- Kódu.