Liečenie našich schopností tvoriť, za pomoci rodu Jednorožcov

on-line liečenie na diaľku pre malé skupiny

Ako sme už naznačili  v našej knihe „Perly z kozmu”, v nadchádzajúcom období sprístupňujeme on-line liečenia na diaľku  v malých skupinkách aj pre širší okruh našej Hviezdnej rodiny. Tieto liečenia sa týkajú rôznych duchovných tém.

V uplynulých rokoch sme pre našu medzinárodnú komunitu pravidelne každý mesiac viedli podobné hlboké  liečenia v angličtine. Dokonalo fungovali i  na diaľku – a v podstate máme s  liečením na diaľku takmer 30-ročné skúsenosti.

Tieto mystériá boli pre členov našej skupiny doteraz prístupné len za ich osobnej prítomnosti, no rady by sme teraz rozsah rozšírili a poskytli tak viac príležitostí na liečenie a vnútornú prácu. Jedno z  týchto liečení na diaľku dostalo názov: „Liečenie našich schopností tvoriť“  a začali sme ho v tejto podobe poskytovať v roku 2022 – bol to rok pod duchovným vedením hviezdneho rodu Jednorožcov.

V tomto on-line liečení na diaľku otvoríme tri veľmi hlboké a skutočne nádherné meditačné cesty. Zatiaľ čo vy budete putovať týmito vnútornými obrazmi a prídete k vlastným poznaniam, my vás budeme na tejto ceste na diaľku sprevádzať a vykonáme hlboké energetické  uvoľnenie – aby sme oslobodili mentálne, pocitové alebo karmické bloky, ktoré môžu prekážať manifestácii vášho tvorenia.

V prvom pilieri liečenia sa pozrieme do minulosti, pretože nás podvedome môže obmedzovať množstvo náboženských dogiem a vzorcov systémov viery, ktoré fungujú skoro ako zákazový kód a blokujú mobilizáciu našich tvorivých energií. V ceste nášho napredovania a hmotného blaha môže nebadane stáť aj nespočetné množstvo sľubov chudoby, ktorých éterické pečate sú aktívne ešte aj dnes, ako aj obsah iných karmických odčinení. Týmto silným vnútorným cestovaním môžeme toto všetko rozpustiť, vyliečiť a definitívne presvetliť. Zároveň môžeme nášmu životu vyslať mimoriadne dôležité postuláty, duchovné rozkazy, ktoré môžu na pódiu našich tvorivých procesov otvoriť novú kapitolu.

Po krátkej prestávke a oddychu nasleduje druhý pilier liečenia na diaľku – v ňom by sme vám chceli dať možnosť pracovať aj na uzdravení pradávnych vzťahov s vašimi duálnymi pármi – alebo, inými slovami, s vaším dvojplameňom.

Potom sa dostaneme k tretiemu kroku uzdravujúceho procesu, k nádhernému iniciačnému hviezdnemu putovaniu po stupňoch mystéria tvorenia Hviezdneho rodu Jednorožcov.

Ako už iste mnohí viete, v uplynulých 25 rokoch sme vypracovali mnoho terapeutických postupov, medzi ktoré patrí aj jedinečné mystérium s názvom: 13 ciest Astro-kozmogenézy. Odhaľuje tajomstvo, ako sprostredkovať ľuďom, ktorí sa na nás obrátia, mimoriadne silné liečivé dotyky všetkých trinástich Hviezdnych rodov. Nebešťania zaviedli skutočne nádherné a mimoriadne výstižné slovné spojenie: je to tajomstvo, ako „niekoho zahaliť do Dotykového plášťa/rúcha  toho – ktorého hviezdneho rodu“. Je to jemná tkanina svetelného tela utkaná z hviezdnych lúčov rodu, ktorého duchovnú cestu vyjadruje. Vnútorné obrazy galaktickej pamäte sa spoja s pamäťovými obrazmi uloženými v našej bunkovej pamäti.

Zatiaľ čo vy budete prežívať nádhernú vnútornú cestu iniciačnými piliermi hviezdneho rodu Jednorožcov, ktorá sa počas tohto liečenia na diaľku otvorí, my vás pomocou hviezdnych dotykov, ktoré sme vypracovali, „zaodejeme do plášťa Jednorožcov“. Váš osobný zázrak sa teda môže začať.

Zo srdca veríme, tvoríme a podporujeme to, aby ste sa na základe týchto dvoch liečivých a iniciačných zážitkov mohli vydať na sakrálnu cestu tvorenia a na cestu vedúcu ku skutočnej realizácii vašich snov, aby ste uvideli do praxe a do života to, čo nesiete v kódoch svojho Božieho Osudu a vo svojom životnom pláne; za pomoci nástrojov, ktoré všetkých obyvateľov galaxie Mliečna cesta vyučujú Nebeské Jednorožce.

Nasleduje niekoľko praktických usmernení k prihláseniu sa:

Toto liečenie na diaľku je realizované v malých skupinkách. Počet účastníkov na jeden termín je maximálne 18 – 21.

Zaregistrujete sa vyplnením nižšie uvedeného formulára, do ktorého je potrebné zadať niekoľko osobných údajov. Mimoriadne dôležité je  uviesť aj presné miesto, kde  sa budete počas liečenia nachádzať. Budeme potrebovať aj vašu fotografiu, pretože nám to tiež pomôže k tomu, aby sme sa na vás počas liečenia  naladili (formulár odošlete stlačením ikonky Submit a po úspešnej registrácii vám bude e-mailom doručená automatická odpoveď. Pokiaľ ju vo svojom e-maile nenájdete, pozrite si, prosíme, aj priečinok spam alebo reklamy).

Terapeutické sedenie sa v daný deň začína buď o 10:00 alebo o 16:00 (v závislosti od dátumu, ktorý ste si zvolili) a trvá približne 4 hodiny.

Cena je 130 €, ktoré prosíme previesť na číslo účtu, uvedené v automatickej odpovedi, najneskôr 3 dni pred termínom liečenia.

Po nabehnutí platby vám deň pred termínom odošleme ďalší e-mail na vami uvedenú adresu, v ktorom vám pošleme osobné vstupné kódy  do vopred pripraveného Dropbox priečinka – tým vlastne dostanete kľúč do „Liečivej Hviezdnej svätyne“.

Dôležité je aj to, aby sme s členmi takto vytvorenej skupinky pracovali synchrónne – aby energetické uvoľnenie, ktoré posielame na diaľku, zastihlo každého v takom rytme, kedy je potrebné držať duchovné zameranie v momente, kedy sa danou témou práve zaoberáme.  Nezávisle od toho však poznáme fungovanie univerzálneho kvantového poľa a vieme, že sa v skutočnosti stretávame mimo času – nie je teda vylúčená ani tá možnosť, že sa pripojíte v inom čase a nie práve vtedy, kedy my práve vykonávame energetické uvoľnenie, rozpúšťanie. No bezpochyby je najideálnejšie, ak sa pripojíte v uvedenom čase, pretože vtedy je možné liečenie na diaľku precítiť najhlbšie. Materiál daného liečenia bude dostupný až do polnoci daného dňa.

Meditácie odznejú v maďarskom jazyku, avšak súčasťou priečinka, ktorý vám bude doručený, budú aj slovenské preklady textov vo worde. V jednotlivých prestávkach si môžete tieto texty prečítať a potom sa už len necháte viesť svojou pravou hemisférou a unášať samotnou meditáciou. (Zaujímavou obmenou môže byť, že poslednú, tretiu, meditáciu absolvujete tak, že si text prečítate až následne, po jej prežití).

Liečenie našich schopností tvoriť, za pomoci rodu Jednorožcov – Termín liečenia na diaľku nájdete na konci registračného formulára:

11.2.2024 – nedeľa od 10:00

(Ak je uvedených viac  termínov, jedná sa o rovnaký duchovný obsah, rovnaké liečenie – volíte si ten dátum, ktorý vám vyhovuje. Samozrejme, toto liečenie je možné absolvovať aj opakovane).

Zo srdca veríme, že budeme môcť mnohým pomôcť v uskutočnení ich snov a v opätovnom získaní ich schopností tvoriť.

S láskou vás očakávame

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó

———————–o———————–

REGISTRÁCIA

Liečenie našich schopností tvoriť, za pomoci rodu Jednorožcov – on-line liečenie

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.