• Home
  • Meditations (mp3)
  • Cesta vykúpenia hviezdnych kňažiek Elektry (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)

Cesta vykúpenia hviezdnych kňažiek Elektry (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)

32,00 

Category:

Description

Cesta vykúpenia hviezdnych kňažiek Elektry (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)

V tejto silnej vnútornej ceste sa rozvíja mimoriadna  niť nebeských kroník, zrodená v tajomstve hviezdneho objatia Plejád – krásne kňažky hviezdy Elektra na nej môžu kráčať cestou oslobodenia, očisty a hlbokého uzdravenia. Kozmický príbeh Plejád bol podrobne predstavený v knihe V Bráne Transfigurácie a potom aj v knihe Osudy Hviezd, v ktorej sa mnohí z vás spoznali.
Osud dcér Elektry, ktoré sú vyslankyňami Bohyne a zasväcovateľkami do lásky, liečiteľstva a tantry, priniesol šokujúce odhalenia. Z najväčšej hĺbky svojho ženstva poznajú cestu k naplneniu a návratu domov prostredníctvom tajomstiev tela a pocitu radosti. Ich osud ich však viedol cez veľa bolesti, pokušení, ťažkých pádov a potom potláčania sexuality a mučivého hanbenia sa za ňu, až k opätovnému nájdeniu Svetla, ktoré vykúpené kňažky neba už  skutočne žijú, ale dcéry Zeme ho často ešte stále hľadajú. Práve preto je táto meditácia určená predovšetkým ženám, ktoré sa v zrkadle Hviezdnych rodov spoznali v príbehu Elektry a v Osude kňažiek Ženskej vetvy rodu Hadov.
Táto meditácia vás prevedie práve touto mimoriadnou cestou vnútorného vykúpenia, na ktorej nás bude sprevádzať samotná Bohyňa, aby nám pomohla zmieriť sa so svojím telom, túžbami, ženskosťou a znovu pocítiť, čo znamená posvätnosť tela a obnovená čistota našej bytosti.
Na každom kroku môžeme zažiť hlboké liečenie a možnosť uvoľniť všetky dávne sexuálne magické putá, ktoré dodnes spôsobujú toľko fyzických, emocionálnych a vzťahových problémov.
K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí Jana Redy Lantajová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:
– meditáciu vedenú Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom origináli
– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú
– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Jana Redy Lantajová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Dr. Beatrix Czeizel

Preklad: Jana Redy Lantajová

—o—

A special story of fate is revealed from the heavenly chronicles born in the shelter of the Pleiades. Through this powerful journey, the beautiful priestesses of the star Electra can travel along the path of liberation, purification and deep healing. We introduced the cosmic story of the Pleiades in detail in our books titled “At the Gate of Cosmic Transfiguration” and “Stellar Destinies”. Many souls could recognize themselves in the mirror of the history of these stars.

The fate of Electra’s daughters – who are the initiating priestesses of love, healing and tantra, as the messengers of the Goddess – brought shocking revelations for many. They know the path of fulfillment and returning home through the secrets of the body inner flame and the feelings of joy through desires, from the depth of their feminine being. But their fate towards returning into the Light led them through much pain, many temptations, heavy falls and repressions related to sexuality and excruciating feelings of shame. The redeemed heavenly priestesses have already found the Light again, but many of the daughters of Earth are still looking for it. Thus we mainly intend this meditation to the women who recognize themselves in the story of Electra, and in the fate of the Serpent Priestesses in the mirror of the Stellar Nations.

The meditation leads us through this special inner path of redemption. The Great Goddess herself will guide us to help us reconcile with our bodies, desires and feminineness, so that we may feel again what the sanctity of the body means, as well as the regained, immaculate purity of our being. We can experience deep healing through each step of this journey. We also get a possibility to dissolve ancient bonds of sexual magic if there are any, which might create many different physical, emotional and relationship problems even today.


Digital version, mp3

Hungarian language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cesta vykúpenia hviezdnych kňažiek Elektry (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *