• Home
  • Meditations (mp3)
  • Hviezdne kódy – Hviezdna cesta Atlasa a Pleioné (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)

Hviezdne kódy – Hviezdna cesta Atlasa a Pleioné (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)

30,00 

Category:

Description

Od počiatku vekov dozerá hviezdny systém Plejády na osud Slnečnej sústavy a stará sa oň. Zo svetelných bodov tohto hviezdneho systému nepretržite omývajú Zem liečivé sily, úžasná múdrosť a čistá láska.

Alcyone, centrálna hviezda, vždy spočíva vo svetle Fotónového pásu, v celistvosti prítomnosti Boha/Bohyne  a nikdy neopustila Svetlo. Stráži aj naše najvyššie evolučné kódy a našu kompletnú Akasha Kroniku.

 

Ostatné hviezdy sa pohybujú po rôznych dráhach a trávia dlhšie alebo kratšie časové úseky

v galaktickej noci a 2000 rokov v období Svetla a spomínania.

V čase temnoty a zabudnutia sa teda aj v nich zrodila karmická história. Aj ony prešli podobnou cestou vývoja, podobne  ako Zem – aby sa pretransformovali a aby premenili na svetlo tiene, ktoré zažili. Každá hviezda môže obyvateľov Zeme učiť svojimi veľmi hlbokými skúsenosťami a múdrosťou, pretože všetci hlboko poznáme cesty, ktorými prešli. Všetky hviezdy Plejád už fungujú ako Svetelné Mestá. Ukončili cyklus evolúcie a plnia svoje poslanie v čistom svetle piatej dimenzie.

V našej knihe Osudy Hviezd, sú podrobne opísané kľúčové lekcie z ich histórie a archetypálne vzory, ktoré jednotlivé hviezdy predstavujú.

Hoci hviezdokopa Plejády stelesňuje skôr ženské archetypálne vzory, tieto meditácie odporúčame aj mužom, aj ženám. Aj u mužov je pravdepodobné, že ženská stránka, anima v ich vnútri, môže byť týmito vnútornými meditáciami zasiahnutá a uzdravená. Cesty Alcyone, Taygety, Maye, Kelainó, Atlasa a Slnka sa zas zaoberajú univerzálnymi otázkami a dávajú do pohybu liečivé energie, ktoré môžu obohatiť každého, kto k nim pristúpi srdcom.

Atlas a Pleioné:

Podľa mytologického príbehu sú dvojicou hviezd, ktoré predstavujú absolútnu dokonalosť archetypu matky a otca. Neustále sú žiarivými, tvorivými a výživujúcimi prameňmi hviezdokopy Plejády. Je to ten rodičovský pár, ktorý vždy vyžaruje podpornú silu bezpodmienečnej lásky a prijatia. V našej ľudskej existencii sa môže skrývať mnoho rán a absencií z nalomenia vzťahov s rodinou a rodičmi  a konfliktmi s nimi,  a to všetko môže hlboko oslabiť naše základy a korene.

V tejto meditácii môžeme vstúpiť do svetelnej Brány, kde môžeme tieto zranenia skutočne odložiť a v objatí tejto dvojice hviezd sa dieťa v nás môže uzdraviť a vrátiť sa domov, aby našlo svoju prvotnú sebadôveru, silu a vieru v seba samého.

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí Jana Redy Lantajová.

Preto je možné zakúpiť si túto meditáciu ako balíček.

Balíček obsahuje:
– meditáciu vedenú Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom origináli
– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú z maďarského do slovenského jazyka
– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Jana Redy Lantajová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Dr. Beatrix Czeizel

Preklad: Jana Redy Lantajová

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hviezdne kódy – Hviezdna cesta Atlasa a Pleioné (Maďarská jazyková verzia so slovenským tlmočením)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *