Spoločenstvo Pracovníkov Svetla vás očakáva tu v našej svätyni s jemným dotykom Svetla, ktoré pozdraví vaše srdce,

ak hľadáte svoj duchovný pôvod medzi hviezdami a spoznávate svoju cestu prebúdzajúcu sa k hviezdnemu vedomiu…

Produkty

Stellar Nations-Soul Families book – ENGLISH language

If you believe that you are more than what you seem to be. If you are looking for your stellar roots and you want to understand who you really are in your body, soul and spirit, and where all your thoughts, emotions and motivations come from, then this is definitely the book you need! You can find the real purpose …