Ako liečiteľka (Beatrix) vykonávam v individuálnych terapiách kompletnú analýzu duše a jedinečné energetické liečenie. Keď sa naladím na skutočné príčiny a korene otázok a problémov ľudí, ktorí ma vyhľadajú, často sa objaví komplexný systém karmických problémov, vzorcov presvedčení a sebatrestacích cyklov bolesti, ktoré sa mohli zrodiť v súčasnosti, no oveľa častejšie v minulých životoch a vytvárajú v súčasnom živote neúspechy, opakujúce sa fyzické alebo emocionálne bolesti, ťažkosti alebo choroby.

V mojej prítomnosti ako lemúrskej kňažky a jasnovidnej poradkyne sa ukončuje karmické riešenie a ukotvujú sa liečivé spirituálne energie – za pomoci liečivých energií Nebeskej Milosti,  energetickým uvoľnením vykonaným na úrovni minulosti a prítomnosti a liečivou silou poznania a stávania sa čoraz vedomejším.

Terapia trvá 3 – 4 hodiny. Počas nej obvykle odhalíme v extrémnej hĺbke korene príslušných problémov a často dostaneme odpoveď o hviezdnych koreňoch a kódoch poslania v súčasnom živote – tak sa pacienti môžu postaviť na svoju duchovnú cestu aj ako ľudské bytosti, aj ako duše.

Okrem terapie obvykle odporúčam aj klasické homeopatické prípravky a niektoré esencie Energy.

Liečiteľskú prácu vykonávam od roku 1988 a vďaka Nebešťanom sa mi odhaľovaním minulosti a vyšších súvislostí podarilo vrátiť do života mnohých ľudí radosť zo Svetla, nádej na uzdravenie a nájdenie skutočných odpovedí aj na bolestivé udalosti.

Kvôli tomu, že často pracujeme so skupinami, máme menej času na individuálne terapie. No v budúcnosti plánujeme opäť robiť viac osobných terapií a vykonávať menej skupinovej práce.

Spoločne s Anikó vykonávame terapie pomocou nového, kompletne unikátneho a nesmierne silného prelaďovacieho mystéria, ktoré sa zrodilo v mene Lemúrskych Prelaďovacích Mystérií a učenia Hviezdnych rodov – pomocou prelaďovacej metódy „13 ciest Astro-Kozmogenézy“, najčastejšie v podobe malého skupinového liečenia pre 11 – 13 ľudí. Počas sedenia tieto duše pozdvihneme a prenesieme Domov, do liečivého energetického poľa symbolu nekonečna, ktoré je vytvorené z objatia našich dvoch sŕdc – aby stretnutím sa s úplnosťou svojho Ja dostali kľúč k svojmu uzdraveniu.

V lete 20005 sme pocítili, že nastal čas, aby sme sa o toto tajomstvo posvätného umenia liečenia a o múdrosť plejádskeho liečivého zdroja, ktorými sa riadime a ktoré sú tak hlboko spojené s našou dušou, podelili s niekoľkými zo svojich študentov.

Odvtedy je Mystérium lemúrskeho preladenia zázračným spôsobom terapie a nesmiernym nebeským darom v rukách tých, ktorí zotrvali v našej skupine, aby spoločne kráčali touto cestou. Táto metóda prelaďovania priniesla v životoch mnohých ľudí množstvo liečivých momentov plných poznania a osudových zvratov.

Po Oslave Svetla, ktorú sme mali 17. augusta 2017, nás Nebeská Milosť obdarila ďalším nevýslovným zázrakom a neoceniteľným pokladom. Zrodil sa z toho tento komplexný systém liečebnej metódy s veľmi presným posvätným usporiadaním,  aká ešte na tejto planéte nebola doteraz nikdy dostupná. Táto terapeutická metóda vychádza zo života Hviezdnych rodov a z ich učenia,  ktoré napĺňa osud a z učenia multidimenzionálneho vedomia  s jeho perspektívami, ktoré sú zatiaľ takmer nepochopiteľné.

Jeho základom, osou a srdcom je manifestácia a odovzdanie Mystéria Milosrdenstva a Vykúpenia prostredníctvom prítomnosti Ducha Svätého (13. hviezdneho rodu)  na najvyššej úrovni a invokovanie mimoriadne silných liečivých lúčov určitých Hviezdnych rodov. Táto metóda liečenia je mimoriadnym a nesmierne silným posvätným rituálom, ktorý otvára možnosť veľmi hlbokých karmických uvoľnení. Jeho vytvorenie a zdieľanie s niekoľkými našimi študentmi bolo tým najkrajším, najvznešenejším a srdcu milým zážitkom nášho doterajšieho života.

Je to zážitok za hranicami času, ktorý naše srdcia vytiahli z bielozlatého plameňa svojho oltára a máme ho zaznamenaný v diári nášho života, vo  večnom plameni jeho listov. Budeme za to naveky vďačné…

Táto metóda preladenia duše, ktorá sa stala známou pod názvom „13 ciest Astro-Kozmogenézy“, je kompletný a dokonalý systém sám o sebe – rovnako ako boli aj Mystériá lemúrskeho preladenia. Pre ich reprezentáciu a odovzdávanie sa znovuzrodila aj komunita hviezdnych koordinátorov nášho Chrámu.

V prvej skupine bolo iniciovaných a vysvätených 25 našich študentov. Dostali tým od nás a od Galaktickej Rady Hviezdnych Rodov oprávnenie používať tohto mystérium preladenia na pomoc Pracovníkom Svetla, ktorí hľadajú svoj hviezdny pôvod, svoju cestu,   poslanie a misiu svojich životov a všetkým ľuďom, ktorí hľadajú fyzickú a emocionálnu rovnováhu, zdravie a šťastie; napriek bremenám bolesti, strachov, chorobám a karmickým záťažiam.

Je to teda rozširujúce sa pole svetla, ktoré vytvára kruh čistých a oddaných sŕdc, ktoré obklopujú a vyživujú liečivý plameň nášho Chrámu Svetla, do ktorého môžu prísť bratia a sestry v duši, aby si odpočinuli, nabili sa a spoznali samých seba v nádeji na svoje uzdravenie. (O našich hviezdnych koordinátoroch sa môžete dočítať viac na našej maďarskej webovej stránke https://csillagnemzetsegek.hu/therapy/csillagkoordinatorok/. Väčšina z nich  hovorí len po maďarsky, no niektorí aj po anglicky či nemecky.)

Následne sme v roku 2020 vytvorili precízne štruktúrovanú metódu ©Mystériá preladenia Svetelného tela Elysia, ktoré pochádza z duchovnej komunity, ktorá bola spočiatku prepojená so svetom Antaresu v 7. dimenzii a ktorá pomáhala vo všetkých situáciách, kedy bolo potrebné na galaktickej úrovni a v životných sférach rôznych planét zachrániť a vyliečiť duše po dramatickej kataklizme alebo po kolektívnej devastácii. Hlavnou iniciátorkou a učiteľkou Kňažiek Elysia a Liečiteľskej komunity Elysia je Sophia, nebeská kráľovná liečenia, ktorá má neuveriteľne hlboké vedomosti a múdrosť o všetkých úrovniach liečenia, pretože pozná presnú choreografiu a mechanizmus bolesti a utrpenia. Od nej sme dostali kľúče k preladeniu, aj princípy tohto mystéria.

Zároveň sa nás hlboko dotklo, aby sme sa spojili s Almitrou – Máriou Magdalénou a aby sme prijali učenia aj od Nej. Boli naplnené rovnako čistou a hlbokou láskou a súcitom. Vo svojom živote pred 2 000 rokmi pracovala a liečila ako časť delegácie komunity Elysia z Lemúrie. Okrem toho, tajomstvo Mystéria  preladenia svetelného tela Elysia zahŕňa aj liečiteľskú múdrosť plejádskych hviezd Alcyone, Taygeta, Maya a Electra. Detailne sme ich opísali v našej knihe Osudy Hviezd (Stellar Destinies).

 

©Mystérium preladenia Svetelného tela Elysia sú systémom komplexnej série dotykov. Ovláda rôzne uvoľňovacie kľúče na úrovni fyzického, éterického, emocionálneho a mentálneho tela. Prostredníctvom prenosu týchto špeciálnych a magických kombinácií dotykov môžu naši koordinátori, ktorých sme zaučili, pomôcť rozpustiť a uvoľniť energetické vzorce ukryté za rôznymi bolesťami a strachmi na fyzickej, emocionálnej a mentálnej úrovni. V rôznych vrstvách tela a v aurickom poli otvárame špeciálne brány. Cez tieto brány sa môžu uvoľniť a prepustiť energetické vzorce bolesti a strachu, ktoré vyvárajú fyzické a duchovné utrpenie. Medzitým sa môžu objaviť rôzne rozpoznania ich skutočných koreňov a príčin.  Je dôležité vedieť, že ak trvá emočná záťaž, chronický stres alebo tiesnivá situácia dlhšiu dobu (minimálne 3 mesiace), podľa energetického zákona to v našej aure – v tzv. morfogenetickom poli –  vytvára stály energetický vzorec. Určitý a takmer hmatateľný pevný energetický útvar sa môže vytvoriť aj v našom osobnom energetickom poli aj vtedy, ak máme zažiť elementárnu, dramatickú a akútnu situáciu napríklad v dôsledku náhlej straty, neprijateľného sklamania alebo finančného bankrotu.

Energetický vzorec, ktorý je generovaný týmito opakujúcimi sa a silnými udalosťami, je ako elementál s individuálnym elementárnym vedomím a vlastným vnútorným programom, ktorý v nás neustále prehráva rovnaké kroky a opakujúce sa cykly. To je dôvod, prečo sa naše chronické fyzické bolesti môžu často vracať v opakovanej choreografii, ktorá je spustená s rovnakou precíznosťou.

©Mystérium preladenia Svetelného tela Elysia odhalilo silné tajomstvo a dostali sme uvoľňovacie kľúče, ktoré môžu prestaviť tieto fixné a opakujúce sa energetické vzorce, ktoré môžu spôsobovať fyzické a duševné utrpenie, takže elementály bolesti a strachu môžu byť z našej aury úplne a definitívne odstránené.

Ak ovládate maďarský jazyk, viac sa o tejto téme dočítate na našej maďarskej webovej stránke:

©Elysium Fénytesti Áthangolás – Fájdalom-test lebontása

©Elysium Fénytesti Áthangolás – a Karmikus mintázatok oldásának misztériuma

Az Asztro-kozmogenezis 13 ösvénye