(Alpha Chamaeleontis, Arneb, Nihal, alfa Hydri, beta Hydri)

V roku 2014 boli odhalené ďalšie hviezdy ženskej vetvy rodu Hadov. Vždy, keď sa objavia ďalšie hviezdne príbehy, ukazuje nám to, že na určitej úrovni je kolektívne podvedomie pripravené uvidieť kozmické zlyhania vytvorené našimi tieňmi, hlbšie a komplexnejšie ich pochopiť a vyrovnať sa s nimi. Hovorí to o tom, že sme kolektívne aj individuálne pripravení z vnútorných jaskýň potláčania uvidieť plnšie obrazy. A keď sa tak stane, buď toto skúmanie iniciujeme vedome alebo sa nám zdá, že nám život prináša okolnosti, ktoré nám nedávajú inú možnosť, ako čeliť našim najhlbším vnútorným previneniam, strachom a výzvam, ktoré tieto obrazy v sebe nesú.

Niektoré z hviezd ženskej cesty rodu Hadov, ktoré boli odhalené v roku 2014, prehlbujú naše chápanie komplexného zranenia, ktoré bolo spôsobené vylúčením ženských kvalít Bohyne z galaxie Mliečna cesta a z našich vlastných Bytostí. Zároveň  nám však kozmický motív, ktorý odhalením týchto hviezd ožil, nádherne ukazuje, že sa Bohyňa vracia vo svojej plnosti a prekvitá  všetkými ženskými kvalitami, ktoré boli tak dlho stratené.

Pri prvej z týchto hviezd, ktoré  boli odhalené v roku 2014 (podľa Božieho Plánu Rokov to bol rok vedený múdrosťou Veľkej Bohyne a súvisí s dynamikou, ktorú môžeme plne vidieť a pochopiť v kapitolách Mužská vetva rodu Hadov a Rod Medveďov, v našej knihe Hviezdne rody – rodiny duší), však pri jej predstavení a pohľade na ňu musíme mať na zreteli,  že v boji o moc medzi mužskou a ženskou cestou vložilo spoločenstvo Mužskej vetvy rodu Hadov do mysle kňažiek falošnú predstavu. Viedli ich k presvedčeniu, že to neboli oni, mužské Hady, ktorí hrozili, že vezmú Bohyni dôstojnosť a jej moc. Tvrdili, že moc ženských Hadov ohrozovali príslušníci rodu Medveďov, stúpenci Kristovho vedomia. Šikovnou manipuláciou sa padlým mužským Hadom podarilo presvedčiť Kňažky ženskej vetvy rodu Hadov, aby uverili tejto ohavnosti. Takto oklamané ženské Hady uvrhli magické kúzlo na Chiróna, Nebeského liečiteľa. Veľmi spravodlivý a vznešený Chirón bol v podstate zdrogovaný a v tomto zmenenom stave nevedomky pošliapal súhvezdie Crux, v ktorom sa nachádzajú štyri Božie princípy tvorenia: Božia Láska, Boží Zákon, Božie Milosrdenstvo a Božia Vôľa. Môžeme teda povedať, že ženy – hady zneuctili Chiróna a ovládli jeho vôľu a suverenitu so zámerom, aby vykonal špinavú prácu a zaútočil na ich “nepriateľa”, Medvediu dušu, Kristovo vedomie.

Počas nalaďovania sa ukázalo, že tento okamih možno jasnejšie vidieť v ženskej vetve rodu Hadov, na alfa hviezde súhvezdia Chamaeleón s názvom Alpha Chamaeleontis, malej a bledej hviezde blízko južného pólu. Jej poloha (v roku 2014): Škorpión 29º 25′.

Táto hviezda je o neúprimnosti, keď sa v Hadej žene prebudil hnev, pomsta, závisť, žiarlivosť a túžba po moci – živené nespravodlivosťou, ktorú páchal Hadí muž. V reakcii na to pokúšala ostatných neustálymi ľsťami a vábením pomocou falošných sľubov. Hadia žena z Alfa Chamaeleontis ovinula Kentaura magickou energiou a oklamala ho, aby zaútočil na súhvezdie Crux.

Projekcia tejto hviezdy v Antares-kóde teda môže poukazovať na účasť v konfliktoch, ktoré boli vyvolané falošnosťou a v konfliktoch, ktoré vyprovokovali prepady a útoky proti hviezdnemu rodu Medveďov.

Hviezda Alfa Chamaeleontis môže tiež odrážať skutočnosť, že keď chce človek niečo dosiahnuť – najmä preto, že sa cíti menejcenný a nemá iné prostriedky na dosiahnutie svojho cieľa – koná tak pod rôznymi maskami a vymyslenými prevlekmi. Pomocou sladkej, „medovej“ komunikácie a dokonca aj magických sugescií sa snažia ostatných očariť a nalákať ich, aby reagovali na ich túžby a žiadosti.

Takže, premenlivá povaha chameleóna odráža tento typ správania. Meniace sa roly a prevleky používa človek na to, aby presvedčil ostatných a aby uverili  jeho príbehom, aby ich oklamal a prinútil ich robiť to, čo on chce. Táto hra je často klasickou ženskou praktikou na nízkej oktáve, ktorá funguje v rôznych situáciách aj dnes. Z hľadiska pradávnej viny galaktickej histórie to však znamená, že ženský  pôvab, čaro a magické sily boli kedysi použité na útoky na duše Medveďov a na ich učenie, pretože tieto kňažky považovali duše Medveďov za svojich nepriateľov.

Môže sa stať, že nadíde chvíľa, keď si Hadia žena uvedomí, že bola podvedená. Uvedomí si, že všetky presvedčenia, ktoré motivovali jej minulé činy, boli zákerným klamom. Všetky tieto zavádzajúce lži, ktoré podnietili jej správanie, si uvedomí ako podvod a tým si uvedomí chyby svojich predchádzajúcich rozhodnutí.

V zrkadle pozemských analógií musíme povedať, že hon na čarodejnice, vážne znevažovanie ženského tela, jeho sexuality, ba celej jeho podstaty, spolu s prenasledovaním žien; to všetko boli veľmi reálne a zarážajúce postoje, ktoré hlásala vatikánska hierarchia. Keď sa mužskí predstavitelia Vatikánu označovali za Kristových poslov a za poslov morálnych zákonov, Kňažky mohli mať oprávnene pocit, že práve kresťanstvo a Kristova cesta ich najviac zmetie, pošliape a umlčí v nich hlas Bohyne.

Mali by sme si uvedomiť, že to nie je tak dávno, čo Cirkev po dlhých diskusiách nakoniec vyhlásila, že áno, aj ženy majú dušu. A novší právny poriadok emancipácie je ešte čerstvejší.

Možno až teraz prišiel čas, keď sa môže odhaliť globálna nespravodlivosť v pozadí a aspekty našej duše ženského Hada si môžu uvedomiť, že Duša Kristova ju nikdy nechcela zneuctiť a vyhlásiť za menejcennú. Preto Ježiš predstavil svojim apoštolom a židovskej komunite Máriu Magdalénu, zasvätenú kňažku Isis, nielen ako svoju spoločníčku a manželku, ale aj ako učeníčku. Týmto spôsobom Ježiš poskytol Márii Magdaléne plnú rovnoprávnosť pri stole duchovnej potravy v kultúre, kde sa ženy nesmeli učiť ani len čítať a boli vylúčené z mystérií Poznania.

Nie je náhodou, že tieto pravdivé skutočnosti o Márii Magdaléne a jej úlohe sa odhaľujú práve v súčasnosti, keď sa v tajných prepisoch starovekých záznamov objavuje čoraz viac dôkazov o tom, ako sa Ježiš zasnúbil s Máriou Magdalénou a ako ju predstavil spoločenstvu.

Možno sa dôstojnosť a úloha kňažky ženskej vetvy rodu Hadov týmto pravdivým pochopením uzdraví. A vďaka Mystériám Milosrdenstva  sa možno bude môcť zbaviť svojho dávneho hriechu a viny.

Môže ju to ťahať k tomu, aby sa ospravedlnila Duši Kristovej a Kristovým vyslancom za chyby, ktorých sa dopustila v minulosti. Možno chce tiež cítiť,  že môže ako súčasť kozmického diela Vykúpenia nasledovať Kristovo učenie ako Kňažka liečiteľka, ktorá žije  vo svojom tele s pravdou a plnosťou svojej sexuality, dotyku a objatia.

Energia žien, ktoré videli za tieto faloše, pomaly pripravila priestor a nastavila čas pre plný návrat Bohyne. Bohyňa jedného dňa opäť osvieti Slnečnú sústavu a pozemský život.

V ďalšom nebeskom posolstve bolo odhalené, že kňažky rodu Hadov zažili ďalšie veľmi bolestivé poníženie a vážny útok v boji proti sile Bohyne. Tá sa ukazuje v súhvezdí Lepus (Zajac), čo je menšie súhvezdie nachádzajúce sa pod nohami Orióna, Nebeského bojovníka. Lepus bol  prenasledovaný Canis Major-om, väčším psom Nebeského lovca.

Vieme, že zajac je totemové zviera, ktoré v systéme viery Bohyne symbolizuje plodnosť. Ukázalo sa totiž, že tento hviezdny útvar označujúci plodnosť Bohyne honili,  aby ho mohla napadnúť padlá pokrvná línia Mužských hadov. Je veľmi zaujímavé, že tvar tohto súhvezdia pripomína kalich. Táto formácia v podobe kalicha predstavuje plodný kalich Bohyne a ženské lono.

Počas Druhej galaktickej vojny niektorí z Mužských hadov, ktorí putovali po dráhe súhvezdia Eridanus, kde sa nachádza niekoľko dôležitých hviezdnych iniciačných bodov, neuspeli v testoch na týchto iniciačných staniciach. Vytočení z týchto neúspechov sa vyvalili z rieky Eridanus – ktorá končí práve pri súhvezdí Lepus. Tým, že zlyhali, stratili moc, ktorá vyplýva z poznania. Nahnevaní tým, že im to bolo prekazené, sa snažili oslabiť Svetlo Bohyne a jej ženské sily. Ženskú moc pociťovali ako konkurenciu svojej mužskej moci, ktorú im bola práve obmedzená. Aby čelili ženskej sile, snažili sa zablokovať jej plodnosť magickou pečaťou.

Jedno z najväčších tajomstiev a najcennejších mystérií – tajomstvo Života – zveril Stvoriteľ Bohyni. Ona je príjemcom semena (spermie) do jej mystického kalicha Života, bez ktorého niet pokračovania ani inkarnácie. A práve to jej mužský Had, plný poznania, vždy najviac závidel.

Kúzlo plodnosti a vynosenia života bolo jediným bodom, v ktorom žena niesla nezničiteľný poklad nenahraditeľnej hodnoty. Hoci ženské telo, sexualita a krása boli vyhlásené za špinavé, stále existoval tento jediný spôsob, kde jej hodnota nemohla zaniknúť. A to bol dôvod, prečo neexistovala šanca úplne vyhnať Bohyňu z galaxie. Tento čarovný tvorivý kalich, Kalich života, bol vložený do ženského tela a to sa nedalo zmeniť –  napriek nespočetným experimentom a génovým manipuláciám.

V rivalite medzi dvoma vetvami rodu Hadov však došlo k pokusom o zníženie aj tej moci kňažiek rodu Hadov, ktorá im ešte zostala –  pomocou magickej pečate a magických sugescií namierených proti fyzickému životodarnému kalichu plodnosti.

Tento útok reflektuje Alfa Leporis, hviezda Arneb, poloha (v 2014):21°30′ Blíženci, a v Beta Leporis, hviezde Nihal na 19°48′ Blížencov. Obe sa nachádzajú v súhvezdí Lepus. 

Strašnú bolesť, ktorá sa manifestuje v hviezdnom zrkadle Arnebu, pociťuje žena, keď nemôže zažiť naplnenie svojej ženskej existencie alebo naplniť očakávania, ktoré sa na ňu kladú, aby porodila dieťa. Niečo neviditeľné uzatvára jej lono, berie jej plodnosť, a tak nie je schopná porodiť syna, dieťa;  potomstvo svojmu manželovi a rodine. Nemôže zažiť ušľachtilosť mystéria materstva a zakúsiť posvätnosť a vzácnosť svojej duše a tela tým, že má dieťa.

V zrkadle beta hviezdy Nihal vidíme pomstu ženy, ktorá bola o všetko pripravená a potom sa k všetkým týmto nespravodlivostiam pridali pokusy zapečatiť jej plodnosť. Nakoniec to bola ona, ktorá urobila konečné rozhodnutie a odmietla porodiť dieťa nehodnému mužovi. Cítila sa oprávnená rozhodnúť sa v otázke potratu alebo uzamknutia svojej plodnosti antikoncepčnými prostriedkami. Takto mohla zmariť predpoklad a očakávanie, že bude pokračovať v pokrvnej línii muža, ktorý sa jej nežiaducim spôsobom vnucoval.

A v skorších časoch – keď bola žena, ktorá nemohla porodiť chlapca, často opovrhovaná a stigmatizovaná – rozhodla sa z tejto dynamiky vypadnúť a uzavrieť  svoje lono. Jediné, čo jej zostávalo, bolo, že sa mohla vo svojej duši rozhodnúť, že neotvorí svoje lono mužovi, ktorý ju ovládal bez lásky.

Bolesť Arnebu sa teraz môže prejaviť tým, že je pre ňu veľmi ťažké otehotnieť. V dôsledku toho žena často podstupuje dlhé a mučivé psychické a fyzické pokusy s insemináciou a oplodnením in vitro, aby sa pokúsila prekonať magickú pečať, ktorá pretrváva a stále uzatvára jej lono.

Nihal naznačuje, že sama dobrovoľne uzavrela fyzický kalich počatia ako druh pomsty, vzdoru a úniku, pretože chcela sama rozhodovať o svojom živote a osude a odmietla byť použitá len ako “nástroj na vynosenie dieťaťa”.

Tieto predchádzajúce rozhodnutia však stále môžu spôsobovať problémy s počatím a je dôležité si ich uvedomiť a uvoľniť. Okrem toho je potrebné vedieť, že žena by mala vyriešiť určitý pocit viny za to, že kedysi odmietla rodiť.

 S hviezdou Nihal môže byť spojená aj ďalšia náplň. Tá vzniká vtedy, keď žena, ktorá v predchádzajúcich životoch zažila hlbokú bolesť kvôli zapečatenému lonu, odmietala mať deti aj v neskorších inkarnáciách. Uzavrela všetko, čo súviselo s vynosením detí. Z tohto dôvodu môže chcieť žiť veľmi mužský život alebo sa dokonca inkarnovať do mužského tela, pretože nie je schopná stráviť toto zlyhanie a strašne hlbokú bolesť, ktorá ju kedysi úplne zničila.

Všetko jej bolo odopreté – krása ju robila žiadúcou, a preto bola často hanobená ako pobehlica, jej sexualitu zavádzajúco zneuctili a už nebola čistá a nevinná a  jej liečiteľské schopnosti neboli považované za hodnotné alebo legitímne. Práve materstvo malo zostať jej jediným pokladom, ale tým, že sa jej nepodarilo mať dieťa, skutočne stratila akýkoľvek prejav svojej ženskej podstaty alebo Bohyne. V dôsledku toho možno v istom okamihu definitívne poprela samu seba ako ženu, kňažku a Bohyňu. Obzvlášť ak sa hviezdy Arneb a Nihal nachádzajú v Antares-kóde, táto osoba potrebuje opäť nájsť svoju ženskú posvätnosť a pozdvihnúť ju v sebe na oltár vnútorného Chrámu svojho tela a duše.

♦ 

Na záver by sme vám chceli ponúknuť niekoľko povzbudzujúcich odhalení. Koncom 16. storočia bolo objavené súhvezdie Hydra, ktoré sa nachádza na južnej oblohe medzi súhvezdiami Reticulum a Eridanus, v blízkosti Acharnaru, hviezdy mužskej vetvy rodu Hadov.

Ukázalo sa, že nie je náhoda, že tento hadí útvar objavili astronómovia koncom 16. storočia. Dve hviezdy, ktoré  boli odhalené v roku 2014, sa nachádzajú  v súhvezdí Hydra a ich posolstvá odrážajú bránu návratu Bohyne. Objavenie a pomenovanie súhvezdia Hydrus pred viac ako 400 rokmi je momentom, keď energia Bohyne začala pomaly prúdiť späť a začala opäť zapĺňať galaktický priestor. Odvtedy jej energia pomaly pripravuje priestor a nastavuje čas, keď sa Bohyňa naplno vráti, aby jedného dňa osvietila Slnečnú sústavu aj pozemský život.

Alfa hviezda súhvezdia Hydra,  Alfa Hydri,  začína do sveta vracať vedomie Bohyne.

Tento hviezdny lúč vyžaruje poznanie o vedomí Bohyne – jej sny, vízie, ženskú identitu Bohyne, jej hlas a jej posolstvo svetu. Jeho súčasná pozícia (2014) je Ryby 12°15′.

V tejto hviezde je kód zmierenia – to znamená, že žena, ktorá v sebe mnohokrát poprela Bohyňu, sa teraz po veľmi dlhom čase opäť inkarnuje do ženského tela. V istom okamihu, keď sa Hadia žena nedokázala presadiť vo svete a zohrať svoju úlohu vyslankyne Bohyne, už sa viac nechcela inkarnovať do ženského tela. Tieto duše si zvolili mnoho mužských životov. Pre túto inkarnáciu však majú odvážny a rozhodný plán: inkarnovať sa do ženského tela, zmieriť sa s Bohyňou a milovať ju v sebe. Ak má niekto túto hviezdu vo svojom Antares-kóde, chce túto energiu opäť rozpoznať,  znovu ju reprezentovať s obnovenou posvätnosťou a radosťou a prežívať svoj osud ako žena.

Najjasnejšia hviezda v súhvezdí, Beta Hydri, reprezentuje návrat sexuality Bohyne prostredníctvom pochopenia tantrických praktík, ktoré sa vracajú do sveta. Jej súčasná poloha (2014) je Vodnár 1°6′.

Beta Hydri je akousi odpoveďou Bohyne. Po toľkých galaktických tisícročiach posiela späť na svet jedno zo svojich totemových zvierat v podobe hada Kundalini. Tým pomaly vracia späť aj svoje ženské vedomie. 

Beta hviezda teda reprezentuje akúsi sexuálnu revolúciu a vyžaruje impulzy pre ľudské názory a hnutia, ktoré sa formujú. Tieto hnutia väčších,  menších, či individuálnych hlasov podnecujú k boju za rovnaké práva žien. Odrážajú hnaciu silu a vnútornú túžbu po emancipácii. To osvetľuje podstatu a úsilie ženy na ceste k tomu, aby sa opäť cítila slobodná a nezávislá, a to tak po telesnej, ako aj po citovej a duševnej stránke.

A odráža aj jasné a nepopierateľné uvedomenie si, že je absurdné, nesprávne, neľudské a ignorantské žiť, keď nám chýba päťdesiat percent nás samých. Na hlbokej vnútornej úrovni si možno Hadia žena v nás uvedomuje, že tak ako kedysi omámila kentaura, rovnako bola  “omámená” aj ona sama a konala pod vplyvom kúzla.

Vzhľadom na obrovský kozmický a historický boj na ceste ženy sa môže mnohokrát stať, že si v duchu tejto revolúcie nevyberie partnerstvo s mužom. Aby sa uzdravila, zažíva a obnovuje svoju veľmi poškodenú sebadôveru a silu v rôznych vzťahoch so ženami.

V súhrne, súhvezdie Hydrus predstavuje New Age vedomie Bohyne a chce vrátiť do sveta jej vôňu, farbu a dotyky. Zmierenie s vlastným telom, sexualitou, ženskosťou a Bohyňou v sebe môže byť dôležitým kľúčom pre všetkých, ktorí nesú tieto kódy Ženského hada. Práve preto je dnes prebudenie mystérií  Bohyne tak zdôrazňované. A to je dôvod, prečo sa oživujú lemúrske spomienky –  pretože vtedy sme mohli naposledy naplno zažiť vedenie silnou a múdrou Bohyňou. To je dôvod, prečo sa vracajú rituály Mesiaca, nespočetné liečebné postupy a alternatívne terapie, pretože tie patrili k tajomstvám kňažiek ženskej vetvy rodu Hadov.

Pre Kňažku rodu Hadov je dôležité, aby nejakým spôsobom vyriešila hlbokú vinu, ktorú môže pociťovať z popierania svojej ženskej podstaty. Alebo si potrebuje odpustiť za boj, ktorý viedla proti Hviezdnemu rodu Medveďov a proti ceste Kristovho vedomia, v ktorom si pomáhala čiernou mágiou.

Aby sa uzdravili, musia ženské a mužské hadie energie uzavrieť prímerie a naučiť sa, ako sa navzájom rešpektovať a oceňovať. Oboma hadmi na galaktickej oblohe v skutočnosti hýbe tajná a večná príťažlivosť, ktorá  pochádza z hĺbky kozmického hadieho vajca na hviezde Sírius A, kde sú ako siamské dvojčatá spojené v duchovnej jednote, svojimi koreňmi. Táto dvojičková parita sa neustále hľadá, chcú sa navzájom pochopiť a precítiť a rozplynúť sa vo Svetle toho druhého; hoci sa už mnohokrát popálili v boji o večnú žiaru Gemmy, koruny.

Boli časy, keď bola táto koruna v rukách Bohyne, a boli časy, keď duchovné vedenie bolo v rukách Melchizedechových rádov a tajných spoločností. Obe línie si však musia uvedomiť, že neexistuje žiadna odpoveď ani vyhlásenie týkajúce sa toho, ktorá cesta je svätejšia, majestátnejšia alebo nadradenejšia – či je lepšie poznanie 12 Posvätných Vied alebo cesta liečiteľstva a tantrického osvietenia. Sú to dve rôzne cesty, dva nádherné zázraky. Každá z nich je svedectvom o Bohu a Bohyni v tom, ako odhaľujú rôzne mystické brány Tvorenia. Každá cesta premieňa rôzne aspekty stvorenej reality na život, po stupňoch dvoch nebeských rebríkov.

Obzvlášť úžasné je uvedomiť si, že na oblohe existuje znamenie, nebeský motív, ktorý určuje cestu k zmiereniu a spojeniu medzi mužskou a ženskou vetvou rodu Hadov. Môžeme to vidieť ako hlavu hada Kundaliní, ktorá je v súhvezdí Hydrus a jemne stúpa k “graduačnej bráne” súhvezdia Eridanus. Pod “gradačnou bránou” rozumieme výstup zo súhvezdia Eridanus, v ktorom sa nachádza dlhý rad po sebe nasledujúcich a expanzívnych zasvätení pre mužskú vetvu rodu Hadov. Táto brána teda predstavuje dosiahnutie vrcholu.  Mužskí hadi prichádzajú, keď nežný znovuzrodený hlas Bohyne zasiahne Majstrov mužských Hadov,  ktorí sa zrodili do nového a osvieteného života. Oslovuje ich, aby prijala Mužského Hada, ktorý na ceste svojho zasvätenia dosiahol veľmi vysokú úroveň Melchizedechovho vedomia a teraz je schopný rozpoznať rovnosť Boha a Bohyne v zrkadle  ich podobnosti, avšak s odlišnou vnútornou podstatou.

 Vodiacim princípom medzi týmito dvoma hadími cestami sa tak môže stať pojem zjednotenia a vytvorenie novej fyzickej a duchovnej jednoty, namiesto sporného boja.

Toto pochopenie môže priniesť Vykúpenie a Vzostup rodu Hadov. A svedkom tohto krásneho okamihu je Nebeský Fénix, ktorý to všetko pozoruje z neďalekej oblohy a vyžaruje  čisté duchovné lúče Mystéria Znovuzrodenia.

Dr. Beatrix Czeizel&Anikó Greskó

Preklad: Jana Redy Lantajová

Obrázok: Autumn Skye Morrison

Categories: Blog post