Podľa Božieho plánu Nového cyklu času * bol rok 2013 pod dohľadom Hviezdneho rodu Pegasov. Počas roka 2013 boli Bei, Anikó a ich maďarskej skupine odovzdané skutočne nádherné učenia a posolstvá. Poslovia rodu Pegasov pri ich stáli svojou neustálou dušu liečiacou prítomnosťou celý rok. Ako sa ich pochopenie tohto rodu a jeho misie prehlbovalo, bol im ukázaný duchovný obsah ďalších hviezdnych svetov vo hviezdnom svete rodu Pegasov.

(*Pre vysvetlenie Božieho plánu Nového cyklu času: https://stellarnations.wordpress.com/2017/04/12/the-divine-plan-of-the-years/#more-343.)

Niekedy sú v našom Antares-kóde uvedené hviezdy, ktoré nemajú odkaz na stranu v knihe, kde by sa o nich písalo, pretože v knihe nie je uvedené vysvetlenie týchto hviezd. Je to preto, lebo tieto hviezdne svety ešte neboli v pôvodnom mapovaní Hviezdnych rodov (ktoré boli Bei a Anikó ukázané v rokoch 2005 a 2006), odhalené. No ako sa hviezdne vedomie vyvíjalo a Bea s Anikó spolupracovali každý rok s Hviezdnym rodom/rodinou Duší daného roka (podľa Božieho plánu Nového časového cyklu), ich bolo odhalených viac – aby  pridali ďalšie vrstvy hlbšieho pohľadu do príbehu, ktorý každý Hviezdny rod stelesňuje.

Toto neustále sa rozširujúce pochopenie sa deje preto, lebo tieto Rody sú živými a vyvíjajúcimi sa „Rodinami“. Náš vzťah s Hviezdnymi rodmi nám pomáha vyvíjať sa… a im pomáha vyvíjať sa tiež. Ako sa naše stelesnenie Rodov duší prehlbuje, začíname vo svojom vnútri vedieť, že tieto Rodiny sú my – a my sme ony – a týmto spôsobom sa úrovne nás samotných teraz stretávajú oveľa vedomejšie. Takže, rastieme v „tandeme“ a prichádzame do väčšej šírky a hĺbky nášho bytia.

Tu uvedené informácie rozpracujú štyri ďalšie hviezdne svety  rodu Pegasov: Homam, Matar, Sadalbari Delta Andromedae/Diamont Saphira.

Predtým, ako sa pozrieme na tieto svety, pomôže pripomenúť si misiu, ktorá bola daná rodu Pegasov. Tento Hviezdny rod je poverený spájaním rôznorodých svetov, ktoré sa oddelili od Jednoty, aby mohli sledovať svoj individuálny rozvoj. Bytosti Pegasov cestujú obrovským Univerzom, aby vytvorili špeciálne zlaté mosty a vlákna Svetla. Tieto kozmické éterické meridiány slúžia na zjednotenie rozptýlených častí Univerzálnej Jednoty, aby splynuli do jedného obrovského galaktického svetelného tela.

Keď bytosť Pegasa prevezme svoju úlohu, má nádhernú schopnosť plasticity – zbaviť sa vlastného vzhľadu a prevziať kostým miesta, kam ide. Celé bytie Pegasov má tekutú kvalitu voľného, no predsa len prechodného, pobytu;  je to pohyb medzi svetmi, v ich vzhľade a podobe tela, v ich chameleónskej osobnosti, v ich vzťahoch. Ja osobne som clivo túžila po spoznávaní  vyslancov Pegasov a absolútne ma nadchli. No musíme si tiež uvedomiť, akú veľkú cenu môže niesť ich služba pre Božstvo – vykonávaná s neustále sa meniacim tvorivým plynutím.   Tieň tohto daru bol odhalený v knihe Hviezdne rody – rodiny duší v príbehu Andromédy, v kapitole o Pegasoch.  V tejto kapitole sa tiež dozvieme o hviezdnych svetoch, ktoré reflektujú špecifické vzorce bolesti, ktoré môžu  bytosti Pegasov sužovať.

Keď teraz čítame ďalej, aby sme sa dozvedeli o novo odhalených svetoch rodu Pegasov, ako ich sprostredkovali Bea a Anikó, o to viac môžeme oceniť ich službu a to, čo táto služba vyžaduje.

Leslie

Od Bey a Anikó:

Toto učenie bolo sprostredkované dušou Pegasa menom Zohar. Zohar je neskutočne múdry a zjavil sa nám ako Majstrovská prítomnosť a ako člen Rady Starších v kruhu komunity Pegasov. Prostredníctvom jeho meditácie sme sa dozvedeli o nových hviezdach, ktoré boli osídlené po povstaní Pegasov a ich tajnej výprave opísanej v našej knihe Hviezdne rody- rodiny duší, Kronika kozmickej histórie galaxie Mliečna cesta. Tieto hviezdy sa stali špeciálnymi uzdravovacími a rehabilitačnými stanicami, ktoré sú veľmi nápomocné dušiam Pegasov, ktorí sa vracajú zo svojej služby a aj pre pozdvihnuté a vykúpené duše Pegasov.

Prvou hviezdou je ζ (zeta) hviezda súhvezdia Pegas, Homam, ktorá je na krku postavy nebeského Pegasa. V roku 2013 bola v Rybách 16° 12’. Je zaujímavé, že podľa niektorých zdrojov je jej meno odvodené od arabského slova  ‘Sa’d al Humam’, ktoré v preklade znie“ „šťastná hviezda hrdinov“ alebo „hviezda vznešených a nebojácnych duší“. V 17. storočí Thomas Hyde povedal, že meno tejto hviezdy je odvodené od slova „Al Hammam“ – Našepkávač, šepkár.

Projekcia Homamu vyzerá, akoby žiarila na krčnej čakre nebeského Pegasa. Ak ju niekto má vo svojom Antares-kóde na akomkoľvek mieste, môže to indikovať to, že táto osoba má veľmi dobré komunikačné a rétorické schopnosti. Život týchto ľudí je vedený osudovými kódmi, ktoré obsahujú aj požiadavku hovoriť s toľkými ľuďmi, s koľkými je len možné a priniesť posolstvo, ktorým boli poverení k čo najväčšiemu počtu skupín a komunít. Tento imperatív podfarbuje ich existenciu a ukotvuje ich rolu emisárov a poslov. Neznamená to, že tento človek má „oznamovať svetu“ – no pravdou je, že akýmsi spôsobom „je ich hlas počuť široko-ďaleko“ tak, ako to vyžaduje ich úloha a tým ovplyvnia mnohých. Niekedy si napríklad musia obliecť  „kostým Okrídleného Leva“ a doručiť princípy a obnovujúce myšlienky prostredníctvom akejsi vodcovskej roly a týmto spôsobom zmeniť život danej komunity.

Iný význam hviezdy Homam, ktorý na ceste Pegasov súvisí s hlbším poslaním a rolou, bol odhalený vo veľmi špeciálnej sérii obrazov. Homam je bránou návratu a stal sa v uplynulej galaktickej perióde veľmi špeciálnym uzdravovacím a rehabilitačným centrom.

Keď sme vstúpili do živého priestoru tohto hviezdneho sveta v piatej dimenzii, ukázal sa nám obraz gigantickej hory s obrovským vulkanickým kráterom, v ktorom bola nádherná tmavomodrá voda. Vody jazera napĺňalo mnoho termálnych prameňov, ktoré boli príjemne teplé a mali špeciálnu liečivú silu. Zohar nám ukázal, že poslovia Pegasov, ktorí sa vracajú domov zo svojej misie, sem chodili po splnení svojej úlohy a pred prípravou na novú úlohu. V realite tohto výnimočného horského jazera prebieha proces transformácie, v ktorej pegasí posol zloží svoj kostým a nadobudne svoju pôvodnú podobu.

Počas toho mu asistujú liečitelia a samotní zotavujúci sa poslovia si môžu uvedomiť, aké dojmy v nich zanechal svet, v ktorom plnili svoju ostatnú úlohu.

Okrem tohto si musíme uvedomiť aj iné možné posolstvo Homamu. Keďže Homam žiari ako krčná čakra nebeského Pegasa, môže to tiež poukazovať na miesto, kde sa napína uzda. Môžeme povedať, že to môže odrážať aj to, že tento slobodomyseľný Pegas je v rámci skúseností tohto sveta skrotený, zajatý, prispôsobený konkrétnemu svetu a obmedzovaný.  Môže to zrkadliť aj to, že hoci cieľom ich cesty bolo odovzdať posolstvo, ktorým by mohli ovplyvniť ten svet, stávalo sa aj to, že ten svet ovplyvnil ich. Navyše, spomienky a skúsenosti tohto sveta sa im zapíšu do duše a splynú s ich vedomím – a to ich môže zmeniť. Byť takto ovplyvnený im môže odobrať silu a energiu, pretože boli infikovaní cudzími obrazmi, spomienkovými poľami, systémami viery alebo emocionálnymi putami sveta, v ktorom slúžili.

Účelom tejto terapeutickej vody Homamu bolo vyčistiť tieto cudzie odtlačky. Pegasí posol sa musí pripraviť na svoju ďalšiu, častokrát úplne inú úlohu,  s čistou mysľou, prázdnym srdcom a musí zanechať všetky svoje predošlé kostýmy. Skutočne pripravení na svoju ďalšiu misiu sú len vtedy, keď kompletne opustia vplyvy, ktorým boli vystavení na svojej predchádzajúcej ceste.

Keď nám bolo dovolené vstúpiť do vnútorného priestoru tejto hviezdy, mali sme možnosť byť svedkami mimoriadneho uzdravovacieho procesu. Poslovia Pegasov, ktorí sa vrátili zo svojej cesty, jemne položia svoje svetelné telá na povrch príjemne teplej vody tohto liečivého horského jazera a uvoľnia sa v jeho jemnom ústretovom objatí. Čoskoro ich ovládne ľahkosť trans-sna, v ktorom mimovoľne prejdú každým jedným obrazom svojej ostatnej cesty. Znesie sa na nich plášť hlbokého sna, ich aktuálny kostým sa jemne rozpustí a liečiteľské duše, ktoré tu slúžia, skúmajú, aké možné stopy rán môžu nájsť a pomáhajú pri ich odstraňovaní z ich svetelných a emocionálnych tiel. V náručí vodnej hladiny sa môžu vznášať veľmi dlho a presnívať sa spomienkami svojej misie, prehrať si ťažké  zážitky a spomienky, až kým sa ich obsah úplne nestrávi a kým sa nerozpustia energetické a emocionálne vplyvy.

Asistujúca komunita liečiteľov je vytvorená z nádherných žiarivých duší, ktoré sa podujali na službu liečiť poslov Pegasov. Pomáhajú liečiteľské anjelské bytosti z hviezdy Alcyone, a aj liečitelia z anjelskej komunity Rafaela. Okrem toho, na počesť ich duchovného príbuzenstva, sú sem zahrnuté aj nespočetné duše delfíních duší a duší morských panien. Ak je to potrebné,  svojim hviezdnym bratom a sestrám pomáhajú ďalšou asistenciou aj duše liečiteľov, ktoré prichádzajú ako členovia Nebeského Spoločenstva Kristovho. Bolo skutočne dušu potešujúce vidieť túto nádhernú spoluprácu a vcítiť sa do tohto nekonečne čistej a požehnanej liečiteľskej práce.

V sumári teda môžeme povedať, že ak sa vám do vášho Antares-kódu premietne hviezda   Homam, má niekoľko významov. Okrem excelentných rétorických a komunikačných schopností môže projektovať aj  uzdu zlomeného „divokého koňa – Pegasa“ – jeho vôľu, túžby a existenciu limitovanú a obmedzenú uťahujúcou sa uzdou. To je dôvod, pre ktorý umiestnenie Homamu na Chiróne, Saturne alebo v 3., 8. alebo 12. Dome reflektuje obmedzujúce stopy rán, ktorých  sa ťažko zbavujú. Sú to rany, ktoré pegasí posol zažíva počas svojich misií v životoch strávených v Slnečnej sústave a na Zemi. Takže Homam vo vašom kóde môže poukazovať na to, čo vás môže limitovať alebo „brzdiť“. Môže sa stať aj to, že napriek tomu, že máte veľmi významnú konjunkciu s Merkúrom a jasne prítomný dar rétoriky, stále sa môžete cítiť vo vyjadrovaní extrémne obmedzovaní a zablokovaní. Toto môže vytvoriť strhujúci strach hovoriť pred ľuďmi.

Projekcia Homamu v istom astrologickom dome môže poukazovať na to, v ktorej oblasti života ste utrpeli zranenia – zranenia, kde sa nachádzajú obmedzujúce odtlačky, ktoré vám najviac bránia naplniť a prejaviť svoju existenciu ako posla Pegasa. Cestou sa slobodomyseľný charakter pôvodného Pegasa postupne vytratil a premenil sa na to, čo chcelo vyformovať ich prostredie. Všetky tieto informácie vám môžu pomôcť interpretovať projekciu Homamu vo vašom Antares-kóde.

Tiež by sme chceli odovzdať posolstvo, o ktoré sa s nami podelil Zohar ako Najvyšší Majster spoločenstva Pegasov. Kvôli veľkej expedícii a rebélii Pegasov, ktorú viedol Andromis, cítili Majstri potrebu preskúmať a pochopiť pozadie, ktoré vyvolali túto dramatickú rebéliu.

Prišli na to, že neúspech, ktorý sa občas stane, keď je duša Pegasa vyslaná a neuspeje – a odkazom, ktorým bola poverená, nezapôsobí na obyvateľstvo – ju vedie k pocitu, že nesplnila svoju osudovú úlohu. Toto môže v týchto bytostiach zanechať dosť hlbokú a hlodavú stopu.  Hlboko vo vnútri môžu tieto nepokojné odtlačky prebudiť v  duši Pegasa nutkavú túžbu alebo vnútornú motiváciu opätovne sa vracať na isté miesta. Navyše, pocit zlyhania ich môže pokúšať porušiť zákon „troch kozmických dní“, lebo sa pokúšajú zostať v danom svete dlhšie, aby reálne uspeli a dokončili svoju misiu. Ak ich spomienky nevyblednú a príliš rozbúria ich dušu, nedokážu opustiť daný svet a časť z nich zostáva uzavretá v priestore cudzej planéty alebo hviezdy, ktorú podľa ich názoru  museli opustiť príliš skoro.

Jeden z dramatických záverov, ku ktorému dospeli Majstri po dramatickej deštrukcii na Mirachu a po strate mnohých pegasích bratov a sestier bol, že pre duše Pegasov je nevyhnutné prepustiť vplyvy, ktoré počas svojich ciest nazbierali, na ich spomienky a svetelné telá. Musia mať možnosť, prostriedky a pomoc na to, aby sa skutočne mohli vrátiť sami k sebe, stať sa „tabula rasa“, aby mohli opäť začať a nasledovať nové volanie s vyčistenou mysľou, vyčisteným srdcom a úprimne obnoveným entuziazmom.

Príliš veľa takýchto cudzích odtlačkov a mentálnych zranení je to isté,  ako vojnové zranenia, ktoré utrpeli Draky a Mačky. Ak rany zostanú, duše sa  transformujú a stratia svoj pôvodný charakter. Stávajú sa čoraz úzkostlivejšími, boja sa vrátiť sa späť na isté miesta a nemajú odvahu ani silu prevziať isté úlohy. Strach z neúspechu je vpísaný do ich duší a snažia sa to prehnane kompenzovať rôznymi spôsobmi.

Hviezda Homam môže byť zrkadlom a liečiteľom duší Pegasov, ktoré stratili svoj entuziazmus a vieru v silu a význam komunikácie, meditácie alebo spojenia, pretože cítia, že schopnosť a sila ich krčnej čakry je obmedzená. Ich nadšenie vyprchá a ich schopnosť doručiť odkaz, ktorým boli poverení a hovoriť pred skupinami, do ktorých boli poslaní, vyhorela. Medzi dušami Pegasov sa teda môže zrodiť slovo „vyhorenie“. Vyčerpal ich boj za druhých, zostali ticho a ustupujú od akéhokoľvek kontaktu. Toto zranenie môže tiež spôsobiť aj dusivý pocit na fyzickej úrovni – akoby mali v hrdle hrču, ktorá ich dusí.

Takže, na zrekapitulovanie: Zohar nám povedal, že tento nádherný uzdravujúci priestor sa zrodil preto, aby pomohol poslom vracajúcim sa zo svojej služby prepustiť bolestivé spomienky a ťažké vzorce, ktoré počas svojich ciest nazbierali, aby sa  stali v tomto upokojujúcom spomienkovom sne ľahkými a slobodnými a aby sa tak pripravili na svoju ďalšiu misiu.

Význam a posolstvo ďalšej hviezdy je veľmi podobný, no zo Zoharovho rozprávania vyplynul obraz liečivého priestoru pre špecifickejší problém. Táto hviezda sa nachádza v blízkosti hviezdy Scheat, na ľavom kolene nebeského Pegasa ako η (éta) hviezda súhvezdia a volá sa Matar.  V roku 2013 bola v  Rybách 25°32’. Jej pomenovanie pochádza tiež z arabského

‘AlSa’dal Matar’ , čo môžeme preložiť ako „šťastná hviezda dažďa“ alebo „hviezda šťastného požehnaného dažďa“.

Na základe vnútorných obrazov vysielaných Majstrom Zoharom sme mali od začiatku pocit, že Matar je silne prepojený s efektom vyhorenia, ktorý sa stáva po službe Pegasov na Gamma Casiopeiae.

Tiež sa hlboko dotýka „problému Wasatu“, situácie, kedy sa poslovia Pegasov počas svojej misie podujmú na príliš veľa vecí. Tento nadmerný záväzok je často spôsobený tým, že duša Pegasa zasiahne a je motivovaná tým, že poskytne chýbajúcu energiu a vykoná potrebné kroky na dosiahnutie niečoho – namiesto toho, aby nechala iných robiť veci. Tak veľmi chcú, aby sa požadované zmeny zrealizovali, že ich urobia sami. No keď to urobia, môžu tým prevziať osud niekoho iného. Často je to spojené aj s istou karmickou výmenou, keď sa posol Pegas príliš zaangažuje do životov ľudí, ktorí nie sú schopní alebo dostatočne ochotní urobiť čokoľvek, čo by od nich cesta ich duše požadovala. Preto je táto analógia veľmi výstižná a často sa vo fyzických telách poslov Pegasov, ktorí žijú na Zemi, manifestuje v problémoch s plecami,  kolenami alebo kĺbmi.

Posol Pegas sa často podujíma na veľmi ťažké misie, najmä ak sú priradené ku Gamma Cassiopeiae. Prechádzajúc cez Nebeské Piliere sa manifestujú do sveta a pokúšajú sa prenášať vyššie nebeské posolstvá. Gamma Cassiopeiae je príkladom veľmi náročného sveta,  ktorý sa hlboko vzdialil od zážitku Boha a dostal sa do akéhosi zmrazeného, nihilistického stavu zabudnutia a popierania. Je to spodná hranica ilúzie oddelenosti. Toto je pravdepodobne najťažšia úloha Pegasov – keď im je zverený osud úplne ochudobneného a často nereagujúceho sveta,  musia prezentovať obrovský entuziazmus, energiu a silu.

Nádejou je, že na intervenciou Pegasa tu komunita alebo daná duša konečne opäť začuje Boží Hlas Vyššej Reality a navráti sa do svojho strateného osudu. Jediná vec, ktorú môže posol Pegas urobiť je, že obyvatelia opäť pocítia vyššie korelácie v súvislosti so svojou existenciou.  Obyvatelia však musia byť pripravení urobiť nápravné kroky osudu, aby sa ich životy nakoniec mohli posunúť ďalej a aby sa celá komunita mohla povzniesť zo stagnujúceho stavu, do ktorého upadli.

Preto je pochopiteľné, že v takýchto situáciách sa často stáva, že keď posol Pegas  zažíva  tak uzavreté pole vedomia a zabudnutia, kedy  sú ľudia príliš zamrznutí a nevykazujú žiadne známky zmeny, aktívne sa sám zapojí do procesu. Posol Pegas urobí nevyhnutné úlohy sám a urobí požadované kroky namiesto druhých – obzvlášť ak vidí, kam svet alebo duša padne, ak to všetko neurobí.

Avšak prevzatie záťaže tohto karmického osudu spôsobí, že posol Pegas od toho momentu oťažie a doslova ho to pripúta k danému svetu alebo ľuďom. A táto obetovaná energia mu bude ešte dlho chýbať.

Každá duša Pegasa, ktorá vykonáva svoju službu cez stelárny portál Gamma Cassiopeiae, je na svojej ceste domov najprv nasmerovaná na Matar.

Nasledovali sme Zoharovo učenie a naučili sme sa, že vyslanec Pegasov môže tieto získané bremená definitívne zložiť na hviezde Matar. Je to tiež miesto, kde poslovia, ktorých pohltil akýkoľvek zmrznutý a pochmúrny svet, ktorým prechádzali a uviazli v šere a hmle beznádeje; infikovaní nihilistickou rezignáciou, stratou viery a izoláciou, môžu dostať nebeskú pomoc a liečenie. Matar ponúka možnosť toto všetko uvoľniť a rozpustiť. A tu, počas procesu liečenia v niekoľkých krokoch, postupne oddelia a rozpustia všetok obsah, ktorý im nepatrí a ktorý prevzali od ostatných. Takto môžu pre svoje nové úlohy opäť získať svoju silu, schopnosti a čisté vedomie.

Toto všetko sa deje vo forme veľmi zaujímavej päťkrokovej vnútornej cesty. Je to, akoby sa posol ponoril do súboru piatich mysterióznych hier vo svete piatich elementov – aby bol očistený ich silou.

Naša vízia týkajúca sa Mataru sa manifestovala tak, akoby sme videli 5 majestátnych stĺpov Svetla, ktoré vychádzali z piesku pláže. Bolo to akoby sa okolo každého stĺpa vykreslil veľký kruh a každý stĺp reprezentoval jeden element. A potom, pri vstupe do každého kruhu, možno zažiť odľahčujúcu katarziu daného elementu.

Na jednom z našich celodenných kurzov sme previedli členov našej skupiny týmto úžasným liečebným rituálom, aby sa Matarovo posolstvo stalo vnútornou skúsenosťou a aby členovia našej komunity, ktorí majú dušu Pegasov, mohli od svojich nebeských bratov a sestier zažiť túto hlboko oslobodzujúcu nádhernú pomoc. Tento liečebný rituál je niečo, čo si môžete vytvoriť aj vy sami.

Pri prvom stĺpe putujúci posol vstupuje do reality svetelného stĺpa Elementu Zeme. Obzvlášť dôležité je to vtedy, keď po službe na planétach, kde ich nevyhnutná existencia v tele zanechala bolestivé odtlačky a spôsobila, že posol bol ťažký a stiesnený a preto bolo zložité vrátiť sa do svojho svetelného tela. Výsledkom tohto účinku môžu byť tráviace problémy a problémy s kostrovým systémom. Počas nalaďovania bolo veľmi zaujímavé vidieť, keď sa v tomto stĺpe plameňov duša Pegasa pri návrate domov zbaví svojich pozemských pút. Je to ako žriebä, ktoré túži byť slobodné a zbaví sa sedla, odhodí uzdu a prelomí obmedzujúce, zväzujúce účinky.

Vyslanci Pegasov potom idú do ďalšieho Svetelného stĺpa a potom tancujú tanec Elementu Vody. Tu sa vymývajú odtlačky emocionálnych náplní vpísaných do ich duše ako odtlačky rôznych interakcií a stretnutí – obzvlášť množstvo duchovných bremien, ktoré prevzali kvôli svojmu hlbokému súcitu a zámeru pomáhať bytostiam, ktoré im boli pridelené.

(V tomto bode nášho skupinového procesu, kým sme pracovali v spoločnom sakrálnom rituálnom tanci, bolo dôležité prepustiť ťažké a zaťažujúce pocity, ktoré vlastne ani nie sú naše. Boli to skutočne pocity a problémy našich milovaných, priateľov, pacientov atď., s ktorými sme vstúpili do spoločného osudu a prevzali sme ich bremená. Všetko sme to nechali prejsť hviezdnym mostom Mataru. Toto všetko nás robilo neviditeľne chorými alebo nám to spôsobovalo každodenné trápenie, úzkosti, nespavosť a podobný psychologický stres. V tanci Elementu Vody sme mohli vyplakať slzy tých, ktorí nám boli zverení. Musíme zvrátiť účinky ťažkých, emocionálne vyčerpávajúcich vzťahov, aby mohla byť v konečnom dôsledku vytvorená skutočná radosť pegasieho srdca, ľahkosť, otvorenosť a sloboda).

Tretím krokom je plameň Elementu Ohňa. Tu môže duša Pegasa riešiť svoj energetický stav a doplniť svoje úplne udusené a vyčerpané energie. Toto vyčerpanie odráža stratu nadšenia, inštinktívnej zvedavosti a prirodzeného, otvoreného záujmu, čo má za následok ohromné vyčerpanie, ktoré ich oberá o vitalitu. Plíživé ticho efektu vyhorenia, uzavretie sa a obranná osamelosť, nedôverčivé ustupovanie od všetkých kontaktov, pochádza z  hlbokého pocitu zlyhania. Po všetkých tých pokusoch pomôcť ľuďom a komunitám prebudiť sa, po pokusoch pohnúť ich životy dopredu a stretnúť sa len s nihilistickou pasívnou zotrvačnosťou je, akoby všetku ich prácu a enormné úsilie absorboval sťahujúci čierny vír. Táto únava môže byť neskutočne hlboká a neúprosná. V plameni elementu ohňa sa toto všetko začína postupne rozpúšťať. Zatiaľ čo Posol prepúšťa do ohňa stopy cudzej pasivity,  životodarné univerzálne neobmedzené tvorivé svetlo napĺňa ich vyčerpanie. Oheň vyhasnutej duše Pegasa konečne opäť vzbĺkne a posol môže získať späť svoju silu a entuziazmus, aby sa pripravil na novú misiu.

Cestujúc po scenérii tejto mysterióznej hry, poslovia vstúpia do svetelného stĺpa Elementu Vzduchu, kde môžu prepustiť cudzie presvedčenia a často nesmierne únavné a ťažké myšlienkové štruktúry a mentálne bariéry, ktoré počas svojej misie nazbierali. Bytosti, ktoré stratili zážitok Boha, opustili cestu svojho vlastného osudu a žijú v hlbokom odriekaní a odlúčení, sú plní limitujúcich myšlienok, ktorých sa odmietajú vzdať a radšej sa pokúšajú projektovať ich späť duši slúžiaceho Pegasa. Často v rôznych oblastiach svojich životov tvrdošijne trvajú na absolútne chybných mylných predstavách a sebazničujúcich bludoch. V tejto bráne si môžu poslovia Pegasov pripomenúť ťažkopádne vzorce viery, falošné a poškodzujúce myšlienkové vzorce, ktoré sa snažili preraziť a zmeniť – často neúspešne – u ľudí, ktorí im boli zverení; čo,  samozrejme, mohlo zanechať ďalší  odtlačok bolestivého zlyhania. No tu môžu toto všetko uvoľniť v extatickom tanci a zveriť to všetko transformujúcej sile univerzálneho Svetla. Takýmto spôsobom sa môžu oslobodiť a cítiť možnosti bezhraničných podôb Tvorenia, ktoré predtým poznali.

Nakoniec môžu v piatej bráne vstúpiť do ohnivého stĺpa Elmentu  Éteru. Tu sa môžu poslovia Pegasov zbaviť odtlačkov od ľudí a komunít, do ktorých boli poslaní, aby skoncipovali transcendentnú realitu. Keď majú isté duše alebo celá kultúrna oblasť pri hľadaní Boha falošné presvedčenia o Vyššej Realite, môžu interpretovať Božie slová a Božie kvality  skľučujúcim spôsobom. Často zastávajú mylné predstavy o Božstve ako o zastrašujúcej a trestajúcej sile alebo úplne popierajú existenciu Tvorivého Zdroja.

A tak posol Pegas často stretáva náboženské presvedčenia, ideológie, filozofické pohľady a masívne systematické myšlienkové predpoklady. Myslime na náboženský fanatizmus, ľudské a zvieracie obete, stredoveký náboženský dogmatizmus, diktátorstvo založené na rôznych ideologických demagógiách a, samozrejme, na ateizmus Marxizmu  a na svet založený na vede.

Poslovia Pegasov, ktorí sa pokúšajú prelomiť a modifikovať tieto interpretácie Vyšším uhlom pohľadu, môžu zažívať neprekonateľné steny v kolektívnom ľudskom vedomí a preto môžu rozsievať len malé iskričky s malým efektom. Toto zlyhanie, pomôcť zasiať transcendentnejšiu realitu pre komunitu, do ktorej boli pridelení, môže  do duše Pegasa vpísať pocit zlyhania. Toto zlyhanie je umocnené skutočnosťou, že na hviezdach ich iniciačnej cesty zažívajú bytosti Pegasov priamu skúsenosť s posolstvami od Božieho Tvorivého Zdroja. Sú si absolútne istí, cítia a zažívajú, že tu je vyšší riadiaci princíp, ktorý svojou láskou a svojimi posolstvami neustále vyživuje, poháňa a lieči stvorenia a komunity celého univerza. A práve oni sú tí menovaní poslovia – no často nedokážu dosiahnuť potrebné zmeny. Sú tými, ktorí odovzdávajú  posolstvá o popretí existencie Zdroja a Vyššej Reality, ktorá by mohla priniesť pomoc a zmenu – aj napriek tomu, že sa Stvoriteľ sa o nich nikdy neprestane starať, napriek ich popieraniu a ilúzii. Teda, v tejto bráne Mataru s elementom Éteru sa môže unavená duša Pegasa liečiť zo straty svojej viery, ktorá bola nejakým spôsobom ovplyvnená falošnými náboženskými presvedčeniami, s ktorými sa stretli počas svojej cesty a služby.

S týmto učením a znovuzavedením prechádzania piatimi elementmi bola naša skupina schopná zažiť neuveriteľne oslobodzujúci a nesmierne silný posvätný tanečný rituál, v ktorom nám pomohli všetky brány a čistiaca sila elementov. Po tomto sa všetci mohli vrátiť domov k ľuďom, ktorí im boli zverení a pokračovať v práci, ktorú v skutočnosti napĺňajú všetci poslovia svetla medzi svojimi blízkymi, vo svojej rodine, medzi svojimi priateľmi, študentmi či pacientmi. Zapojenie sa do rituálu očisty pomocou piatich elementov, prepojiť sa so svojimi pegasími bratmi a sestrami a prestaviť si, že sme na Matare sami alebo so skupinou, je niečo, čo môžete obnoviť pomocou hudby a vášho zámeru pomôcť vyliečiť zranené časti Pegasa vo vašej duši.

S vďačnosťou v našich srdciach sme Zoharovi poďakovali za jeho učenia, za liečivé lúče hviezdy Matar a za príležitosť, ktorú sme týmto spôsobom získali.

Tretí hviezdny svet, o ktorom nám Zohar povedal, bola μ (mu) hviezda súhvezdia Pegas, ktorá žiari na pravej nohe nebeského okrídleného tátoša a volá sa Sadalbari. Jej názov je odvodený od arabského výrazu   ‘Sa’d al Bari’, čo môže byť preložené ako „šťastná hviezda veľkých alebo jasných duší“. V roku 2013 bola v Rybách  24°20’.

Zohar nám ukázal, že je to hviezdne zrkadlo na pravej nohe Pegasa, ktoré zrkadlí úlohy, na ktoré sa duša Pegasa podujala a ktoré má na svojej ceste splniť. Prítomnosť tohto lúča v natálnom Antares-kóde  na úlohy misie, ktoré majú byť splnené v tejto pozemskej inkarnácii. Konkrétna konjunkcia Sadalbari s astrologickým domom, vrcholom alebo planétou tiež poskytuje informácie o inkarnačných úlohách človeka. Konjunkcia osvetľuje životnú tému,  prostredníctvom ktorej sa majú vyjadriť  posolstvá inkarnovanej duše a ktoré napovedajú aj o tom, ktoré vnútorné kvality a kanály majú môžu jednotlivcovi najlepšie pomôcť pri plnení jeho úloh.

Okrem toho možno úlohu Sadalbari v životoch poslov Pegasov vyjadriť hlavne pochopením, že ak posol po čas svojej služby rozpozná, že na dokončenie svojho poslania potrebuje dodatočné kľúče, nástroje a zručnosti alebo spirituálne informácie, môže sa telepatickým spojením a invokačným rituálom spojiť so Sadalbari a požiadať svojich nebeských bratov a sestry o pomoc. Ako odpoveď mu jeho nebeskí súrodenci môžu zo svojho hviezdneho domova poslať nebeské balíčky s úplne novým obsahom, programami a zakódovanými správami, ktoré môžu poskytnúť chýbajúce kľúče k nájdeniu riešenia pre danú situáciu.

V jednom z našich obľúbených filmov, v nádhernom príbehu  ‘Labelle Verte’ (ColineSerreau, 1996), je podobná scéna, ktorá s jemným francúzskym humorom opisuje, ako  poslovia, ktorí prišli na pomoc obyvateľom Zeme, ktorí upadli do zabudnutia, špeciálnym spôsobom kontaktovali svoju domovskú planétu. Keď to robili, mohli zo svojej domovskej planéty telepatickým spôsobom extrahovať rôzne jazykové programy, energetizujúce metódy a špeciálne zručnosti. (Veľmi odporúčame tento hodnotný film všetkým, ktorí ho ešte nevideli.) Bol to teda skutočne šťastný zážitok, rozpoznať tento proces v zrkadle Sadalbari. Zohar nám povedal, že ak máme vo svojom natálnom Antares-kóde túto hviezdu, môže to odkazovať na skutočnosť, že ste vo svojom živote alebo v danom roku zažili veľkolepú revolúciu, kedy ste začali úplne novú vec a s ľahkosťou získali úplne nové zručnosti – a robili ste veci, na ktoré by ste neverili, že máte silu. Aj keď ste mohli mať pocit, že vám chýba kapacita, energia a znalosti potrebné na vyriešenie určitej úlohy, konkrétna životná situácia si vyžadovala, aby ste sa zmenili a prispôsobili sa úplne novej situácii a otvorili sa svojim novým schopnostiam – a nejak ste to zvádli!  Modlitba, žiadosť o pomoc, inšpiráciu a vedenie znela Nebesami, mohla priniesť výsledky, pretože v odpovedi na túto požiadavku je možné, že hviezdny most Sadalbari poslal nebeský darček, ktorý môžete  začleniť do svojho života.

Sadalbari je teda hviezdne miesto s veľmi pozitívnym významom, od ktorého môžete dostať nebeské dary napísané vo svetelných programoch. Toto pochopenie Sadalbari nám umožňuje  vedome osloviť hľadanie pomoci na našej ceste a duše s hviezdnymi koreňmi Pegasa sú v tom obzvlášť dobré.

Neskôr nám Zohar a Padmé, jeho dcéra s čistou dušou, povedali o inej hviezde. Bolo dojímavé a zároveň šokujúce  cítiť atmosféru, ktorá prichádzala od bytostí Pegasov, ktorí sa nevzbúrili a zostali na Mirachu. Ich nekonečná a bezpodmienečná láska k tým, ktorých stratili, ku svojim vzdialeným sestrám a bratom, nás hlboko dojala. A to je presne dôvod, pre ktorý vysnívali to najkrajšie miesto pre budúcich navrátilcov na hviezde Delta Andromedae/Diamont Saphira.

V tomto hviezdnom klenote prijímajú tých, čo sa vracajú domov, krištáľovo čisté moria a oceány, pripomínajúce Mirach. Tento svet je malým dvojníkom Mirachu a nesie atmosféru očistenia, ľahkosti a nového začiatku. Na krásnom ostrove v oceáne je liečivá svätyňa s magickou a skutočne nebeskou žiarou a jej tyrkysová zelenkastá kryštálová kupola okolo seba zdvíha silové pole. Toto uzdravujúce miesto má rôzne kryštálové siene, vykladané Chryzokolmi, Chryzoprasmi, Larimarmi, Fluoritmi, Ruženínmi, Karneolmi, Tyrkysmi, Lapis Lazuli a inými. Vyzerá to – a je to – ako nádherná rehabilitačná stanica; aj ju tak cítiť.

Padmé, ktorá bola priamym staviteľom a jednou zo snívačov, ktorí vysnívali toto miesto, nám o tomto hviezdnom ostrove rozprávala s neuveriteľným nadšením. Bolo tu domestifikovaných a vytvorených mnoho krás z Mirachu a aj zo širšieho solárneho systému, aby vytvorili pre vykúpené duše Pegasov útulnejší priestor na vyliečenie. Akoby sa tento nedotknutý rozprávkový svet zrodil zo spoločného snového poľa Vzostúpených duší Pegasov. A stále sa mení, vyvíja a je skrášľovaný pamäťovými perlami každého posla, ktorý sa vrátil a prebudil.

Na dôvažok tu majú projekciu všetky stanice cesty Pegasov. Tieto spojenia s ostatnými hviezdami Pegasov slúžia ako  školy mystérií, ktoré môžu viesť navracajúce sa duše z dlhých periód zabudnutia do svojich bývalých výcvikových staníc. Toto im umožňuje privolať späť svoje spomienky a zručnosti na čo najvyššej možnej úrovni.

Naučili sme sa aj to, že táto  hviezda môže byť rozpoznateľná nad Mirachom, ako časť súhvezdia Androméda v realite piatej dimenzie hviezdy Delta Andromedae. Ako sme už povedali, táto hviezda sa v nebeskom jazyku volá Diamont Saphira. V roku  2013 bola v Baranovi 21°35’.

Rady by sme sa tiež podelili o veľmi peknú koreláciu, že táto hviezda žiari na tom presnom mieste nášho tela ako hviezda Alioth, ako hviezda Odpustenia v Spoločenstve Kristovom/ Medveďov. (Táto informácia koreluje s liečebnou metódou nazvanou Hviezdny Dotykový Plášť, ktorý mapuje hviezdy rodín duší na ľudskom tele). Je to reflexia neuveriteľného mystéria, že práve v tomto bode odpustenia a zmierenia pre kedysi stratené a veľmi vzdialené duše Pegasa, vznikol nový domov.

Takže Diamont Saphira je hviezdou a nebeskou Svätyňou, kde sa môže posol Pegasov vrátiť po svojom vykúpení a vzostupe vrátiť domov. Tu si môže duša Pegasa prezrieť a odložiť svoje spomienky, odpočinúť si, vyliečiť sa a obnoviť spirituálny tréning, ktorý mu umožní opäť získať svoju pravú silu a schopnosti.

Týmito novými kúskami informácií  sme chceli učenia tohto Hviezdneho rodu ešte viac skompletizovať a veríme, že vám toto všetko môže pomôcť poznať samých seba a oživiť v súčasnom živote finálneho vzostupu svoje vlastné hviezdne kódy.

S hlbokým požehnaním…

Dr. Beatrix Czeizel a Aniko Gresko

Ďakujeme umelcovi: Kagaya  http://www.kagayastudio.com/english/

Categories: Blog post