III ©Elysium Preladenie svetelného tela – Mystérium rozpustenia závislostí (zatiaľ dostupné len cez koordinátorov v Maďarsku)

 

V januári 2019 sa zrodila naša najnovšia procedúra “©Elysium preladenie svetelného tela – Mystérium odstránenia tela Bolesti”, ktorej postupy sme na intenzívnom kurze odovzdali našim koordinátorom. Toto výnimočné mystérium bolo v apríli 2019 doplnené o novú metódu, veľmi účinnú metodiku na riešenie závislostí a návykov.

A tomto kroku preladenia svetelného tela Elysium sme vyvinuli postup, ktorý sa dá použiť na riešenie a výrazné zníženie rôznych závislostí, problémov so závislosťami, nutkavého správania. Patria sem poruchy príjmu potravy, maškrtenie ako prastarý mechanizmus hľadania odmeny a potešenia, ale aj kompulzívne vzorce sebapoškodzovania, akými sú bulímia alebo závislosť od diét, závislosť od fajčenia a alkoholu, užívanie drog a iných látok spôsobujúcich potešenie alebo problém závislosti od drog. Rovnako však môže  zmierniť aj závislosť od počítačových hier – od matrixu ilúzií kybernetického sveta, ktorá tak ohrozuje a zahlcuje generáciu Y a Z – závislosť od hazardných hier alebo kompenzačný mechanizmus nadmerného nutkania nakupovať, či dokonca pracovný alkoholizmus založený na prílišnej túžbe vyhovieť a na potrebe podávať výkon.

Ako sme už spomínali vyššie, z týchto opakujúcich sa situácií alebo veľmi silných udalostí sa vytvorí energetický vzorec, elementál s vlastným elementárnym vedomím, s vlastným vnútorným programom, ktorý sa v  nás stále dookola prehráva s tými istými prvkami. To je dôvod, prečo sa naše chronické fyzické bolesti tak často vracajú vždy podľa rovnakej choreografie a prvky tejto choreografie sa prehrávajú a zapínajú s takmer absolútnou presnosťou – a prečo sa v našich úzkostiach vracajú tie isté pocity, myšlienky alebo nočné mory. Preto napríklad u ľudí trpiacich panickými atakmi prebiehajú záchvaty, ktoré sú plné strachu a fyzických symptómov, podľa rovnakého scenára. Tento mechanizmus je aj v pozadí závislostí a návykových porúch. Je tiež dôvodom, prečo sa rodinné spory opakujú podľa podobných dialógov. Je možné, že práve preto sa vlastne nedokážeme dostať zo svojich starých chýb a nevedome opakujeme dobre známe kroky, ktoré, samozrejme, vedú do tej istej slepej uličky.

Podobný mechanizmus udržiava rôzne závislosti a návyky, ktoré sa navyše opakujú a stávajú sa takmer neprekonateľnými nutkaniami podľa jedinečného a veľmi zložitého neurologického programu. V priebehu liečby zmapujeme aj tento špecifický neurologický riadiaci program a pomocou špecifických krokov odpojíme mechanizmus závislostného automatizmu. Vďaka tomu bude proces “odvykania” oveľa efektívnejší a kratší, naše veľké predsavzatia budú môcť priniesť výsledky, konečne budeme schopní s trochou vnútornej disciplíny odolávať pokušeniam a veríme, že sa nám podarí odhaliť aj príčiny našich závislostí, ktoré mohli kompenzovať naše problémy a našu náklonnosť k rôznym príjemným látkam alebo ilúziám kybernetického sveta.

Samozrejme však vieme aj to, že takmer za všetkými závislosťami a kompenzačnými mechanizmami sa skrýva prvotný pocit odlúčenia a hlboko zakorenená skúsenosť nedostatku lásky, čo môže znamenať stratu pôvodnej skúsenosti Boha a osamelosť duše, ktorá vypadla z jednoty so Stvoriteľom a ktorá chce naďalej korešpondovať s touto transcendentnou silou a “vrátiť sa domov”, do svojho nebeského domova, aj prostredníctvom svojho pozemského života. Táto podvedomá náplň sa v nespočetných podobách opakuje na javisku ľudského života od momentu prestrihnutia pupočnej šnúry, cez detstvo, dospievanie a krízy straty vzťahov,  aj v nespočetnom množstve ďalších konkrétnych životných situácií, keď sa v nás znovu prebudí prvotný pocit nedostatku, ktorý sa snažíme potlačiť a kompenzovať rôznymi spôsobmi…

©Elysium Preladenie svetelného tela však odhalilo nesmierne silné mystérium a boli odovzdané kľúče na rozpustenie, pomocou ktorých je možné konečne odpojiť energetické vzorce, ktoré sa už zafixovali a spôsobujú opakované fyzické alebo duševné utrpenie. Za pomoci týchto kľúčov je možné  vyviesť a dokonca aj úplne a natrvalo odstrániť z našej aury elementály bolesti a strachu, hnevu a závislosti. Veríme, že veľmi užitočné môžu byť aj vhľady, ktoré môžu  počas procesu prelaďovania prísť a umožnia nám vidieť choreografiu a koreň týchto vnútorných kruhov a automatizmov a naša duša tak môže dospieť k momentu vedomého prepustenia, kčo môže byť zárukou, že sa tieto problémy už nikdy nevrátia – a tak nám umožnia uskutočniť skutočnú a trvalú zmenu.

Z celého srdca si želáme, aby toto mystérium prinieslo do života mnohých ľudí hlboké a zásadné zlepšenie stavu.  Samozrejme však musíme hneď povedať aj to, že ide o alternatívnu metódu, ktorá nenahrádza odbornú diagnostiku a starostlivosť.

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó