(Zaurak, Azha, Rho Eridani 1, 2, 3 a Acamar)

Mužská vetva rodu Hadov  má učiteľské poslanie. Táto naša časť sa snaží vystúpať do  brán Poznania, ktoré vychádzajú z Božej Mysle ako dvanásťramenný Strom poznania a vied a zvládnuť ich.

Z knihy Hviezdne rody – rodiny duší sme sa dozvedeli, že hlavnými stanicami a iniciačnými hviezdnymi lúčmi Mužskej vetvy rodu Hadov sú súhvezdie Boötes (ktoré predstavuje duchovnú prítomnosť Melchizedecha), Sírius A, hviezdy Oriónovho pásu a vstupné a výstupné body súhvezdia Eridanus. Avšak v roku 2009, keď sme sa naladili na veľkú tému Mystérií vykúpenia (ktorá bola vtedy publikovaná v našej knihe s názvom Galaktické a pozemské kľúče Konečného Vykúpenia), boli odhalené niektoré ďalšie hviezdne svety Mužskej vetvy rodu Hadov a ich posolstvá. 

Tieto hviezdy  sa nachádzajú v súhvezdí Eridanus, dlhom a kľukatom súhvezdí, ktoré vyzerá ako nebeská rieka. Eridanus je riekou zasvätenia, cestou života.

V knihe Hviezdne rody – rodiny duší sú nám ukázané dve dôležité hviezdy na tejto iniciačnej rieke – vstupný a výstupný bod.  Vstupným bodom do tajomstva zasvätenia je hviezda Cursa a výstupným bodom je hviezda Achernar/Acharnar. Medzi týmito vstupnými a výstupnými bodmi sa však nachádza niekoľko ďalších hviezdnych iniciačných staníc, ktoré testujú Mužských hadov v tom, ako narábajú s mocou Poznania.

Keďže tieto ďalšie hviezdy boli odhalené až po roku 2009, nie sú v knihe Hviezdne rody vysvetlené. Práve tu sa stretávame s vážnymi pokleskami, ku ktorým dochádza pri zneužívaní moci Poznania. Chceli by sme teda poskytnúť úplnejšie pochopenie iniciačných skúšok, ktoré sa pre niektorých Mužských hadov ukázali na tejto životnej ceste ako náročné. Je možné, že niektoré z týchto hviezdnych konjunkcií nájdete aj  vo svojom ©Antares-kóde.

Dozvedeli sme sa, že Zaurak, gama hviezda tohto súhvezdia, je na tejto iniciačnej ceste stanicou, kde sa do iniciačného procesu premieta lákavý lúč sily Poznania. Na Zauraku je zasvätenec pokúšaný veľkou skúškou spirituálneho ega. (Jeho pozícia v roku 2009: Býk 24°0′)

(Pre hlbšie pochopenie skúšky duchovného ega píšeme o tejto tematike v knihe Osudy hviezd, str. 139 – 145.)

Zaurak reflektuje, že adept získal mnoho kľúčov, veľa sa naučil a veľa vie. Tu ho však zrazu ovládne pocit, že “vie všetko”, nadúva sa a má pocit, že mu svet leží pred nohami. Tajné Poznanie a mystériá, ktoré sa naučil, ho začnú ovládať. V tomto stave si neuvedomuje, že časť Poznania, ktorú získal, je len prvou úrovňou a je len zlomkom celkového Poznania. Keď sa pozrieme na veľmi dlhú zasväcovaciu cestu rieky Eridanus, vidíme, že zasvätenec pri hviezdnej bráne Zauraku nedosiahol ešte ani polovicu cesty. Napriek tomu si zasvätenec v extáze z moci Poznania uvedomí, akú nesmiernu moc Poznanie poskytuje. Má pocit, že výsada Poznania ho môže pozdvihnúť nesmierne vysoko – že ho môže povýšiť nad ostatných. A táto myšlienka sa mu môže zapáčiť.

Môže sa tiež cítiť nadradený a “viac ako”, keď si myslí, že len on rozumie určitým tajomstvám svojho prostredia; len on rozumie matematickým, geometrickým, fyzikálnym, astronomickým a spirituálnym vzťahom, ktoré sa skrývajú za procesmi vo svete. Preto má pocit, že jeho Poznanie mu dáva moc nad ostatnými a nad určitými procesmi života.Ak toto pokušenie premôže jeho vedomie a odchádza zo Zauraku s pocitom, že si túto moc a nadvládu môže zachovať tak, že tieto Poznatky bude pred ostatnými skrývať a tajne sa o ne deliť len s tými, ktorí sú mu “podobní”. Má pocit, že on a s ním spojená skupina by si mali medzi sebou rozdeliť spoločenstvá a svety, ktoré majú právom ovládať.

Veľkí vedci hovoria, že keď človek skutočne do hĺbky pozná veľa vecí, potom vie, že je toho ešte oveľa viac, čo sa ešte môže naučiť. Skutočné uvedomenie si nekonečnej šírky Poznania, neprestajného vyžarovania Božej mysle, spôsobuje, že človek s pokorou pochopí, koľko toho nevie. S týmto postojom človek pociťuje nekonečné možnosti, ktoré sa skrývajú vo Tvorení a vidí fakt, že aj to najväčšie Poznanie odhaľuje len nepatrný záblesk. V tomto ponímaní spočíva pokora vedca – a to môže byť konečný záver, ktorý je potrebný na úspešné zvládnutie skúšky tejto mimoriadne dôležitej iniciačnej brány.

Ak teda máte vo svojom Antares-kóde hviezdny lúč Zauraku, možno ste v predchádzajúcom živote zažili tento druh pokušenia a v tomto aspekte Mužskej vetvy rodu Hadov ste padli  do pasce spirituálneho ega. Konkrétne tu ide o zneužívanie vedomostí a duchovného poznania. Ak máte túto hviezdu na bodoch odkazujúcich na vašu minulosť a budúcnosť – napr. na MC, Slnku, Merkúre, Ascendente, Vrchole 10. domu alebo Severnom vzostupnom uzle – musíte byť počas celého života veľmi ostražití. Obzvlášť citlivú pozornosť by ste mali venovať pokušeniam súvisiacim s mocou Poznania a spirituálnym Poznaním, pretože môžete byť opäť pokúšaní tak, ako tomu bolo predtým. Táto hviezda vám teda hovorí, že hoci sa pokušenie môže v tomto živote znova a znova celkom nečakane objaviť, predsa len musíte držať Poznanie s čistým zámerom a vnímať a poznať ho ako posvätnú Božskú kvalitu. A treba ho chápať s nastolením skutočnej a vedomej pokory.

Na ceste zasvätenia nasleduje ďalšie významné pokušenie. Je to svet, ktorý sa odráža v súhvezdí Cerberus. Ako sme sa už dozvedeli v kapitole o rode Drakov, hviezda Azha v tomto súhvezdí predstavuje srdce trojhlavého psa, ktoré vyžaruje túžbu po moci. Túžba po moci je jedným z najlákavejších pokušení. Hviezda Azha sa dotýka súhvezdia Eridanus a súvisí s tromi hviezdami v rieke Eridanus. Tieto tri hviezdy Rho Eridani predstavujú astrálne výdychy trojhlavého psa, ktorý stráži vstup do oblasti pekla, ktorá sa nachádza v bruchu neďalekého súhvezdia Cetus (Veľryba).

Nad srdcom tohto psa, nad Azhou, chrlia tri hlavy psa svoje desivé výdychy na galaktickú oblohu. Prvá z nich, Rho Eridani 1, vypudzuje astrálny oblak strachu. Druhá, Rho Eridani 2, vyžaruje vlny prchkosti, hnevu a nenávisti, ktoré sa premietajú ako lákavé tiene spravodlivosti. Z tretej hlavy, Rho Eridani 3, vyžarujú vlny závisti a žiarlivosti.

V tejto časti je teda učiteľ had pokúšaný energiami strachu, prchkosti, hnevu, nenávisti, závisti, žiarlivosti a túžby po moci. Zasvätenec musí úspešne prejsť touto vírivou bránou podlých pokušení. Tu sa rozhoduje, či adept vôbec môže pokračovať v zasvätení. Ak dokáže odolať pokušeniu astrálnych dychov a udržať svoje poznanie vo Svetle, potom jeho cesta začína opäť stúpať, aby priniesla ďalšie nádherné mystériá. Môže dostať ďalšie kľúče k poznaniu univerza a k hlbšiemu osvojeniu si tajných učení 12 Vied.

Keď duša Mužského hada dosiahne poslednú tretinu cesty zasvätenia, čaká ju ďalšia dôležitá hviezdna brána, théta Eridani, hviezda Acamar (Poloha v r. 2009: Baran, 23° 24′).

Na tomto nebeskom mieste sa dostáva do oveľa hlbšieho kontaktu so Stromom Života na Arktúre, než aký kedy poznal  a do jeho vedomia sa premieta 12 Mystérií. To prináša mimoriadny okamih, v ktorom v zasvätencovi svitne sila osvietenia – odhalí sa Božie Poznanie ako systém komplexných vzťahov, ktorý sa stane súčasťou skúsenosti Božieho Poznania. Je to, akoby adept prostredníctvom kľúčov k Poznaniu teraz držal v rukách vesmír. Zároveň zažíva aj závratnú a opojnú moc, ktorú môže vďaka tomuto Poznaniu mať a ovládať.

Potom môže zaznieť otázka bez slov, Božia vnútorná otázka, ktorá sa pýta: “Čo urobíš s týmto Poznaním?“  Budúci učiteľ musí na túto dôležitú otázku odpovedať správne. Musí byť zodpovedaná tak, aby adept integroval do svojho Bytia princípy, ktoré hýbu celým Tvorením. A tieto princípy musí integrovať so vznešenou veľkosťou a čistou Božou kvalitou duše Melchizedecha. To človeku umožní uvedomiť si dôvod, prečo mu bol daný poklad Poznania – a toto uvedomenie musí spočívať na pochopení, že poznanie má byť použité ako prostriedok na vybudovanie mosta medzi vedomím vesmírov, svetov, planét, hviezd a ľudských duší, ktoré boli oddelené od Stvoriteľa/Univerzálneho Svetla/Múdrosti/Dokonalosti Zdroja.

Keď nádejný Majster Poznania takmer dosiahne skúsenosť vševedúcnosti, opakovane zažije skúšku, ktorá je skúškou zámeru: “Čo urobíš s týmto Poznaním?“ Na základe tohto pochopenia, ak máte vo svojom Antares-kóde hviezdny lúč Acamaru, môžete mať pocit, že Život vám opakovane kladie túto otázku a môžete sa dostať do lákavých dilem, ako využiť to, čo ste dosiahli, naučili a získali na duchovnej úrovni alebo v oblasti vedy. Pýtajú sa vás, ako využijete Poznatky na rozvoj svojho osobného vesmíru a na  prospech pre ostatných. Takže, ústrednou otázkou je to, do akej miery  si privlastníte Poznanie a ako ho použijete  v súvislosti so svojimi mocenskými ambíciami – a vaše činy potvrdzujú váš zámer.

Takto, blízko okamihu osvietenia a extázy konečného zasvätenia, môže adept, bohužiaľ, úplne zlyhať – ak jeho zámer nie je schopný zostať v nepoškvrnenom Svetle. Dokonca, aj keď všetkých dvanásť Lúčov Poznania nadobudlo v človeku stabilný zmysel a začne ich používať a chápať, zlyhanie prichádza s nečistým zámerom.

Podobne ako pri zasväteniach v egyptských sarkofágoch, keď človek neuspeje v skúške zámeru na hviezde Acamar, môžu nastať prípady, keď sa zasvätenec nevráti z vnútorného labyrintu, ktorým prešiel kvôli Poznaniu. Zasvätenec sa kvôli svojmu zlyhaniu nemôže vrátiť. Skúškou neprešiel, pretože nebol pripravený múdro používať a odovzdávať Poznanie v službe Božej Vôli. Niektorí teda môžu mať veľmi hlboký pocit viny, že hoci boli veľmi blízko k ovládnutiu Poznania, zlyhali. Neuvedomili si čistotu v tom, ako používať to, čo získali a neuvedomili si, ako premeniť svoje Poznanie na učenie. Táto skúsenosť môže mať vážny vplyv na ich ďalšie inkarnácie takým spôsobom, že Poznanie pre nich môže zostať nedostupné. Zdá sa, že majú zablokované vedomie, veľmi ťažkú čiernu hmlu, ktorá spôsobí, že  vzťahy a vnútorná logika matematiky, geometrie, fyziky, biológie atď., bude pre nich nepochopiteľná a nezrozumiteľná. Osoba, ktorá má kódy Mužského hada, môže zo svojej podstaty prežívať neuveriteľné napätie a veľkú vnútornú krízu z toho, že je vylúčená z týchto cenných vedomostí.  Môže prežívať hanbu z toho, že nedokáže pochopiť vnútorné motívy týchto vied.

Navyše,  nemôžu byť prijatí do inštitúcií vyššieho vzdelávania alebo do duchovného alchymistického rádu, do ktorého by chceli vstúpiť. Alebo môžu inštinktívne poznať a chápať vyššie vzťahy, no neodvážia sa svoje vedomosti efektívne uplatniť. Môžu sa skrývať a báť sa predstavy, že ich budú pokúšať sily, ktoré si chcú kúpiť ich vedomosti. A ak ich oslovia, možno nebudú schopní odolať lákavej ponuke.

Z hviezdneho zrkadla Acamaru si treba zapamätať, že pravé zasvätené Poznanie môže zostať v rukách a mysli učiteľa len vtedy, keď je schopný pracovať s týmto Poznaním v službe Svetlu. Ak niekto toto Poznanie zradí alebo ich použije na vlastný prospech či ich odovzdá do služieb tieňovej aliancie, Božie Poznanie sa stane nástrojom nízkej mágie. Nanešťastie to môže byť v rukách temnoty ničivá zbraň alebo nezvládnuteľná sila.

Ďalej sa dostávame k východiskovému bodu rieky Eridanus, kde sa nachádza alfa hviezda Achernar (v r. 2009 Ryby 15º25′). Tento hviezdny priestor je miestom iniciačnej školy. Hoci sa touto hviezdou zaoberajú Hviezdne rody – rodiny duší, zopakujeme tu jej význam, aby sme pochopili potenciál dokončenia zasvätení na ceste rieky Eridanus.

Zasvätenie Achernaru znamená, že ste symbolicky – alebo v Egypte fyzicky – položení do Sarkofágu a po prerazení temnoty sa vám odhalí priechod, ktorým môžete vstúpiť do pravého Poznania ako stavu Uvedomenia.

Zo Života sa dostávate do Bytia!

Už nepristupujete k veciam zvonku a informácie potrebné na pochopenie nezískavate prostredníctvom intelektuálnych procesov a úsilia. Namiesto toho vstupujete do sveta, v ktorom ožívajú kódy Poznania. Takže, jednoducho vstúpite dovnútra – a Poznanie sa stane vašou súčasťou, pretože ste sa spojili so svojím vlastným vnútorným Svetlom a ono preniklo temnotou.

Toto zasvätenie je neuveriteľne dôležitou skúsenosťou a je to vlastne  uchvátenie nádherným momentom Milosti.

Zrkadlo Achernaru nám hovorí, že na nás čaká jedno alebo viac katarzných uvedomení, vďaka ktorým môžeme preniknúť do sveta, ktorý túžime stretnúť. Je zaujímavé, že Cursa je umiestnená v znamení Blížencov, ktorého ústrednou témou je učenie, získavanie lexikálnych vedomostí, zatiaľ čo Achernar sa premieta do znamenia Rýb, ktoré znamená úplné spojenie s najvyšším mystériom. Zasvätenie na Achernare teda skôr odkazuje na veľmi jemný spirituálny aspekt.

Miesto, kde sa Achernar objavuje v našom Antares-kóde, je oblasťou, kde nás čaká táto skúsenosť zasvätenia. Ak sa premietne napríklad na IC, Južný vzostupný uzol alebo Ascendent, môžeme si to vyložiť tak, že sa môžeme spoliehať na zasvätenia, ktoré sme zažili v predchádzajúcich životoch a nadviazať na ne. Môžeme si teda byť úplne istí, že sa nechávame viesť minulými duchovnými skúsenosťami, ktoré nami prešli a že tieto nám budú pomáhať v našom súčasnom osude učiteľa.

Na druhej strane, ak sa v horoskope človeka objaví lúč Achernaru na MC, Severnom zostupnom uzle, Slnku alebo Mesiaci, potom ho tieto zasvätenia ešte len čakajú, aby ho obdarovali veľkými okamihmi jeho života, s katarziou preniknutou čistým poznaním.

S pochopením Zauraku, Azhy a troch hviezd Rho Eridani a Acamaru získavame ďalší pohľad do výziev cesty Mužskej vetvy rodu Hadov a na nuansy toho, čo je potrebné na získanie a udržanie sily Poznania v službe Božej Vôli tak, ako to bolo zamýšľané.

Dúfame, že tieto poznatky budú pre vás cenným poznaním.

S láskou,

Dr. Beatrix Czeizel & Anikó Greskó

Upravila: Leslie Powell Shankman

Preklad: Jana Redy Lantajová

Obrázok: Autumn Skye Morrison

Categories: Blog post