Na požiadanie vám môžeme pripraviť aj ©Antares-kód solárneho návratu (solárny Antares-kód).  Ten je platný od Vašich narodenín do Vašich nasledujúcich narodenín a rozširuje Váš horoskop o aspekty hviezdnych lúčov, ktoré budú aktuálne v danom Vašom roku.

Diagram solárneho návratu sa vypočíta na základe toho, kedy sa Slnko v danom roku vráti presne tam, kde sa nachádzalo v čase Vášho narodenia. (Preto sa zvyčajne stáva, že diagram solárneho návratu nemá uvedený ten čas Vášho narodenia, ktorý je uvedený v horoskope Vášho narodenia. Dokonca, niekedy sa v porovnaní s natálnym horoskopom môže  líšiť aj dátum, nie len čas.)

“Presný čas solárneho návratu je pre každého jednotlivca posvätnou ročnou udalosťou. Uskutočňuje sa len v jednom konkrétnom okamihu každý rok. Je to výlučne v tom okamihu, v ktorom je vzťah medzi Zemou a Slnkom presne rovnaký ako v čase vášho narodenia. Takýto okamih je považovaný za “udalosť”, a tak ako všetky udalosti, aj táto je základným východiskom pre horoskop. Význam tohto horoskopu je však jedinečný a platí len pre jednotlivca, na ktorého sa vzťahuje. Kvalita tohto jedinečného “momentu” (t. j. čas solárneho návratu daného človeka) sa stáva “zárodkom” tohto ročného cyklu. Je základom pre horoskop, ktorý popíše astrologické faktory pôsobiace v danom ročnom cykle. Keď nastane tento dôležitý “moment”,  podporuje to určité nastavenie mysle jednotlivca. To platí najmä vtedy, ak prijmeme predpoklad, že myšlienky vytvárajú (alebo ovplyvňujú) realitu. Ak má každý časový okamih svoju jedinečnú kvalitu, potom by sme chceli, aby “kvalita momentu” solárneho návratu bola výnimočná v priaznivom zmysle – najmä z toho dôvodu, že sa v našom živote stáva horoskopom na celý náš rok.”

(Ray Merriman, http://www.claytentylor.com/astronotes11.html)

Antares-kód solárneho návratu môže byť v bráne našich narodenín zrkadlom života, ktoré nám odhalí, ktoré životné témy budú mať v priebehu nasledujúceho roka najväčší význam. Môže nám ukázať, aké ťažkosti, lekcie a skúšky môžeme očakávať, a tiež aké podporné energie a vnútorné sily nás budú počas celého roka viesť. Môžeme dostať informácie o tých krokoch nášho pôvodného životného plánu, ktoré nás v danom roku čakajú. Antares-kód solárneho návratu jasne odhaľuje v jednotlivých astrologických domoch (ktoré predstavujú jednotlivé životné témy) tie astrálne vplyvy, ťažké karmické situácie alebo negatívne vplyvy, ktoré môžu znamenať pokušenia a ktorým by sme mali venovať zvýšenú pozornosť –  aby sme sa mohli vedome rozhodnúť neopakovať predchádzajúce chyby. Na druhej strane, sa často môže stať, že hoci nám život ponúka veľké možnosti a posiela do nášho života úžasne podporné a blahodarné lúče, my ich napriek tomu nedokážeme využiť, pretože sa bojíme zmeny. Výklad projekcie hviezd na rok, ktorý je pred nami, nám však môže pomôcť získať nadhľad a prekonať strach, aby sme mohli z daného obdobia vyťažiť maximum a prežiť danú etapu života na najvyššej možnej vibračnej úrovni.

Vidíme teda, že Antares-kód solárneho návratu treba chápať trochu inak ako Antares-kód nášho dátumu narodenia, pretože tento ročný diagram jasne hovorí o našich aktuálnych možnostiach a prízvukuje životné témy, ktorým sa musíme venovať a obsahuje varovné znamenia určitých ťažkostí a pokušení tak, ako ich reflektujú hviezdy.

Užitočné je tiež preskúmať a interpretovať solárny diagram  daného roka spolu s Antares-kódom narodenia. Osobitný význam majú tie projekcie a aspekty nášho horoskopu, ktoré sa vracajú počas cyklu daného roka podobne, ako v čase nášho narodenia. To môže znamenať, že v danom roku môžeme mať veľkú príležitosť na rozpoznanie a konečné vyriešenie naznačeného galaktického a pozemského karmického problému alebo na integráciu určitej nádhernej a vysoko vibračnej čiastočky našej duše s kozmickým vedomím. Natálne horoskopy as horoskopy solárneho návratu ponúkajú možnosť a príležitosť vedome sa zapojiť do pôsobenia hviezdnych síl.

Upozorňujeme, že pri objednávaní solárneho antares-kódu je potrebné vyplniť dotazník s otázkami (súčasť objednávkového formulára), kde uvediete presný čas a miesto vášho narodenia a oznámiť nám, pre ktorý rok chcete solárny horoskop. Dôležité je tiež oznámiť nám, ak žijete v inom meste alebo krajine, ako je miesto vášho narodenia –  alebo ak trávite daný rok na inom mieste, pretože Antares-kód je potrebné prispôsobiť aj geografickej polohe.

Od roku 2006 – a najmä od 17. augusta 2007, keď sa ukotvili portály hviezdneho vedomia a vytvorilo sa s tým súvisiace nové pole vedomia – sa jasne ukázalo, že hviezdne lúče, iniciačné posolstvá hviezdnych síl, môžu mať na náš život ešte väčší vplyv. A keďže vydaním našej knihy “Hviezdne rody – rodiny duší”, bol výklad doteraz skrytých kódov lúčov stálic  sprístupnený širšiemu okruhu ľudí, poskytuje Antares-kód solárneho návratu veľkú príležitosť na vedomeší život.

V súhrne  môžeme povedať, že Antares-kód je vytvorený z radixu (horoskopu) narodenia, ktorý odhaľuje zrkadlo brány nášho narodenia a hovorí o pôvodných hviezdnych koreňoch našej fyzickej manifestácie, našej duše, nášho duchovného bytia a našej galaktickej histórie. Zatiaľ čo astrologická mapa vytvorená z nášho horoskopu solárneho návratu predstavuje naše možnosti v danom roku tak, ako ich naznačujú hviezdy. Na základe týchto informácií sa môžeme rozhodnúť, či chceme využiť tieto možnosti a využiť svoje vedomie a svetlá hviezd, ktoré osvetľujú náš život. V zrkadle hviezd môžeme rozpoznať aj varovné znamenia, ktoré nám pripomínajú, aby sme boli opatrní a vedomí.

Túto “mapu hviezdnych lúčov”, ktoré sa premietajú na most života pri bráne vášho narodenia, vám pošleme v súbore PDF.

Antares-kód solárneho návratu si môžete objednať rovnakým spôsobom ako predtým popísaný Antares-kód narodenia, online tu, prostredníctvom nášho internetového obchodu:

https://hviezdnerody.com/product/solar-return-antares-code/

Prosíme dôkladne vyplniť dotazník uvedený v danom linku. Do poznámky uveďte tiež, pre ktorý rok si želáte vypracovať solárny diagram. Dôležité je  aj uviesť do dotazníka mesto a krajinu, v ktorej žijete alebo kde budete v danom roku bývať, ak sa líši od miesta vášho narodenia, pretože podľa geografickej polohy upravíme postavenie planét a hviezd.

Váš solárny Antares-kód je vyhotovený od Vašich narodenín po ďalšie Vaše narodeniny (počíta sa teda Váš rok, a nie kalendárny rok od 1.1. po 31.12. Teda, ak ste sa napríklad narodili 23. januára 1989, solárny Antares-kód na rok 2024 bude vyhotovený od dátumu 22./23.1.2024 do 23.1.2025)

Pozn.:

Solárny Antares-kód automaticky vyhotovujeme na Váš aktuálny rok – teda, v roku 2024 posielame kódy na 2024/25. V roku 2025 posielame kódy na 2025/26 atď. Ak si prajete váš solárny kód na iný ako aktuálny rok, prosím,  uveďte to vo formulári do POZNÁMKY – v lomenom tvare, podľa horeuvedeného príkladu (xxxx/xxxx).