Rady by sme týmto  rozšírili okruh mystérií, v ktorých môžeme liečením na diaľku ponúknuť pomoc prostredníctvom energetického uvoľnenia podľa princípov hviezdneho vedomia.

Toto liečenie by sme chceli členom našej širšej Hviezdnej rodiny v jeho terajšej podobe sprístupniť v tomto roku 2023 – v Roku anjelov – ale, samozrejme, je stále aktuálne aj mimo času a priestoru pre všetkých tých, ktorí v sebe prostredníctvom čítania našej knihy Hviezdne rodiny – Rodiny duší rozpoznali svoje anjelské Hviezdne korene a ich kódy osudu.

Tento alternatívny liečiteľský postup dostal toto svoje pomenovanie Plášť dotykov hviezdneho rodu Anjelov preto, lebo iniciačné hviezdne body jednotlivých hviezdnych rodov do nášho ľudského priestoru premietajú   veľmi špecifické kvality a hviezdne posolstvá, ktoré vytvárajú špeciálne morfogenetické pole. Toto pole nás zahalí tak, akoby sme sa zaodeli do žiarivého hviezdneho plášťa.

Svetelné body tohto plášťa nesú projekciu daného rodu, bezprostredne skontaktujú vrstvy nášho ľudského svetelného fyzického tela a môžu iniciovať vysoko vibračné preladenie, hlboký duchovný liečebný proces, ktorý prinesie mnoho uvedomení.

V tomto on-line liečení na diaľku otvoríme dve veľmi hlboké a skutočne nádherné meditačné cesty. Zatiaľ čo vy budete putovať týmito vnútornými obrazmi a prídete k vlastným poznaniam, my vás budeme na tejto ceste sprevádzať a vykonáme hlboké energetické  uvoľnenie – aby sme oslobodili mentálne, pocitové alebo karmické bloky – prípadne dlho nesené bolesti a sklamania,  ktoré môžu prekážať naplneniu Anjelského osudu, ktorý do života priniesli .

Zo srdca veríme, tvoríme a podporujeme to, aby sa pomocou týchto  dvoch liečivých a iniciačných zážitkov stala pre vás galaktická a pozemská cesta anjelského osudu skutočnou, hlbokou a organickou skúsenosťou. Aby sa mohli uvoľniť všetky duševné bremená a aby ste prostredníctvom Mystéria Vykúpenia dospeli k zážitku oslobodenia sa a očistenia.

Nasleduje niekoľko praktických usmernení k prihláseniu sa:

Toto liečenie na diaľku sa realizuje v malých skupinkách. Počet účastníkov na jeden termín je maximálne 20 – 25.

Zaregistrujete sa vyplnením nižšie uvedeného formulára, do ktorého je potrebné zadať niekoľko osobných údajov. Mimoriadne dôležité je  uviesť aj presné miesto, kde  sa budete počas liečenia nachádzať. Budeme potrebovať aj vašu fotografiu, pretože nám to tiež pomôže k tomu, aby sme sa na vás počas liečenia  naladili. V kolónke Poznámka môžete niekoľkými slovami alebo vetami zhrnúť cieľ liečenia – teda, v ktorej oblasti života teraz hľadáte riešenie a liečenie.

 (Formulár odošlete stlačením ikonky Submit a po úspešnej registrácii vám bude e-mailom doručená automatická odpoveď. Pokiaľ ju vo svojom e-maile nenájdete, pozrite si, prosíme, aj priečinok spam alebo reklamy. Či bola vaša registrácia úspešná, sa dozviete podľa toho, že automatická odpoveď vám príde do niekoľkých minút po odoslaní prihlášky. Ak ju nenájdete ani v spame, prosíme, pokúste sa prihlasovací formulár poslať ešte raz.

Terapeutické sedenie sa v daný deň začína buď o 10:00 alebo o 16:00 (v závislosti od dátumu) a trvá približne 3 hodiny.

Cena je 128 €, ktoré prosíme previesť na číslo účtu, uvedené v automatickej odpovedi, najneskôr 3 dni pred termínom liečenia.

Po nabehnutí platby vám deň pred termínom odošleme ďalší e-mail na vami uvedenú adresu, v ktorom vám pošleme osobné vstupné kódy  do vopred pripraveného Dropbox priečinka – tým vlastne dostanete kľúč do „Liečivej Hviezdnej svätyne“. 

Dôležité je aj to, aby sme s členmi takto vytvorenej skupinky pracovali synchrónne – aby energetické uvoľnenie, ktoré posielame na diaľku, zastihlo každého v takom rytme, kedy je potrebné držať duchovné zameranie v momente, kedy sa danou témou práve zaoberáme.  Nezávisle od toho však poznáme fungovanie univerzálneho kvantového poľa a vieme, že sa v skutočnosti stretávame mimo času – nie je teda vylúčená ani tá možnosť, že sa pripojíte v inom čase a nie práve vtedy, kedy my práve vykonávame energetické uvoľnenie, rozpúšťanie. No bezpochyby je najideálnejšie, ak sa pripojíte v uvedenom čase, pretože vtedy je možné liečenie na diaľku precítiť najhlbšie. Materiál daného liečenia bude dostupný až do polnoci daného dňa.

Termín liečenia  na diaľku „Plášť dotykov Hviezdneho rodu Anjelov“  nájdete po zrolovaní v registračnej prihláške kliknutím na okienko Please select, kde potvrdíte kliknutím na uvedený dátum. 

(V prípade, že je tam uvedených viac dátumov, jedná sa o to isté liečenie, ten istý duchovný materiál – len má viac termínov, aby ste si mohli zvoliť ten, ktorý vám viac vyhovuje. Samozrejme, ak si to niekto praje, toto liečenie môže  absolvovať aj opakovane).

Zo srdca veríme, že vám  aj týmto spôsobom budeme môcť pomôcť v liečení vašej duše, v oslobodení sa a v naplnení Anjelského osudu.

S láskou vás očakávame

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó

———————–o———————–

REGISTRÁCIA

Plášť dotykov Hviezdneho rodu Anjelov online - liečenie na diaľku v malých skupinách

  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.