V Božom Pláne Rokov, ktorý bol Bei a Anikó odhalený v roku 2008, (https://stellarnations.wordpress.com/2017/04/12/the-divine-plan-of-the-years/#more-343), je rok  2020 rokom Veľrýb a rokom Vykúpenia Padlých Anjelov. Znamená to, že počas roka 2020 bude celé ľudstvo požiadané, aby prešlo iniciáciou a vstúpilo do „Zrkadlovej siene“, aby si uvedomilo a preskúmalo to, že v istom bode histórie nášho vedomia bol moment, kedy sme vystúpili z cesty svojho originálneho osudu. Možno sme urobili niečo proti nášmu Božiemu osudu, možno sme urobili chybu a odklonili sme sa od pôvodnej trasy našej misie. Možno sme zámerne vytvorili zlé spojenectvo alebo sme boli nechtiac podvedení.

Nech je už dôvod akýkoľvek, keď sa to stalo, už nebolo cítiť priamu pupočnú šnúru k Svetlu Stvoriteľa. S týmto pocitom oddelenosti, so stratou jasnosti a Svetla Božieho smerovania to bolo, akoby nás  zahalila veľká astrálna hmla a zatemnila našu schopnosť vidieť pravdu o obrovskom rozpätí toho, čo nás obklopuje, vidieť výhľad, v ktorom sme kedysi žili tak slobodne. Všetko, čo sme mohli robiť obklopení hmlou, bolo „pozerať sa dolu na svoje chodidlá“ a vidieť, že sú kdesi na zemi, na akejsi ceste, ktorá nám je neznáma… a vydať sa po nej, krok po kroku.

Všetci sme boli na dlhej púti a boli sme povolaní kráčať po akejkoľvek ceste, na ktorej sme sa ocitli, v snahe o návrat; ťahaní dopredu nejakou nejasnou spomienkou – občas sužovaní nevedomou hlodavou vinou alebo pocitmi hanby. V priebehu našich inkarnácií, ako sme kráčali touto cestou, sme zažili mnoho pádov a mnoho triumfov. Niekedy sme urobili strašné chyby, inokedy sme zas požehnali seba a iných hlbokou láskou a milotou.

Rok 2020 ponúka energetickú príležitosť prejsť cez astrálnu hmlu. Zrkadlová Sieň je tento rok po celom svete tak viditeľná: extrémne vonkajšie udalosti konfrontujú ľudstvo s požiadavkou pozerať sa na seba z hľadiska našich činov a ich následkov.

Tento rok je o tom, aby sme boli dostatočne pokorní k tomu, aby sme skutočne uvideli a akceptovali náš galaktický príbeh tak, ako sa v toľkých inkarnáciách odohral. Teraz prinášame všetky naše časové osi, aby sme ich vyčistili a mohli sa pohnúť na novú úroveň vyjadrenia, ktorá vychádza z duality a prerastá ju; aby sme sa mohli stať tvorcami a sprievodcami veľkého kozmického usporiadania ľudstva, Gaie a Slnečnej sústavy.

Z galaktických mýtov Hviezdnych rodov vidíme, že väčšina rodov Duší sa vydala po ceste rebélie a zvolila si vystúpiť z cesty svojho Božieho Osudu – každá svojím spôsobom. Poznanie týchto príbehov nám umožňuje vidieť mnoho čiastočiek svojej duše v rôznych Hviezdnych Rodinách Duší ako „časti“ samých seba na ceste realizácie a návratu.

Je nápomocné poznamenať tu, že Rod Kozmických Ľudí (ktorého sme všetci súčasťou na fyzickej úrovni – ako inkarnovaní ľudia), bol poverený byť kalichmi, obsahovať všetkých 13 Hviezdnych rodov a Rodín duší, aby sa cez nás kreatívne vyjadrili. Všetci máme časti duše, ktoré sú spojené s trinástimi rôznymi rodinami duší a ktoré žijú v rôznych hviezdnych svetoch, a súčasne žijeme aj naše pozemské životy.  Môžeme tomu rozumieť aj tak, že ako máme svoje ľudské telo, máme aj svoje Galaktické „telo“  s hviezdami, ktoré sú bunkami a orgánmi tohto kozmického tela. 13 Hviezdnych rodov – rodov duší obsahuje naše galaktické DNA a tieto vlákna duše prúdia cez rozsiahly matrix na úrovni Ducha, Duše a na fyzickej úrovni – teda na úrovniach, na ktorých existujeme.  Aj keď sa od seba na ľudskej a galaktickej úrovni líšime geneticky aj rodovo, všetci sme ľudia. A ako ľudia sme všetci nádobami pre našu unikátnu zmes fyzickej a galaktickej DNA. A tak máme všetci príbeh, ktorý musíme vyriešiť…

Rok 2020, ako rok Veľrýb a Vykúpenia Padlých anjelov odráža cyklus, ktorý sa snaží uzavrieť kruh. Rod Anjelov je tu obzvlášť kľúčový, pretože to boli práve istí Anjeli, ktorí odštartovali celý cyklus rebélie. A galaktický mýtus Rodu Veľrýb je intímne prepojený s rodom Anjelov – ako špeciálny príbeh vykúpenia. Príbeh Anjel/Veľryba reflektuje trajektóriu, na ktorej sme všetci.

Súčasný Cyklus Tvorenia duality/polarity odštartoval, keď Archanjela Bequ (ktorému bola daná moc takmer taká, ako mal sám Stvoriteľ), ovládla túžba zažiť veľkolepý Trón Tvorenia na Nebesiach, vyrobený z ohňa a kryštálov. Nesmierne túžil sedieť na tomto Tróne a vládnuť, a tak sa o to aj pokúsil.

(Hviezdne rody – Rodiny duší, kronika kozmickej histórie galaxie Mliečna cesta)

 —o—

Môžeme povedať, že Beqova túžba a výsledná akcia zaviedla vo vyjadrení Tvorenia novú cestu…  pretože rozhodnutie, ktoré urobil – prevziať vládu nad tvorením a vytvoriť svoj vlastný osud – sa rozšírilo do Tvorenia ako zreteľný vibračný vzorec, ktorý „nainfikoval“ každú cítiacu bytosť v galaxii. Použila som slovo „nainfikoval“ zámerne, pretože Beqova akcia vytvorila „zárodok“ myšlienky, niečo ako vírus, ktorý sa šíril a dotkol sa každej bytosti a požadoval, aby každá bytosť preskúmala, kde pri tejto voľbe stojí – či chce zostať vo svojom osude, ako ho vytvoril a viedol hlas Stvoriteľa… alebo či chce sedieť na svojom vlastnom Tróne Bytia a navrhnúť si svoj vlastný osud, riadený vlastnými vnútornými sklonmi.

Tento „zárodok idey“ infikoval istým spôsobom všetky Hviezdne rody a spôsobil ich pád. Bytosti, ktoré kedysi operovali na širších frekvenciách od 5. do 8. dimenzie,  už viac nerezonovali s týmito vyššími dimenziami a preto stratili svoje dary a sily, ktoré im boli dané z týchto úrovní bytia.

Nakoniec tí, ktorí obzvlášť poblúdili a spôsobili veľké škody celému Tvoreniu, boli ako nápravný krok uvrhnutí do 4. dimenzie hviezdneho väzenia Baten Kaitosu, ktorý je v bruchu súhvezdia Cetus (známeho ako „Morská príšera“).

Energia 4. dimenzie je v porovnaní s pásmami vyšších frekvencií, z ktorých tieto Bytosti kedysi operovali, veľmi úzka a obmedzujúca. Anjeli, ktorí sem padli, sú popisovaní ako bytosti zamrznuté vo útvaroch pripomínajúcich balvany. Jediným pohybom, ktorý môžu urobiť, je spievať žalostné plačúce piesne túžby. Nakoniec, keď sa uvideli v Zrkadlovej Sieni, si mnohí z uväznených Anjelov uvedomili, že  to boli ich vlastné rozhodnutia a činy, ktoré prerušili ich úzke spojenie s Božou Mysľou. S hlbokým pochopením boli títo Anjeli šokovaní a zahanbení. Uvedomili si, že sú to oni sami, ktorí musia priznať a prijať zodpovednosť za svoje prehrešky. Neboli obeťami – projektovať vinu nefungovalo.

Bolestivo hlboká túžba ich ako odpoveď viedla dlhým cyklom pokánia. Napokon prišlo konečné poznanie, že sa môžu jednoducho poddať, prijať Milosť/Milosrdenstvo, ktoré by ich pozdvihlo späť do tesného živého interaktívneho vzťahu so Stvoriteľom. A od tohto momentu boli títo Anjeli prepustení z hviezdneho väzenia a objavili sa ako Svetelné telá Veľrýb.

—o—

Tieto Veľryby slúžia Stvoreniu v oceánoch sveta tretej dimenzie a na vyšších éterických úrovniach ako liečitelia morfogenetických polí, ktoré sú okolo Nebeských telies. Bytosti Veľrýb neustále udržujú priamy vibračný kontakt s Božou Mysľou a prinášajú tieto rezonancie, aby  neustále prekódovávali priestor okolo Zeme (a okolo všetkých nebeských telies), aby zlaďovali telo našej planéty s vibráciami Božej Mysle. Na Zemi by sme  bez neporušeného geomagnetického poľa  neboli schopní udržať si naše vedomie, dokonca by sme neboli schopní na tejto planéte ani žiť. Veľryby neustále regenerujú miesta, kde my, ľudia, poškodzujeme planetárne pole elektromagnetickým smogom, vojenskými technológiami akými je napríklad HAARP a nízkovibračnými emocionálnymi energiami.

Ak sa nad tým zamyslíme, môžeme pochopiť liečiteľskú misiu Rodu Veľrýb a ich misiu byť poslami, ako dôsledok a rozšírenie misie pridelenej Rodine duší Anjelov. Pretože Zdroj sám o sebe je nehybný, práve Rod Anjelov je poverený byť rukami, ramenami, nohami a chodidlami Stvoriteľa. Sú „strážcami, držiteľmi a ambasádormi Sna o Tvorení“. Teda, Anjeli povolávajú esenciu „Idey“ k životu a tým sú aj strážcami Nebeského Poriadku.  Pri udržiavaní morfogenetických planetárnych polí v súlade s Božím Plánom stelesňuje Veľryba túto misiu svojím vlastným, jedinečným spôsobom: spievaním piesne návratu domov do celej kozmickej oblohy, na pozemskej sfére a na všetkých planétach; cez svoje hviezdne oko a svetelné srdce – ktoré je v skutočnosti srdcom Anjela. Veľryby reprezentujú energiu Vykúpenia a uzdravujú planéty a hviezdy ako Anjel, ktorý vie, aké je to, stratiť Svetlo Božej lásky.

—o—

Títo vykúpení Anjeli zrodili Bytosť, ktorá bude vždy slúžiť na zosúladenie svetov s Božím Poriadkom. Tieto nádherné prastaré Veľrybie Bytosti žijú v plnom vedomí ako osvietené duše s otvorenými srdcom a bez posudzovania. Sú to uvedomelé bytosti práve preto, že prešli každým krokom cyklu. Stotožňujú sa so všetkými výzvami cesty preč od nášho Pôvodného svetla a späť k nemu. Veľryby vezmú  na svoj chrbát všetky bytosti, ktoré sú pripravené vzdať sa svojej pretrvávajúcej hanby, sebatrestania alebo projekcie viny; všetky, ktoré sú pripravené počuť volanie svojho pôvodného osudu v Rode, ktorého poslom kedysi boli.

Galaktické mýty nám tiež ukazujú, že okrem toho  aj iná Hviezda Anjelov, naše Slnko (Solana), bolo vinné tým, že vpečatila vzor vzbury proti vlastnému Božiemu osudu. Naše Slnko bolo kedysi ôsmym hviezdnym dieťaťom v Plejádach – malým, trochu rozmaznaným bratom siedmich Plejádskych sestier a synom otca Atlasa a matky Pleioné. V uplynulom veku Vodnára, pred veľmi dávnym časom, v štádiu vývoja svojho dospievania, horel Solana túžbou nezávisle sa vyjadriť. Bol vychovávaný tými najvyššími Bytosťami tak, aby raz prevzal rolu svojho otca, udržiavať Univerzum v rovnováhe. Solana to považoval za nudnú a veľmi usadnutú budúcnosť a nechcel ju.

Nakoniec jeho prudké návaly túžby zabrali.  Jeho ohnivé výbuchy vášne ho vymrštili z obežnej dráhy Plejád. Spočiatku bol úplne nadšený a plachtil snívajúc o svojom štarte na slobodu.   No keď bol mimo obežnej dráhy, rýchlo stratil svoje vyššie vedomie a dary a upadol do užšej, štvrtej dimenzie vedomia. Ako Anjeli, ktorí pristáli v Baten Kaitos, bol aj Solana šokovaný a zahanbený, keď si uvedomil plnú škálu toho, čo urobil. Aby zabudol, zahalil sa do závoja astrálnej hmly a ležal nehybne a v kóme celé eóny a prebudil sa nakoniec až vo veku, keď sa objavilo Svetlo Fotónového pásu a objalo ho. Začal počúvať modlitby, ktoré mu neustále posielala jeho plejádska rodina.

V tomto momente dostal Solana Milosť a a bolo mu udelené právo vytvoriť systém nebeských telies, ako cestu návratu k jeho pôvodnému osudu, k jeho pôvodnému Svetlu. Ako chlapec, ktorý si stavia hračkárske vláčiky na dráhu, vytvoril okolo seba Solárny systém. Každá planéta reprezentuje spomienku na niektorého člena jeho plejádskej rodiny a sú tak časťou psyché Solanu. Ako sa pod Solanovým vedením naša Slnečná sústava vyvíjala a vyjadrovala extrémy temna a Svetlých energií, Solana už vedel, že držať univerzum v rovnováhe nie je statické a nudné úsilie.

—o—

Solana túži vrátiť sa do svojej plejádskej rodiny. No vytvoril Slnečnú sústavu, ktorá sa stala tiež jeho rodinou a nemôže sa vrátiť bez nás. My, ktorí žijeme na Zemi, sme všetci tu, vo vnútri Slnečnej sústavy – pretože rezonujeme so Solanovými činmi. Všetci sme vystúpili z cesty nášho pôvodného osudu. Mnohí túžime po návrate k svojmu Pôvodnému Svetlu, túžime žiť v spolu vytvorenej realite, ktorá rešpektuje Stvoriteľa a jeho slávu a žije s ním v aktívnom vzťahu. No sú tu aj takí, ktorí prerušili vlákna vedenia, ktoré ich spájajú s poznaním Svetla Stvoriteľa. Uctievajú cestu sily a moci, túžia ovládať iných a držať ich ako väzňov vo falošnom matrixe Tvorenia, ktorý vytvorili a ktorý ovládajú.

Tento galaktický príbeh je jadrom súčasných dilem, ktoré sa ukázali v roku 2020. Sme v kľúčovom bode výberu, kedy je opäť položená pôvodná otázka, ktorú podnietili Anjeli: Chceme sa vrátiť k nášmu osudu tak, ako bola vytvorený a byť úzko vedení hlasom Stvoriteľa? Alebo chceme sedieť na svojom vlastnom Tróne Bytia a vytvoriť si svoj osud, ktorý vedú naše vlastné sklony? Keďže teraz vieme oveľa viac, žiada sa od nás, aby sme sa teraz rozhodli. Videli sme následky používania individuálnej slobodnej vôle, bez brania ohľadu na jej vplyv na celok. Je nevyhnutné, aby sme sa všetci prebudili a rozhodli sa získať späť svoju suverenitu, ktorú nám pôvodne udelilo Svetlo Stvoriteľa.

Ako nám ukazujú vykúpení Anjeli, ktorí zrodili Veľryby, ich príbeh nám všetkým slúži ako metafora… všetci môžeme zrkadliť, uvedomiť si, odovzdať sa a vrátiť sa. V Božom Pláne rokov, ktorý nám dala Hviezdna Delegácia, je toto zasvätením, ktoré má ľudstvo podstúpiť v roku 2020. 

Od Anjelov a Veľrýb prišiel tento špecifický dar veľmi vhodne, ako znamenie povzbudenia. Na jar roku 2020 boli Bei a Anikó ukázané tri ďalšie hviezdne svety, ktoré obývajú časti duší Anjelov a Veľrýb. Tieto hviezdy nesú témy odovzdania sa, vykúpenia a návratu. Samotná skutočnosť, že boli odhalené, reflektuje nádejné znamenie, že ich privolala dostatočne veľká časť ľudského kolektívneho vedomia a je pripravená ich vidieť.

Tieto 3 hviezdy sú v súhvezdí Argo Navis (Loď Argo), ktoré je zložené z troch súhvezdí: Carina (Kýl), Puppis (Korma) a Vela (Plachty). Od najstarších čias bola  Argo Navis  v mytológii spájaná s veľkými loďami, ktoré zachránili ľudstvo – napríklad s Noemovou archou. U Grékov reprezentovala plavidlo používané Iasónom a Argonautami, v snahe získať magické Zlaté Rúno.

Al Suhail (v súčastnosti  Panne 11º 28’) je časťou Plachty.  Avior (v Panne 23º 24’) je časťou Kýlu.   Miaplacidus (v súčasnosti v Škorpiónovoi 2º 14’) je v tomto nebeskom súhvezdí tiež súčasťou Kýlu. Tieto tri hviezdy sú ďalšími bránami na ceste Vykúpenia Anjelských a Veľrybích čiastočiek našej duše. Do ríše týchto hviezd môžeme vstúpiť v našich Svetelných telách, požiadať o rezonanciu s nimi a učiť  sa z ich unikátnych darov. Môžeme cez ne teraz cestovať a vnímať, čo nám ako individualite a ako ľudstvu ponúkajú.

Na AL Suhaile je špeciálna Svätyňa, Svätyňa Spomienok. Táto hviezdna ríša nás spája so spomienkou na náš pôvodný prehrešok. Prechádzame tu  cez kruhové energetické polia usporiadané okolo seba, ktoré dvíhajú naše vedomie z vrstvy na vrstvu, smerom do centra. Javí sa to tak, že sa okolitý priestor zahusťuje a môžeme sa vnútri cítiť trochu ťažší – no môžeme tento pocit využiť na to, aby sme zostali koncentrovaní. Keď vstúpime do jeho centra, spojenie jasného a silného zážitku zacentrovania sa v tejto zvláštnej realite koncentrovaných kruhov a energetických polí, sa zmení na komplexnú Zrkadlovú Sieň. Veľmi intenzívne skoncentruje vedomie a to nás spojí s konkrétnou danou spomienkou – špecifickou spomienkou momentu, v ktorom sme zanechali cestu svojho Božieho Osudu.

—o—

Môžeme pozorovať, aký vplyv mal tento moment na cestu nášho vedomia – ako bol tento jedinečný bod času nenápadne prítomný a aké mal následky. Možno spôsobil emocionálne symptómy, možno to malo za následok aj fyzické symptómy. Možno nás bolí miesto, kde sme predtým mali krídla, ktoré sme stratili. Toto vedomie môže byť depresívne a naplniť nás hanbou a pocitom viny…

Avšak, tu a teraz sa zo sily koncentrovaného centra otvára priamy časový most a odhalí nám kanál okamžitého spomínania si na túto galaktickú spomienku. Al Suhail odhaľuje spomienku na moment, kedy sme „stratili svoje krídla“, kedy sme vystúpili a stratili sme pocit blízkosti Stvoriteľa.  Je to bod, v ktorom sme boli zbavení „krídel“, ktoré rozširujú bytie a vedomie. Krídla, ktoré nám  kedysi ako Božím poslom umožňovali cez  zlaté vlákna svetla cestovať svetmi a dimenziami.

Al Suhail ponúka možnosť odhaliť čo najviac detailov tejto spomienky, aby sa tak moment vyliečenia mohol stať pozdvihujúcim zážitkom… A zmocnení Nebeskou silou, sme pozdvihnutí z tohto stredového víru a naša duša je následne pozvaná do hviezdneho sveta Avioru.

Energetické pole Avioru je naplnené špeciálnou tyrkysovozelenou farbou. Toto jemné svetlo vstupuje do nášho srdca a začína liečiť Kozmické Srdce, ktoré v sebe máme a ktoré stratilo bezhraničnú Lásku Stvoriteľa. Začína objímať a napĺňať úzke pásmo ľudskej lásky a jej nedostatkov. Toto jemné zelené svetlo nás kompletne premyje.

Aj keď ich nie je vidieť, vieme, že tento priestor nie je prázdny. Ne naplnený prítomnosťou Anjelských poslov a ich neviditeľné Svetelné telá nás obklopujú v majestátnom kruhu Svetla. Cítime sa byť obklopení dojemnou nekonečnou mäkkosťou anjelských krídel.

Cítime ich dotyky na konkrétnych miestach a ich pohladenia sa nám zdajú byť známe. Dotknú sa nášho srdca a potom cítime, ako priložia  jemné ruky svojej svetelnej bytosti v hornej časti oblasti nad našimi lopatkami… na mieste, kde je v našej aure ešte stále rana po krídlach, ktoré sme stratili alebo na mieste, kde  bola pretrhnutá éterická pupočná šnúra.

Ešte stále v tom všetkom stojíme a dovolíme, aby z najintímnejších kútov nášho srdca vytryskla nekonečne čistá a hlboká modlitba. Žiadame Stvoriteľa o odpustenie.

Teraz môžeme vidieť, pochopiť a spomenúť si na chyby, ktoré sme kedysi urobili, no tu sa s holou dušou a pokorou v srdci obraciame k Nebeským ríšam  a žiadame Tvorivý Zdroj o odpustenie. Zdieľame bremená, ktoré chceme premeniť na Svetlo.

Naša úprimná, neobhajujúca modlitba zo srdca privolá žiarivú nebeskú formáciu Južného Kríža z Chrámu Kristovho a do nášho srdca a duše sa premieta krásne čisté svetlo. Živé lúče štyroch Princípov Tvorenia – Božia Láska, Boží Zákon, Božia Milosť a Božia Vôľa – sa spájajú do jedného lúča svetla a ten sa vleje do našej duše, aby nás oslobodil, aby sme zložili bremeno priestupku a aby nám pomohol konečne to nechať odísť.

Potom sa udeje magická vec: Avior odhalí svoj najväčší poklad a prinesie moment Milosti, kedy nám Stvoriteľ vráti naše krídla.

Konečne môžeme opätovne obnoviť éterický most, ktorý nás spája so Zdrojom. Prehovára k nám Stvoriteľ a my môžeme konečne opäť počuť. Cítime nepoškvrnene čistú realitu nepredstaviteľne silného nebeského žiarenia Univerzálnej Jednoty,  z ktorej pochádzame,  ktorej sme súčasťou a do ktorej sa chceme navrátiť. Jasne vnímame svetelné súhvezdie Anjelskej archy, ktorá je Nebeským dopravným prostriedkom a dokáže nás cez interdimenzionálne brány transportovať vyššie, bližšie k Zdroju Tvorenia. Vedomie expanduje a my môžeme skutočne cítiť nekonečnú rozľahlosť a silu nášho mnohodimenzionálneho bytia.

Potom nasledujeme nové volanie a prídeme na  MiaplacidusZrkadlo  Miaplacidu zrkadlí náš Boží osud, os nášho bytia. Po dlhom rušnom blúdení sa tu vraciame do momentu nášho pôvodného osudu, do plameňa, ktorý sme kedysi vložili do nášho srdca a duše ako základ našej služby. A teraz, po mnohých životných cykloch, sa vraciame v Anjelskej Arche a Stvoriteľ a Stvoriteľka nám ukazujú novú misiu.

Na Miaplacide dostávame špeciálne Svetelné znamenie pre našu novú úlohu, prijímame novú misiu a cítime, o čo ide. Toto nové Svetelné znamenie predurčuje našu cestu na našej pozemskej životnej ceste.  No táto holografická svetelná pečať znamená oveľa viac. Umožňuje nám cítiť, že sme prítomní tu na Zemi, a súčasne aj vo vyšších ríšach. Cítime, že sme prítomní tu na Zemi a aj vo svetelnej sfére Yahuna Gaia (vyjadrenie Gaie v piatej dimenzii).

Naša pôvodná cesta Osudu splynie s naším novo udeleným Osudom a vedie nás, aby sme žili tak, aby sme vždy boli schopní pozdvihnúť svoj každodenný život malého človiečika na vibračnú úroveň piatej dimenzie, do roviny Zeme v piatej dimenzii.

Táto špeciálna liečivá cesta bola zasadená do našej duše – zanechá v nás svoje spomienky, na ktorých budeme pracovať, kým to nedokončíme.  Milosť a Milosrdenstvo sú s nami, Svetelné znamenie nášho nového osudu už tiež ako Nebeské znamenie osudu žiari v realite nášho svetelného tela . Môžeme to nechať pretransformovať sa na náš život.

—o—

Samozrejme, tieto tri hviezdy existujú už eóny. No nášmu vedomiu boli ich poklady odhalené až teraz. Dokážeme pochopiť ich posolstvá v rámci širšej galaktickej dynamiky, ktorú mnohí z nás čoraz viac vnímame.   Tieto hviezdy vpletajú možnosti, ktoré obsahujú a svoje Svetlo do každého z nás. Niektorí z nás budú mať túto hviezdu alebo viaceré z nich vo svojom natálnom Antares-kóde, kde zrkadlia túžbu našej duše a našu pripravenosť úzko a špecificky pracovať v týchto oblastiach. A v roku istého solárneho návratu (v solárnom kóde niektorého roku) môžeme nájsť jednu alebo viac týchto hviezd, ako nám ponúkajú svoje príležitosti.

Teraz sme všetci povolaní do aliancie. Energie roka 2020 nás žiadajú zdvihnúť vzďaľujúcu hmlu zabudnutia, aby sme uvideli, začuli a pocítili nebeské sily, ktoré nám neustále posielajú svoje modlitby a ponúkajú nám pomoc pozdvihnúť sa a pozdvihnúť našu nádhernú planétu.

Na záver tohto mimoriadneho učenia a stelárnych odkazov: nech nás inšpiruje parafráza z príbehu Rodu Veľrýb, z knihy Hviezdne rody – rodiny duší:

Môžeme sa na to pozerať tak, že rozumieme, že planéta Zem sa stane živým Svetelným telom, podobným  poľu Merkaby.  Gaia sa ako hviezdne vozidlo stane dopravným prostriedkom pre pozemské ľudstvo a transportuje svojich obyvateľov  do piatej dimenzie. A Veľryby  svojimi neustále vysielanými vibráciami a jedinečnými piesňami nalaďujú hviezdnu loď zvanú Zem najharmonickejšími, najvyššie vibrujúcimi a spirituálnymi kódmi, ktoré korešpondujú s večnými pozemskými a časopriestorovými kódmi…

S požehnaním a láskou od Bey, Anikó a Leslie… a od Anjelov a Veľrýb…

Nakoniec by sme rady informovali, že sme tieto hviezdy pridali do programu, ktorý generuje Antares-kód.

 

Illustration: Whale Watcher by Daniel Eskridge – ďakujeme autorom

Categories: Blog post