Liečenie našich schopností tvoriť, za pomoci rodu Jednorožcov

on-line liečenie na diaľku pre malé skupiny

Ako sme už naznačili  v našej knihe „Perly z kozmu”, v nasledujúcom období sprístupňujeme pre širší okruh našej Hviezdnej rodiny on-line liečenie na diaľku  v malých skupinkách a dotýka sa rôznych duchovných tém.

V uplynulých dvoch rokoch sme pre našu medzinárodnú komunitu pravidelne každý mesiac viedli podobné nesmierne silné liečenia v angličtine, ktoré mali naozaj mimoriadne výsledky. Ako prvé sme sprístupnili naše skutočne pozdvihujúce a nádherné mystérium pod názvom: Cesta vykúpenia Hviezdneho človeka, v ktorom sa cez Dotykový plášť Hviezdneho človeka venujeme všetkým trinástim hviezdnym rodom. Následne sme v anglickom jazyku odovzdali dve úrovne liečenia Ducha svätého. Takmer všetci účastníci nám dávali spätnú väzbu plnú šťastia a vďačnosti, že prežili jeden z najvyšších duchovných zážitkov svojho života, ktorý pôsobil dokonale bezprostredne a s citeľnou živosťou aj na diaľku – veď aj s  liečením na diaľku máme už takmer 30-ročné skúsenosti.

Tieto mystériá boli doteraz prístupné len osobne a pre členov našej skupiny, no rady by sme tento okruh rozšírili a  poskytli tým možnosť liečenia a vnútornej práce aj pre našich čitateľov a pre poslucháčov našich učení a meditačných audio nahrávok.

Prvé takéto liečenie na diaľku dostalo názov: „Liečenie našich schopností Tvoriť“ (a je dostupné aj v slovenskom jazyku), pretože rok 2022 bol mimoriadne významným rokom hviezdneho rodu Jednorožcov. Bolo  veľmi dôležité, aby sme ho využili aktívne a vedome. 29.12.2021 sme uzavreli časovú slučku, ktorá plynula od doby Globálnej korekcie Osudu a začal sa deväťročný vývojový cyklus, ktorého poslaním je, aby na rok 2030 pripravil kritickú masu ľudstva a komunitu poslov Svetla na príchod ďalšej možnej brány Vzostupu.

Na osobnej a kolektívnej úrovni je pravdou aj to, že rokom Jednorožcov sme dali základy pre nasledujúcich deväť rokov. Teraz je potrebné odštartovať naše sny, ukotviť naše plány a veľmi aktívnou a vedomou prácou urobiť všetky kroky, na ktorých budeme následne stavať pri budovaní samých seba a svojho života. Mesiac január je v každom roku o odštartovaní tvorivých procesov. Kroky, ktoré teraz vynecháme a neurobíme, bude v nasledujúcich rokoch oveľa zložitejšie nahradiť a uskutočniť. Práve preto je potrebné využiť toto obdobie čo najlepšie a uviesť do života naše dlho snívané sny. Rok 2022 bol  dvojičkovým portálom  portálu roka 2008, pretože aj Novú Éru po Globálnej korekcii Osudu sme začali rokom Jednorožcov.

V tomto on-line liečení na diaľku otvoríme dve veľmi hlboké a skutočne nádherné meditačné cesty. Zatiaľ čo vy budete putovať týmito vnútornými obrazmi a prídete k vlastným poznaniam, my vás budeme na tejto ceste sprevádzať a vykonáme hlboké energetické  uvoľnenie – aby sme oslobodili mentálne, pocitové alebo karmické bloky, ktoré môžu prekážať manifestácii vášho tvorenia.

V prvom pilieri liečenia sa pozrieme do minulosti, pretože nás podvedome môže obmedzovať množstvo náboženských dogiem a vzorcov systémov viery, ktoré fungujú skoro ako zákazový kód a blokujú mobilizáciu našich tvorivých energií. V ceste nášho napredovania a hmotného blaha môže nebadane stáť aj nespočetné množstvo sľubov chudoby, ktorých éterické pečate sú aktívne ešte aj dnes, ako aj obsah iných karmických odčinení. Týmto silným vnútorným cestovaním môžeme toto všetko rozpustiť, vyliečiť a definitívne presvetliť. Zároveň môžeme nášmu životu vyslať mimoriadne dôležité postuláty, duchovné rozkazy, ktoré môžu na pódiu našich tvorivých procesov otvoriť novú kapitolu.

Po krátkej prestávke nasleduje druhý pilier liečenia na diaľku – nádherné iniciačné hviezdne putovanie po stupňoch mystéria tvorenia Hviezdneho rodu Jednorožcov.

Ako už iste mnohí viete, v uplynulých 20 rokoch sme vypracovali mnoho terapeutických postupov, medzi ktoré patrí aj jedinečné mystérium s názvom: 13 ciest Astro-kozmogenézy. Odhaľuje tajomstvo, ako sprostredkovať ľuďom, ktorí sa na nás obrátia, mimoriadne silné liečivé dotyky všetkých trinástich Hviezdnych rodov. Nebešťania zaviedli skutočne nádherné a mimoriadne výstižné slovné spojenie: je to tajomstvo, ako „niekoho zahaliť do Dotykového plášťa jednotlivých hviezdnych rodov“.

V tomto alternatívnom doplnkovom postupe sa  neuveriteľne jasne a vo svojej plnej pravde prejavuje dobre známy kozmický princíp „ako hore, tak aj dole“. Svetelné telo, ktoré sa zrodilo v hviezd galaktického makrokozmu, je v dokonalom súlade s naším pozemským fyzickým telom a s naším mikrokozmickým svetom – teda, každá z 240 hviezd, ktoré sme odhalili a objasnili, sa premieta do mimoriadne precízne definovaného miesta v našom tele, v ktorom nám odovzdáva tiež veľmi presne definovaný emocionálny obsah a duchovnú kvalitu. Dotykový plášť jednotlivých hviezdnych rodov je tkanina jemných svetelných tiel hviezdnych lúčov, ktoré vyjadrujú duchovnú cestu daného rodu. Vnútorné obrazy galaktických spomienok sa prepoja s pamäťovými obrazmi, ktoré nesieme vo svojej bunkovej pamäti.

Zatiaľ čo vy budete prežívať nádhernú vnútornú cestu medzi iniciačnými piliermi hviezdneho rodu Jednorožcov, ktorá sa počas tohto liečenia na diaľku otvorí, my vás pomocou hviezdnych dotykov, ktoré sme vypracovali, „zaodejeme do plášťa Jednorožcov“. Váš osobný zázrak sa teda môže začať.

Zo srdca veríme, tvoríme a podporujeme to, aby ste sa na základe týchto dvoch liečivých a iniciačných zážitkov mohli vydať na sakrálnu cestu tvorenia a na cestu vedúcu ku skutočnej realizácii vašich snov, aby ste uvideli do praxe a do života to, čo nesiete v kódoch svojho Božieho Osudu a vo svojom životnom pláne; za pomoci nástrojov, ktoré všetkých obyvateľov galaxie Mliečna cesta vyučujú Nebeské Jednorožce.

Nasleduje niekoľko praktických usmernení k prihláseniu sa:

Toto liečenie na diaľku sa realizuje v malých skupinkách. Počet účastníkov na jeden termín je maximálne 18 – 21.

Zaregistrujete sa vyplnením nižšie uvedeného formulára, do ktorého je potrebné zadať niekoľko osobných údajov. Mimoriadne dôležité je  uviesť aj presné miesto, kde  sa budete počas liečenia nachádzať. Budeme potrebovať aj vašu fotografiu, pretože nám to tiež pomôže k tomu, aby sme sa na vás počas liečenia  naladili (formulár odošlete stlačením ikonky Submit a po úspešnej registrácii vám bude e-mailom doručená automatická odpoveď. Pokiaľ ju vo svojom e-maile nenájdete, pozrite si, prosíme, aj priečinok spam alebo reklamy).

Terapeutické sedenie sa v daný deň začína buď o 10:00 alebo o 16:00 (podľa dátumu, ktorý si v registračnom poli vyberiete – kde je zároveň uvedený aj čas začiatku) a trvá približne 3 – 3,5 hodiny.

Cena je 122 €, ktoré prosíme previesť na číslo účtu, uvedené v automatickej odpovedi, najneskôr 3 dni pred termínom liečenia.

Po nabehnutí platby vám deň pred termínom odošleme ďalší e-mail na vami uvedenú adresu, v ktorom vám pošleme osobné vstupné kódy  do vopred pripraveného Dropbox priečinka – tým vlastne dostanete kľúč do „Liečivej Hviezdnej svätyne“.

Meditácia síce odznie v maďarskom jazyku, no súčasťou súborov v Dropbox priečinku, ktorý vám odošleme,  je aj text meditácie v slovenskom jazyku, ktoré si po odznení meditácie a po jej prežití prečítate. Môžete si tak otestovať svoje schopnosti intuície: budete putovať cestou Hviezdneho rodu Jednorožcov, sledovať zvuky maďarskej meditácie – nechajte sa viesť vnuknutiami vašej duše a plným prežívaním dovoľte, aby tento proces viedla vaša pravá hemisféra. Až potom si prečítajte text meditácie v slovenskom jazyku. Tým, že odpojíte vedomú myseľ a fungovať bude skôr pravá hemisféra, môže byť celý proces ešte zaujímavejší.

Dôležité je aj to, aby sme s členmi takto vytvorenej skupinky pracovali synchrónne – aby energetické uvoľnenie, ktoré posielame na diaľku, zastihlo každého v takom rytme, kedy je potrebné držať duchovné zameranie v momente, kedy sa danou témou práve zaoberáme.  Nezávisle od toho však poznáme fungovanie univerzálneho kvantového poľa a vieme, že sa v skutočnosti stretávame mimo času – nie je teda vylúčená ani tá možnosť, že sa pripojíte v inom čase a nie práve vtedy, kedy my práve vykonávame energetické uvoľnenie, rozpúšťanie. No bezpochyby je najideálnejšie, ak sa pripojíte v uvedenom čase, pretože vtedy je možné liečenie na diaľku precítiť najhlbšie. Materiál daného liečenia bude dostupný až do polnoci daného dňa.

Zo srdca veríme, že v tomto veľmi dôležitom  roku Jednorožcov budeme môcť mnohým pomôcť v uskutočnení ich snov a v opätovnom získaní ich schopností tvoriť.

S láskou vás očakávame

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó

———————–o———————–

REGISTRÁCIA

Liečenie našich schopností tvoriť, za pomoci rodu Jednorožcov – on-line liečenie

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.