Niekoľko ďalších myšlienok o podrobnostiach meditácie “Vybudovanie štítu Mer-Akai a ového Mosta Vzostupu” a o príprave na zjednotenie sa  Pracovníkov Svetla:

Rady by sme sa s vami teraz na základe skúseností a úvah z doteraz vytvorených spojení podelili o niekoľko myšlienok, ktoré môžu pomôcť tým, ktorí už s touto meditáciou začali pracovať – a aj tým, ktorí si teraz prajú zapojiť sa.

Je dôležité vedieť, že toto ohromné vnútorné putovanie bude pochopiteľné a ľahko nasledovateľné pre tých, ktorí si prečítali aspoň našu knihu Hviezdne rody – rodiny duší alebo  knihu Szólok hozzád (Hovorím k vám)  – pretože vďaka nim si môžu byť vedomí slovných spojení, ktoré v meditácii odznejú.

Rady by sme povedali aj to, že táto meditácia pozostáva z troch na prvý pohľad samostatných jednotiek a spájajú sa v nej tri cesty a na pozadí zatiaľ nasleduje veľmi vedomý Nebeský svetelný program a kódovanie, ktoré zjednocujú tri rôzne energetické kvality. V prvej časti nás vedie Matka Zem a liečivá múdrosť vedomia Bohyne, ktoré v r. 2014 pripravili našej skupine veľmi vážne iniciačné momenty a katartické zážitky roku ženskej vetvy rodu Hadov. No pokiaľ niekto v tomto momente pociťuje nejaké napätie, môže vedieť, že jeho stále zranené kňažkovské ja hľadá uzdravenie a chce sa zmieriť s tajomstvami Bohyne.

Potom prichádza ťažšie stráviteľné a ťažšie pochopiteľné „učenie mužskej vetvy Hadov“ – vybudovanie ochranného štítu Mer-Akai, ktoré sme dostali od duše Melchidezeka z ríše hviezdy Arcturus (Arktúr) v 8. dimenzii.  Ako ukázal tento bulletin, celistvosť a sloboda nášho sveta a našej duchovnej a ľudskej existencie sú v 21. storočí najviac ohrozené technologickými prostriedkami a skrytými manipuláciami takzvanej elektromagnetickej vojny, na ktoré nie náhodou musí odpovedať veda a nástroje Melchizedechových mystérií.

A pretože vybudovanie tohto ochranného silového poľa si vyžaduje znalosť základov posvätnej geometrie – ktorej sme sa snažili napomôcť aj ilustráciou k meditácii – je prirodzené, že mnohí ľudia v tomto bode meditácie v prvom rade aktivujú svoje vlastné traumy z tohto života: svoje školské neúspechy v matematike, geometrii a fyzike a všeobecne, rad meraní/hodnotení v škole. Môže to spôsobiť bolesti hlavy, vnútorný nepokoj a najčastejšie stav „vypnutia“, v ktorom vedomá myseľ jednoducho zadrieme alebo bojuje o to, aby zostala v bdelej pozornosti.  

No  môžu byť aj takí,  ktorí počas svojej karmickej histórie na Zemi alebo počas galaktickej histórie viedli veľmi vážne boje s padnutou mužskou vetvou rodu Hadov, s mágmi z Nibiru alebo nesú ťažkú atlantskú karmu – takže ich odpor, ich vnútorný boj proti akémukoľvek učeniu mužskej vetvy rodu Hadov  môže byť obzvlášť tvrdý. To môže spôsobiť, že sa v nich prebudí napätie, hnev, strachy – čo, samozrejme, považujú za účinok meditácie. Aj to je prirodzený proces projekcie – čo je pochopiteľné – no predsa má veľmi dôležitú signalizačnú hodnotu, pretože ukazuje, že tento pracovník svetla má ešte dôležitú úlohu pri spracovaní náplní z predchádzajúceho života, s uvoľnením nechcenej magickej väzby či v súvislosti s traumatickým zážitkom zo života v Atlantíde – alebo v súčasnosti s duchovným vodcom, ktorý ho chce takmer magicky ovládnuť. Toto všetko, samozjreme, nie je v tejto meditácii – no je dôležité, aby sme sa v tejto oblasti čo najviac poliečili.  

(V prípade, že by to niekto potreboval,  na toto môže byť vhodná naša meditácia s Elektrou, v ktorej rozpúšťame magické putá a liečime svoju ženskosť.)

V tretej časti nás zase povedú mystériá Krista, ktoré môžu z celého srdca a vedome nasledovať tí, ktorí prešli krásnymi iniciačnými krokmi a hlbokými vhľadmi našej knihy Szólok hozzád (Hovorím k vám)  a prijali  Kristove zjavenia do svojich duší.

Samozrejme, ak sa niekto “zasekne a stratí” v prvých dvoch krokoch, je už ťažké zodvihnúť svoje vibrácie až sem – obzvlášť, keď musíme prejsť zaujímavú cestu – v ktorej sme najprv vo svojom tele, potom vo svojej hlave – a teraz sa dostávame do Chrámu svojho Srdca a dovoľujeme, aby nás tento zážitok viedol k nebeskému uchváteniu. Ak sa nám podarí udržať potrebné vibrácie, môže byť každý Pracovník Svetla, ktorý sa pripojil, krásnym stavebným kameňom štyroch pilierov Mosta Vzostupu, ktorý sme vybudovali zo seba.

Táto tretia jednotka meria schopnosti nášho srdca – akoby sme svoje srdcia umiestnili na „Anubovu váhu“, aby sme následne mohli „prejsť po hrotoch ihiel“ a našli cestu k „Božiemu Kráľovstvu“, kde už môžeme so sebou pozdvihnúť svojich milovaných a aj celú túto nádhernú planétu.

V meditácii je teda vedome ukrytý tento trojitý kód: pretože medzi týmito tromi rodmi prebiehalo v našej histórii mnoho bojov – dokonca boje a zlyhania prebiehajú aj teraz – a toto všetko musíme vyliečiť a vykúpiť teraz. Pretože podľa pôvodného Božieho zámeru by sme mali spolupracovať a spoločne vyžarovať do nášho sveta tieto tri lúče. Dokonca je práve toto úlohou nás, pracovníkov svetla, ako hviezdnych ľudí: v záujme Vzostupu planéty liečiť a učiť, v jednote s týmito tromi duchovnými kvalitami.

Celkovo je to teda veľmi intenzívna a vysoko vibračná veľká zasväcovacia skúsenosť; „situácia sarkofágu“, ku ktorej treba byť skutočne zrelý, pokorný a je k tomu potrebná pravá, skutočná schopnosť srdca – avšak zároveň neustále trénuje adepta, ktorý sa na to podujme. Preto sa nenechajte znepokojiť práve opísanými príznakmi alebo pocitmi – pretože tieto staré nálože, odpory, karmické uzly osudu sa musia uvoľniť. Aj vďaka nim sa rozvíjame, silnieme a dostávame sa bližšie k stavu Kristovho Vedomia.

Každý, kto vydrží a je ochotný prebojovať sa cez „vyhodenie, vypnutie“, cez nenápadne sa prebúdzajúce napätie, ktoré nesie jeho osobná kronika Akasha v súvislosti s každým z týchto troch rodov (cesta Bohyne, cesta poznania Melchizedecha, cesta Kristových mystérií), určite zažije víťazstvo duše, že bude môcť cestovať touto meditačnou cestou čoraz vedomejšie a na čoraz vyššej vibračnej úrovni. Dokonca, bude čoraz silnejší a čoraz  viac chránený, jeho život sa začne liečiť a rozpustia sa jeho  problémy. A potom ho čaká zážitok nekonečného vyliatia a katarzného vytrženia, ktorý je prvým krokom Osvietenia a Kristovho Vedomia. Potom bude schopný pomôcť čoraz väčšiemu počtu ľudí, bude priťahovať čoraz viac ľudí a jeho dni budú vo všeobecnosti oveľa pokojnejšie a láskyplnejšie.

Chceli sme sa s vami o to podeliť preto, aby sme tým dali odpovede na vaše prípadné otázky či pochybnosti a aby sme pomohli tým pracovníkom svetla, ktorí v záujme tejto spoločnej duchovnej práce zvolávajú menšie či väčšie skupiny. Pretože touto informáciou budete môcť lepšie pristupovať k nečakaným situáciám a budete môcť pomôcť tým, ktorí sa na vás obrátia.

Veríme, že vás čakajú krásne zážitky a že v spoločnom kruhu sŕdc budeme schopní zmeniť osud planéty Zem a že čoraz silnejšie ukotvíme možnosť Vzostupu.

Nech vás pri každom zážitku sprevádza požehnanie Svetla!

Czeizel Beatrix és Greskó Anikó