Virtosmedia – https://hu.123rf.com/

S veľkou  radosťou vám oznamujeme, že sa nám vo forme ďalšieho online liečenia na diaľku podarilo vytvoriť a sprístupniť vám veľmi komplexný a podrobný teoretický materiál o prastarých koreňoch bolesti  Čiernej Luny Lilith a na základe toho aj hlboké fyzické a duševné uvoľnenie rán, ktoré sa od toho odvíjajú.

Pravdepodobne ste si už všimli, že od júna 2023 sme do našich Antares-kódov integrovali aj projekciu Čiernej Luny Lilith. Za ňou sa tiahne pradávny, primárne ženský vzor bolesti v galaktickom meradle, ktorý sa však opakuje a je prítomný aj v našej Slnečnej sústave a samozrejme, aj v histórii Zeme. Jeho úplné a podrobné teoretické pozadie vysvetľujeme v úvode duševného liečenia. Môžeme povedať, že archetypálny symbol Lilith a jeho výklad predstavuje okrem iného zrkadlo nášho vnútorného podsvetia, ktoré sme si vytvorili ako reakciu na emocionálne obsahy zranení a urazenosti,  prebudené útlakom, vyhnanstvom, ponížením, degradáciou a znesvätením, ktoré sme utrpeli v minulosti v boji o svoje prežitie; s cieľom získať späť svoju autonómiu, slobodu, sebaúctu, slobodnú vôľu a dôstojnosť.

Čierna Luna Lilith v našom Antares-kóde nám ukazuje, kde bojujeme svoje zápasy o slobodu a kde za nimi nesieme hlboko pochované rany a jazvy minulého útlaku, ktoré v nás niekedy prebúdzajú ďalšie tienisté reakcie, veľké vnútorné a vonkajšie boje, pohnútky, nedostatky a bolesti. Práve týmto hlbokým pochopením môžeme niesť aj mystický kľúč k vykúpeniu našich “tieňových ja”, čo je úloha, na ktorú sa môžu podujať predovšetkým duše, ktoré sú v duchovnom zmysle skutočne zrelé, schopné úprimnej pokory a ktoré viac než kedykoľvek predtým túžia po Svetle a po uchvátení Bohom/Bohyňou.  A tak tí, ktorí sa na to podujmú, môžu vďaka pochopeniu a uvoľneniu využiť túto duchovnú skúsenosť do takej hĺbky, ktorej sa možno nikdy predtým nedotkli, a dosiahnuť katarziu návratu domov v Milosti.

Astrologické postavenie Lilith, jej konštelácie, umiestnenie v dome a kvality, ktoré sú jej znameniu vlastné, totiž odrážajú aj vnútorný proces známy ako “temná noc duše”. Veríme a sme presvedčené, že ak sa nám podarí nájsť čo najhlbšie korene, prastaré spúšťače, môžeme celý tento dlhý reťazec bolesti a sebapoškodzujúceho, sebazničujúceho mechanizmu odviesť do mystéria Milosti. Dokážeme ho rozpustiť vo Svetle, dokážeme z “problematiky Lilith” konečne vykúpiť svoje rany.

Pravdepodobne  budú s týmto liečením hlbšie rezonovať tí, ktorí sa podľa terminológie Hviezdnych rodov vydali na úrovni ducha po ceste Hviezdneho človeka – obzvlášť na ženskej ceste Ioty – alebo tí, ktorí v sebe rozpoznali kódy osudu Hadej kňažky a Veľkej mačky, ktoré sú spojené s mystériami Bohyne.  Obzvlášť v nich môže toto učenie a meditačná cesta priniesť hlboké uvoľnenie, mnohé uvedomenia  a duchovné oslobodenie v súvislosti s vnútornými procesmi a cyklami utrpenia, ktoré boli pre ne doteraz menej pochopiteľné.

Dokonca, môžeme tiež povedať, že keď sa vo vzťahu a v rodine rozpustí tieň Čiernej Luny Lilith, možno dosiahnuť úplne novú úroveň vzťahu, začať nový spoločný život, v ktorom prípadnú rivalitu, boj o nadvládu a skrytú nedôveru nahradí pokoj, vzájomný rešpekt, láska, ktorá dáva istotu, skúsenosť rovnosti a sila spoločného tvorenia.

Preto možno túto cestu zažiť aj na úrovni uzdravenia vzťahov, kde sa páry môžu spoločne liečiť a zmieriť a pozdvihnúť jeden druhého vo svetle nového pochopenia.

V rámci príprav na rok 2024, na Rok Veľkých mačiek a Drakov, sme sa začali tejto téme hlbšie venovať na minuloročnej Oslave jesennej rovnodennosti a potom sa 14. januára 2024 uskutočnilo prvé osobné liečenie pre našu skupinu.

Teraz by sme chceli ponúknuť túto mimoriadnu príležitosť aj členom našej širšej Hviezdnej rodiny. V skutočnosti, môže byť dokonalým pokračovaním už viackrát sprostredkovaného rozpustenia koreňa bolesti Chiróna a otvoriť tak úplne novú vrstvu pre dotyk mystéria milosrdenstva, ktoré  lieči dušu.

Veríme, že tento zážitok prinesie všetkým účastníkom veľmi hlbokú úľavu a skutočne oslobodzujúci zážitok svetla!

S láskou vás očakávame

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó

—-o—-

Virtosmedia – https://hu.123rf.com/

Toto online dištančné liečenie je dostupné vo formáte malých skupín, takže maximálny počet účastníkov na každý termín je 20 – 35 osôb.

Zaregistrujete sa vyplnením nižšie uvedeného formulára, v ktorom budete požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov. Dôležitý je najmä údaj, odkiaľ presne, z akej lokality sa pripojíte a budeme potrebovať aj fotografiu, ktorá nám počas liečenia na diaľku pomôže naladiť sa na vás. V poli pre Komentár môžete stručne niekoľkými slovami alebo vetami uviesť zameranie liečby, t. j. životnú tému, pre ktorú najviac hľadáte riešenie a uzdravenie. (Vyplnenú prihlášku odošlete stlačením tlačidla Submit/Odoslať a krátko po úspešnej registrácii dostanete automatický potvrdzujúci e-mail. Ak ho vo svojom e-maile nevidíte, skontrolujte si aj priečinok so spamom alebo propagačnými akciami. Ak ani tam nenájdete náš e-mail, napíšte nám na info@yahunagaia.hu a my vás budeme kontaktovať s ďalšími podrobnosťami).

Terapeutické sedenie sa začína v ohlásený deň zvyčajne o 10.00 hod. (presný čas a dátum je uvedený na webovej stránke pri prihlasovaní) a trvá približne 4-5 hodín.

Suma: 130 €, ktorú prosíme previesť na bankový účet uvedený v odpovednom e-maili, najneskôr 3 dni pred termínom liečenia.

Po nabehnutí platby Vám  deň pred liečením zašleme ďalší e-mail na adresu, ktorú ste uviedli. Bude obsahovať osobné prístupové heslo do online úložiska Dropbox, t. j. odovzdáme Vám tým kľúč na prístup do “Liečiteľskej Hviezdnej svätyne”.

Dôležité je, aby sme  s členmi vytvorenej skupiny pracovali spoločne, synchrónne –  aby energetické rozpúšťanie vysielané na diaľku zastihlo  každého v presne  v tom momente, kedy  udržiava  mentálnu koncentráciu na riešenie problému, ktorým sa aktuálne zaoberáme. Pritom však, poznajúc princíp univerzálneho kvantového poľa, vieme, že sa vlastne stretávame mimo času, teda nadčasovo – takže nie je problém, ak sa vám náhodou nepodarí spojiť sa presne v tom časovom intervale, v ktorom robíme energetické rozpúšťanie. Hoci, niet pochýb o tom, že je to pre liečbu na diaľku najideálnejšie a najhlbšie precítiteľné. Liečebný materiál však bude k dispozícii až do polnoci daného dňa.

(Ak je v prihlasovacom formulári uvedených viac termínov liečenia, jedná sa o rovnaký duchovný materiál – v tom prípade si iba vyberáte dátum a čas, ktorý vám najviac vyhovuje. Ak však budete cítiť potrebu, môžete si liečenie, samozrejme, zopakovať aj viackrát.)

p.s.: Chceli by sme vás upozorniť na to, že pre prijímanie a interpretáciu teoretických vedomostných materiálov je dôležité mať pripravený svoj Antares-kód a prípadne aj svoj solárny Antares-kód pre aktuálny rok, pretože vďaka tomu sú poskytované informácie ešte osobnejšie a zmysluplnejšie!

Prečítanie našej knihy Hviezdne rodiny – rodiny duší a úplné pochopenie vášho Antares-kódu nie je podmienkou účasti, ale samozrejme vám ich poznanie môže poskytnúť oveľa väčšiu hĺbku a uvedomenie – pretože týmto spôsobom môžete počas meditačnej cesty rozpúšťania dosiahnuť karmické uvoľnenie až na galaktickej úrovni.

Samozrejme, toto uvoľnenie a prepustenie si môžete vyskúšať aj bez čítania knihy, no možno sa vám oplatí zopakovať si ho aj neskôr, s ešte širším vedomím, po prečítaní takmer tisícstranovej knihy Hviezdne rody.

Pri liečení koreňa bolesti Lilith však musíte v prvom rade poznať miesto Čiernej Luny Lilith vo svojom horoskope, pretože práve s ňou sa budeme zaoberať pri tomto liečení na diaľku. Ak ešte nemáte svoj Antares-kód, je vhodné objednať si ho. Zároveň, ak ste si objednali svoj natálny Antares-kód pred júnom 2023 (a nie je v ňom teda ešte uvedené umiestnenie Lilith a konjunkcie),  môže byť vhodné opäť si ho objednať.

Kniha obsahuje históriu hviezd v Antares-kóde a ich vysvetlenie, takže s postupným čítaním knihy sa postupne rozvíja aj porozumenie.

O knihe sa dočítate viac tu:

Tu sa dočítate o Antares-kóde:

A  objednať si ho môžete vyplnením formulára na tomto odkaze.

Odhaľovanie koreňov pradávnej bolesti “Čiernej Luny Lilith” – online liečenie v malých skupinách na diaľku

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.