Počas našej 35-ročnej terapeutickej práce a duchovnej cesty sme sa v našich knihách a v mnohých meditačných audionahrávkach  už zaoberali otázkou, ako fungujú strachy,  ako sa rodí bolesť a hlavne, ako sa rôzne psychologické procesy, emocionálne traumy a vzorce systémov presvedčení somatizujú, t. j. prejavujú ako fyzická bolesť.

Všetky tieto vedomosti a skúsenosti zjednocuje úžasné a celkom jedinečné mystérium, ktoré sme zostavili: ©Elysium Preladenie svetelného tela, ktoré sa po prvýkrát vydalo na svoju cestu v januári 2019.  Následne bola v  roku 2023 do tohto mystéria zasvätená ďalšia skupina liečiteľov už aj zo Slovenska, aby mohli pomôcť ešte širšiemu okruhu ľudí.

©Elysium Preladenie svetelného tela je systém vzájomne prepojených komplexných sérií špeciálnych dotykov, ktoré aktivujú rôzne uvoľňovacie kľúče na úrovni fyzického tela, éterického tela, emocionálneho tela a mentálneho tela. Inými slovami, naši vyškolení koordinátori pomáhajú týmito špecifickými kombináciami dotykov uvoľňovať a odstraňovať energetické vzorce, ktoré sú príčinou rôznych bolestí a strachov na fyzickej, emocionálnej a mentálnej úrovni. V rôznych vrstvách tela a aury otvárame špecifické brány, cez ktoré sa môžu uvoľniť a vyviesť náplne bolestí a strachov, ktoré spôsobujú fyzické a duševné utrpenie. Zároveň sa počas tohto procesu môžu objaviť mnohé uvedomenia o skutočných príčinách a dôvodoch toho všetkého.

Je dôležité vedieť, že ak nejaká emocionálna záťaž, chronický stres či psychicky stresujúca situácia pretrváva dlhšie obdobie (vlastne, platí isté  energetické pravidlo, že ak pretrváva aspoň 3 mesiace), vytvorí v našej aure, v našom tzv. morfogenetickom poli,  pevný energetický vzorec. Určitý presne ohraničený a takmer hmatateľný stabilný energetický útvar v našom osobnom silovom poli môže vzniknúť aj vtedy, keď zažijeme akútnu dramatickú živelnú situáciu – napríklad v dôsledku nečakanej straty, nespracovateľného sklamania alebo dokonca finančného krachu.

Z týchto opakujúcich sa situácií alebo veľmi silných udalostí sa vytvorí energetický vzorec, elementál s vlastným elementárnym vedomím, s vlastným vnútorným programom, ktorý sa v  nás stále dookola prehráva s tými istými prvkami. To je dôvod, prečo sa naše chronické fyzické bolesti tak často vracajú vždy podľa rovnakej choreografie a prvky tejto choreografie sa prehrávajú a zapínajú s takmer absolútnou presnosťou – a prečo sa v našich úzkostiach vracajú tie isté pocity, myšlienky alebo nočné mory. Preto napríklad u ľudí trpiacich panickými atakmi prebiehajú záchvaty, ktoré sú plné strachu a fyzických symptómov, podľa rovnakého scenára. Tento mechanizmus je aj v pozadí závislostí a návykových porúch. Je tiež dôvodom, prečo sa rodinné spory opakujú podľa podobných dialógov. Je možné, že práve preto sa vlastne nedokážeme dostať zo svojich starých chýb a nevedome opakujeme dobre známe kroky, ktoré, samozrejme, vedú do tej istej slepej uličky.

©Elysium Preladenie svetelného tela však odhalilo nesmierne silné mystérium a boli odovzdané kľúče na rozpustenie, pomocou ktorých je možné konečne odpojiť energetické vzorce, ktoré sa už zafixovali a spôsobujú opakované fyzické alebo duševné utrpenie. Za pomoci týchto kľúčov je možné  vyviesť a dokonca aj úplne a natrvalo odstrániť z našej aury elementály bolesti a strachu. Veríme, že veľmi užitočné môžu byť aj vhľady, ktoré môžu  počas procesu prelaďovania prísť a umožnia nám vidieť choreografiu a koreň týchto vnútorných kruhov a automatizmov a naša duša tak môže dospieť k momentu vedomého prepustenia.  To môže byť zárukou, že sa tieto problémy už nikdy nevrátia – a tak nám umožnia uskutočniť skutočnú a trvalú zmenu.

——————————o——————————

Na našej webovej stránke, v časti Hviezdne dotyky – terapie, nájdete ďalšie informácie o rôznych typoch týchto sedení a podrobnosti o tom, ako sa pripraviť na stretnutia.  Zároveň tam uvádzame zoznam našich slovenských koordinátorov, ktorí sú vám s láskou k dispozícii v rôznych častiach Slovenska, prípadne i v zahraničí. (Všetci hovoria slovensky aj maďarsky, v prípade potreby viesť tieto procedúry v inom jazyku, sú v zátvorke pri ich menách uvedené aj iné jazyky, ktorými hovoria).

Vzhľadom na to, že na území Maďarska pracujeme s našimi maďarskými koordinátormi s ©Elysium Preladením svetelného tela už niekoľko rokov, v prípade, že hovoríte po maďarsky (alebo iným jazykom),  môžete na stránke https://csillagnemzetsegek.hu/therapy/csillagkoordinatorok/  vyhľadať aj ich. Radi vám pomôžu aj v ďalších témach – pri rozpúšťaní karmických vzorcov či závislostí. 

©Elysium Preladenie svetelného tela – Odpojenie tela Bolesti sa skladá z dvoch častí, ktoré je možné absolvovať aj jednotlivo.  Dĺžka trvania pri jednej časti (I. alebo II.)  je 1,5 – 2,5h. Dĺžka trvania pri absolvovaní oboch častí je približne 3 – 3,5h.

——————————o——————————

 Naši koordinátori (abecedný zoznam), ktorí sprostredkúvajú ©Elysium Preladenie svetelného tela:

I. Elysium Preladenie svetelného tela – Mystérium odstránenia tela Bolesti


Ingrid Eichberger – Neusiedl am See, Rakúsko

(po slovensky, maďarsky, nemecky)

 ingrideichberger@gmail.com 

+436764057808

+421905733050

Messenger: Ingrid Soha´Ness Eichberger


Jana Lantajová – Banská Bystrica

(po slovensky, maďarsky, anglicky, rusky)

jana@lantaj.sk

+421905837824

Messenger: Jana Redy


Judita Hrabinská – Bratislava

(po slovensky, maďarsky)

judita.hrabinska@gmail.com

Messenger: Judita Hrabinská


Kata Takács – Horné Saliby (Galanta) a Pannonhalma (Hun)

(po slovensky, maďarsky)

kate.takacs@googlemail.com

00421940773344

Messenger: Kata Takacs


Lucia Černáková – Šamorín

(po slovensky, maďarsky, anglicky)

lucia.mullerova.lc@gmail.com

+421911647881

Messenger: Lucia Mullerová Černáková


Mária Nagy – Baka (Dunajská Streda)

(po slovensky, maďarsky)

nagy.maria@centrum.sk

+421911205067

Messenger: Mária Nagy


Mária Porsok – Bratislava, Dunajská Streda

(po slovensky, maďarsky, anglicky)

mariaporsok@gmail.com

+421911158777

Messenger: Maria Porsok


Marta Bobeková – Hurbanovo

(po slovensky, maďarsky)

marta.benyova@gmail.com

+421918568046

Messenger: Marta Bobeková


Monika Jakubeczová – Dunajská Streda

(po slovensky, maďarsky)
laska@kozmicka.sk

0917 146 584

Messenger: Monika Jakubeczová


Petra Chrenová –  Bratislava

(po slovensky, maďarsky, anglicky)

peta.terapie@gmail.com

+421908700001 (prosím, pošlite mi SMS)

Messenger: Peta Chrenova


Renáta Šipulová – Dunajská Streda

(po slovensky, maďarsky)

reni.sipulova80@gmail.com

+421915764770

Messenger: Martin Martin


Timea Špergerová –  Wien, Bratislava + 50 km

(po slovensky, maďarsky, nemecky, srbsky)

(rada poskytnem tieto procedúry aj zvieratkám – možné aj na diaľku)

timeaspergeriva@gmail.com 

+4369919087584

Messenger: Timea Cheyenne

—————————–o————————–

Doplnkové informácie k procedúram

V záujme rovnocennosti a jednoty je proces v jednotlivých viacúrovňových preladeniach, ktoré nesú názov Hviezdne dotyky,  určený jednotnými princípmi. Rovnako jednotná je aj cena. Rady by sme Vám teraz tieto princípy prestavili:

Proces preladenia trvá 1,5 – 3,5  hodiny.

Môžete si vopred premyslieť, alebo hoci aj napísať, Vaše prípadné otázky a problémy – všetko to, v čom by ste radi Nebešťanov požiadali o radu alebo vedenie.

Odporúčame, aby ste na sedenie prišli v pohodlnom oblečení, ideálne bielej farby – tým aj Vy sami vyjadríte svoj úmysel a očistiť sa a znovuzrodiť a pripravíte sa tak na toto mystérium ako na sakrálny rituál, ktorý formuje osud. Samozrejme, v žiadnom prípade to nie je povinné pravidlo – no ak cítite, že s tým aj sami rezonujete, oblečte svoje telo aj svoju dušu do slávnostnej bielej.

Ďalej Vás prosíme, aby ste v deň preladenia konzumovali len ľahké jedlá – možno by bolo dokonca  vhodné dať si pôst na šťavách alebo konzumovať len ovocie. 

2 – 3 dni pred procedúrou nekonzumujte jedlá obsahujúce cesnak a cibuľu, alkohol ani omamné látky a znížte aj konzumáciu sladkostí a cukru.

Ak je to možné, 2 – 3 hodiny pred procedúrou nefajčite.

Toto všetko Vás energeticky pripraví na prijatie veľmi vysoko vibračných kódov.

Odporúčame, aby ste si ten deň venovali samým sebe. Nech je ten deň vaším sviatkom – dňom Vášho znovuzrodenia, ktorým obdarujete samých seba.

Tieto mystériá môžu skutočne priniesť množstvo hlbokých zmien a obdivuhodné oslobodenia, ktorým sa môžeme plne odovzdať. Môžu zložiť mnohotisícročné karmické reťazce, oslobodiť telo od bolesti a dať duši novú nádej – pretože budete môcť zažiť, ako sa pre Vás spojili sily Tvorenia.

13 lúčov vykreslených na nebi Tvorenia, ktoré sa v ten deň pre nás spoja do aliancie, sa  silou mystéria Vykúpenia dotknú bolestí nášho ľudského bytia  a presvetlia labyrint nášho života svetlom vedomia, v ktorom sa môže náhle ukázať aj cesta von.

Môžu opadnúť karmické okovy a môžu sa ukázať aj kroky potrebné na korekciu osudu.

Možnosť zázraku je v každom z nás a už mnoho stoviek, mnoho tisíc rokov pracujeme všetci na jeho príprave. Teraz nadišiel čas, aby sme ho dokázali prijať. Nadišiel čas, aby sme dokázali vpustiť Milosrdenstvo tým, že si udelíme Milosrdenstvo sami sebe a len dovolíme, aby sa v našom tele, v našej duši a v našom pozemskom živote, rozvinulo dielo Vykúpenia Boha/Bohyne.

Z celého srdca prajeme všetkým dušiam, ktoré akýmkoľvek spôsobom trpia alebo hľadajú, aby sa ich tento Zázrak dotkol a pozdvihol ich do takej výšky, akú sú schopní si sami vysnívať.