• Home
  • Meditations (mp3)
  • Hviezdne kódy – Hviezdna cesta Steropé (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)

Hviezdne kódy – Hviezdna cesta Steropé (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)

30,00 

Category:

Description

Od počiatku vekov dozerá hviezdny systém Plejády na osud Slnečnej sústavy a stará sa oň. Zo svetelných bodov tohto hviezdneho systému nepretržite omývajú Zem liečivé sily, úžasná múdrosť a čistá láska.

Alcyone, centrálna hviezda, vždy spočíva vo svetle Fotónového pásu, v celistvosti prítomnosti Boha/Bohyne  a nikdy neopustila Svetlo. Stráži aj naše najvyššie evolučné kódy a našu kompletnú Akasha Kroniku.

 

Ostatné hviezdy sa pohybujú po rôznych dráhach a trávia dlhšie alebo kratšie časové úseky

v galaktickej noci a 2000 rokov v období Svetla a spomínania.

V čase temnoty a zabudnutia sa teda aj v nich zrodila karmická história. Aj ony prešli podobnou cestou vývoja, podobne  ako Zem – aby sa pretransformovali a aby premenili na svetlo tiene, ktoré zažili. Každá hviezda môže obyvateľov Zeme učiť svojimi veľmi hlbokými skúsenosťami a múdrosťou, pretože všetci hlboko poznáme cesty, ktorými prešli. Všetky hviezdy Plejád už fungujú ako Svetelné Mestá. Ukončili cyklus evolúcie a plnia svoje poslanie v čistom svetle piatej dimenzie.

V našej knihe Osudy Hviezd, sú podrobne opísané kľúčové lekcie z ich histórie a archetypálne vzory, ktoré jednotlivé hviezdy predstavujú.

Hoci hviezdokopa Plejády stelesňuje skôr ženské archetypálne vzory, tieto meditácie odporúčame aj mužom, aj ženám. Aj u mužov je pravdepodobné, že ženská stránka, anima v ich vnútri, môže byť týmito vnútornými meditáciami zasiahnutá a uzdravená. Cesty Alcyone, Taygety, Maye, Kelainó, Atlasa a Slnka sa zas zaoberajú univerzálnymi otázkami a dávajú do pohybu liečivé energie, ktoré môžu obohatiť každého, kto k nim pristúpi srdcom.

Sterope:

Stelesňuje najčistejší archetyp manželky a matky, ktorá vie, že jej poslaním a naplnením jej osudu je byť milujúcou ženou v domácnosti, dobrou manželkou a starostlivou matkou svojich detí. Je to tichá služba, ktorá sa odohráva v zdanlivo jednoduchej každodennosti, a predsa je jadrom samotného života. Je to základ, z ktorého môže človek vyrásť a odkiaľ sa môže pohýnať.

Cez zrkadlo Steropé môžeme vidieť obraz domova, ktorý si nesieme hlboko v sebe, ideu vzťahov a to, aké spomienky a minulé, súčasné a budúce skúsenosti máme so zažitím materstva. V tom všetkom sa môžeme prostredníctvom tejto meditácie uzdraviť.

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí Jana Redy Lantajová.

Preto je možné zakúpiť si túto meditáciu ako balíček.

Balíček obsahuje:
– meditáciu vedenú Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom origináli
– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú z maďarského do slovenského jazyka
– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Jana Redy Lantajová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Dr. Beatrix Czeizel

Preklad: Jana Redy Lantajová

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hviezdne kódy – Hviezdna cesta Steropé (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *