Vitajte v našich zmluvných podmienkach

Vitajte v našich zmluvných podmienkach

Spoločnosť Czeizel Beatrix sa nachádza na adrese:

Czeizel Beatrix

2626 Nagymaros, Jánoshegy-dűlő 12859/2

Budapešť, Maďarsko

info@yahunagaia.hu

Zásadou spoločnosti Czeizel Beatrix je rešpektovať vaše súkromie, pokiaľ ide o akékoľvek informácie, ktoré môžeme zhromaždiť počas prevádzky našej webovej stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na https://stellarnations.com (ďalej len “my”, “nás” alebo “https://stellarnations.com”). Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť prostredníctvom webovej lokality. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “zásady ochrany osobných údajov”) sme prijali s cieľom vysvetliť, aké informácie môžeme zhromažďovať na našej webovej lokalite, ako tieto informácie používame a za akých okolností môžeme tieto informácie poskytnúť tretím stranám. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej lokality, a nevzťahujú sa na naše zhromažďovanie informácií z iných zdrojov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov spolu s Podmienkami zverejnenými na našej webovej lokalite stanovujú všeobecné pravidlá a zásady, ktorými sa riadi používanie našej webovej lokality. V závislosti od vašich činností pri návšteve našej webovej lokality sa môže vyžadovať, aby ste súhlasili s ďalšími podmienkami.

– Návštevníci webovej lokality

Podobne ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok, aj spoločnosť Czeizel Beatrix zhromažďuje informácie, ktoré nie sú osobne identifikačné, a to také, ktoré zvyčajne poskytujú webové prehliadače a servery, ako napríklad typ prehliadača, jazykové preferencie, odkazujúca stránka a dátum a čas každej požiadavky návštevníka. Cieľom spoločnosti Czeizel Beatrix pri zhromažďovaní neosobných identifikačných informácií je lepšie pochopiť, ako návštevníci spoločnosti Czeizel Beatrix používajú jej webové stránky. Spoločnosť Czeizel Beatrix môže z času na čas zverejniť súhrnné informácie, ktoré nie sú osobne identifikačné, napr. zverejnením správy o trendoch používania svojej webovej stránky.

Spoločnosť Czeizel Beatrix tiež zhromažďuje potenciálne osobné identifikačné informácie, ako sú adresy internetového protokolu (IP) pre prihlásených používateľov a pre používateľov, ktorí zanechávajú komentáre na blogových príspevkoch na stránke https://stellarnations.com. Spoločnosť Czeizel Beatrix zverejňuje IP adresy prihlásených používateľov a komentátorov len za rovnakých podmienok, za akých používa a zverejňuje informácie, ktoré identifikujú osoby, ako je uvedené nižšie.

– Zhromažďovanie osobných identifikačných informácií

Niektorí návštevníci webových stránok spoločnosti Czeizel Beatrix sa rozhodnú komunikovať so spoločnosťou Czeizel Beatrix takým spôsobom, ktorý si vyžaduje, aby spoločnosť Czeizel Beatrix zhromažďovala osobne identifikujúce informácie. Množstvo a typ informácií, ktoré spoločnosť Czeizel Beatrix zhromažďuje, závisí od povahy interakcie. Napríklad návštevníkov, ktorí sa prihlásia na blog na stránke https://stellarnations.com, žiadame o poskytnutie používateľského mena a e-mailovej adresy.

– Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického uchovávania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

– Reklamy

Reklamy, ktoré sa zobrazujú na našich webových stránkach, môžu používateľom poskytovať reklamní partneri, ktorí môžu nastaviť súbory cookie. Tieto súbory cookie umožňujú reklamnému serveru rozpoznať váš počítač zakaždým, keď vám pošle online reklamu, aby mohol zhromažďovať informácie o vás alebo o iných osobách, ktoré používajú váš počítač. Tieto informácie umožňujú reklamným sieťam okrem iného poskytovať cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že vás budú najviac zaujímať. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie súborov cookie spoločnosťou Czeizel Beatrix a nevzťahujú sa na používanie súborov cookie žiadnymi inzerentmi.

– Odkazy na externé stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na externé stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a podmienky každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok, produktov alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

– Ochrana niektorých informácií identifikujúcich osobu

Spoločnosť Czeizel Beatrix zverejňuje potenciálne osobne identifikujúce a osobne identifikujúce informácie len tým svojim zamestnancom, dodávateľom a pridruženým organizáciám, ktorí (i) potrebujú poznať tieto informácie, aby ich mohli spracovať v mene spoločnosti Czeizel Beatrix alebo poskytovať služby dostupné na webovej lokalite spoločnosti Czeizel Beatrix a (ii) ktorí súhlasili, že ich nebudú zverejňovať iným osobám. Niektorí z týchto zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií sa môžu nachádzať mimo vašej domovskej krajiny; používaním webovej stránky spoločnosti Czeizel Beatrix súhlasíte s prenosom takýchto informácií na tieto subjekty. Spoločnosť Czeizel Beatrix nikomu neprenajme ani nepredá potenciálne osobné identifikačné a dôverné informácie. Okrem svojich zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií, ako je uvedené vyššie, spoločnosť Czeizel Beatrix zverejňuje potenciálne osobné identifikačné a osobne identifikačné informácie len v reakcii na predvolanie, súdny príkaz alebo inú vládnu požiadavku, alebo ak sa spoločnosť Czeizel Beatrix v dobrej viere domnieva, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu majetku alebo práv spoločnosti Czeizel Beatrix, tretích strán alebo verejnosti ako celku.

Ak ste registrovaným používateľom stránky https://stellarnations.com a poskytli ste svoju e-mailovú adresu, spoločnosť Czeizel Beatrix vám môže príležitostne poslať e-mail, aby vás informovala o nových funkciách, požiadala vás o spätnú väzbu alebo vás jednoducho informovala o tom, čo sa deje so spoločnosťou Czeizel Beatrix a našimi produktmi. Na oznamovanie tohto typu informácií používame predovšetkým náš blog, takže očakávame, že tento typ e-mailov obmedzíme na minimum. Ak nám zašlete požiadavku (napríklad prostredníctvom e-mailu podpory alebo niektorého z našich mechanizmov spätnej väzby), vyhradzujeme si právo ju zverejniť, aby sme vám pomohli objasniť vašu požiadavku alebo na ňu reagovať, prípadne aby sme pomohli podporiť iných používateľov. Spoločnosť Czeizel Beatrix prijíma všetky opatrenia, ktoré sú primerane potrebné na ochranu pred neoprávneným prístupom, používaním, zmenou alebo zničením potenciálne osobných identifikačných údajov a informácií, ktoré majú osobný charakter.

 

– Súhrnné štatistiky

Spoločnosť Czeizel Beatrix môže zhromažďovať štatistiky o správaní návštevníkov svojej webovej stránky. Spoločnosť Czeizel Beatrix môže tieto informácie zobrazovať verejne alebo ich poskytovať iným subjektom. Spoločnosť Czeizel Beatrix však nezverejňuje vaše osobné identifikačné údaje.

– Súbory cookie

Na obohatenie a zdokonalenie vašich online skúseností spoločnosť Czeizel Beatrix používa “Cookies”, podobné technológie a služby poskytované inými subjektmi na zobrazenie personalizovaného obsahu, vhodnej reklamy a uloženie vašich preferencií vo vašom počítači.

Súbor cookie je reťazec informácií, ktoré webová stránka ukladá v počítači návštevníka a ktoré prehliadač návštevníka poskytuje webovej stránke pri každej návšteve. Spoločnosť Czeizel Beatrix používa súbory cookie, aby pomohla spoločnosti Czeizel Beatrix identifikovať a sledovať návštevníkov, ich používanie webovej stránky https://stellarnations.com a ich preferencie prístupu k webovej stránke. Návštevníci spoločnosti Czeizel Beatrix, ktorí si neželajú, aby sa do ich počítačov ukladali súbory cookie, by mali pred používaním webových stránok spoločnosti Czeizel Beatrix nastaviť svoj prehliadač tak, aby súbory cookie odmietal, čo má za následok, že niektoré funkcie webových stránok spoločnosti Czeizel Beatrix nemusia bez pomoci súborov cookie fungovať správne.

Pokračovaním v prehliadaní našich webových stránok bez zmeny nastavenia súborov cookie týmto beriete na vedomie a súhlasíte s používaním súborov cookie spoločnosťou Czeizel Beatrix

– Elektronický obchod

Tí, ktorí vykonávajú transakcie s Czeizel Beatrix – nákupom služieb alebo produktov spoločnosti Czeizel Beatrix, sú požiadaní o poskytnutie ďalších informácií vrátane potrebných osobných a finančných údajov potrebných na spracovanie týchto transakcií. V každom prípade spoločnosť Czeizel Beatrix zhromažďuje takéto informácie len v rozsahu, v akom sú potrebné alebo vhodné na splnenie účelu interakcie návštevníka so spoločnosťou Czeizel Beatrix Spoločnosť Czeizel Beatrix nezverejňuje iné informácie, ktoré by identifikovali osoby, ako je uvedené nižšie. A návštevníci môžu vždy odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré ich identifikujú osobne, s tým, že im to môže zabrániť v zapojení sa do určitých činností súvisiacich s webovou stránkou.

– Obchodné prevody

Ak by spoločnosť Czeizel Beatrix alebo v podstate všetky jej aktíva boli nadobudnuté, alebo v nepravdepodobnom prípade, že spoločnosť Czeizel Beatrix ukončí svoju činnosť alebo vstúpi do konkurzu, informácie o používateľovi by boli jedným z aktív, ktoré by boli prevedené alebo nadobudnuté treťou stranou. Beriete na vedomie, že k takýmto prevodom môže dôjsť a že akýkoľvek nadobúdateľ spoločnosti Czeizel Beatrix môže naďalej používať vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v týchto zásadách.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Hoci väčšina zmien bude pravdepodobne menšieho rozsahu, spoločnosť Czeizel Beatrix môže svoje zásady ochrany osobných údajov priebežne meniť, a to podľa vlastného uváženia. Spoločnosť Czeizel Beatrix odporúča návštevníkom, aby často kontrolovali túto stránku, či nedošlo k zmenám v jej Zásadách ochrany osobných údajov. Pokračovanie v používaní tejto stránky po akejkoľvek zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov bude predstavovať váš súhlas s takouto zmenou.