Spoločenstvo Pracovníkov Svetla vás očakáva tu v našej svätyni s jemným dotykom Svetla, ktoré pozdraví vaše srdce,

ak hľadáte svoj duchovný pôvod medzi hviezdami a spoznávate svoju cestu prebúdzajúcu sa k hviezdnemu vedomiu…