V záujme rovnocennosti a jednoty je proces v jednotlivých viacúrovňových preladeniach, ktoré nesú názov Hviezdne dotyky,  určený jednotnými princípmi. Rovnako jednotná je aj cena. Rady by sme Vám teraz tieto princípy prestavili:

Proces preladenia trvá 1,5 – 3,5  hodiny.

Môžete si vopred premyslieť, alebo hoci aj napísať, Vaše prípadné otázky a problémy – všetko to, v čom by ste radi Nebešťanov požiadali o radu alebo vedenie.

Odporúčame, aby ste na sedenie prišli v pohodlnom oblečení, ideálne bielej farby – tým aj Vy sami vyjadríte svoj úmysel a očistiť sa a znovuzrodiť a pripravíte sa tak na toto mystérium ako na sakrálny rituál, ktorý formuje osud. Samozrejme, v žiadnom prípade to nie je povinné pravidlo – no ak cítite, že s tým aj sami rezonujete, oblečte svoje telo aj svoju dušu do slávnostnej bielej.

Ďalej Vás prosíme, aby ste v deň preladenia konzumovali len ľahké jedlá – možno by bolo dokonca  vhodné dať si pôst na šťavách alebo konzumovať len ovocie. 

2 – 3 dni pred procedúrou nekonzumujte jedlá obsahujúce cesnak a cibuľu, alkohol ani omamné látky a znížte aj konzumáciu sladkostí a cukru.

Ak je to možné, 2 – 3 hodiny pred procedúrou nefajčite.

Toto všetko Vás energeticky pripraví na prijatie veľmi vysoko vibračných kódov.

Odporúčame, aby ste si ten deň venovali samým sebe. Nech je ten deň vaším sviatkom – dňom Vášho znovuzrodenia, ktorým obdarujete samých seba.

Tieto mystériá môžu skutočne priniesť množstvo hlbokých zmien a obdivuhodné oslobodenia, ktorým sa môžeme plne odovzdať. Môžu zložiť mnohotisícročné karmické reťazce, oslobodiť telo od bolesti a dať duši novú nádej – pretože budete môcť zažiť, ako sa pre Vás spojili sily Tvorenia.

13 lúčov vykreslených na nebi Tvorenia, ktoré sa v ten deň pre nás spoja do aliancie, sa  silou mystéria Vykúpenia dotknú bolestí nášho ľudského bytia  a presvetlia labyrint nášho života svetlom vedomia, v ktorom sa môže náhle ukázať aj cesta von.

Môžu opadnúť karmické okovy a môžu sa ukázať aj kroky potrebné na korekciu osudu.

Možnosť zázraku je v každom z nás a už mnoho stoviek, mnoho tisíc rokov pracujeme všetci na jeho príprave. Teraz nadišiel čas, aby sme ho dokázali prijať. Nadišiel čas, aby sme dokázali vpustiť Milosrdenstvo tým, že si udelíme Milosrdenstvo sami sebe a len dovolíme, aby sa v našom tele, v našej duši a v našom pozemskom živote, rozvinulo dielo Vykúpenia Boha/Bohyne.

Z celého srdca prajeme všetkým dušiam, ktoré akýmkoľvek spôsobom trpia alebo hľadajú, aby sa ich tento Zázrak dotkol a pozdvihol ich do takej výšky, akú sú schopní si sami vysnívať.