Rady by sme sa podelili o princíp, ktorý je pre nás prirodzený a ktorý dozrieval počas uplynulých 30 rokov duchovného vyučovania a liečenia.  V tejto podobe sme ho prvýkrát zverejnili v rámci spájania sa pracovníkov Svetla, ktorá sa začala v roku 2015 a odvtedy sa koná každú sobotu.

Priali sme si totiž, aby otázka, nad ktorou sa zamýšľali niektorí ľudia, nezatienila pravidelné sobotňajšie stretnutia poslov Svetla – preto sme sa rozhodli podeliť sa o naše stanovisko k tejto otázke.

Niektorí ľudia vyjadrili svoje rozhorčenie nad tým, prečo nahrávka  meditácie “Obranný štít Mer-Akai a budovanie Nového mosta Vzostupu” a aj ostatné naše meditačné nahrávky – a všeobecne, všetky ezoterické služby – nie sú k dispozícii zadarmo; teda aspoň nie legálnym a etickým spôsobom. Veľmi dobre poznáme tento symptóm. … V ezoterických kruhoch je ešte stále mnoho liečiteľov, alternatívnych terapeutov, jasnovidcov, ktorí hlásajú, že všetko dávajú zadarmo a pracujú len pre ľudstvo, pretože aj oni sami dostali od Nebies všetko zadarmo.

Avšak, v zrkadle učenia Hviezdnych rodov už vieme, že je to sčasti príznak klasickej „choroby Medveďov“, resp. následok stredovekého kresťanského programovania, ktoré nútilo človeka vstúpiť do sebaklamného, pokryteckého kruhu typickej “ilúzie dobra”. Na druhej strane je to dedičstvo cyklov pokánia, v ktorých sa pomocník snaží zmieriť s osudom

tým, že ponúka to, čo vníma ako nevyhnutnú službu, aby odčinil svoje staré karmické vzorce a pocit viny.

(Viac sme o tom písali v našej knihe  „A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai” – Galaktické a pozemské kľúče Mystéria Vykúpenia.)

Zároveň je nesmierne dôležité vedieť, že ľudia, ktorí okázalo tvrdia, že oni sú jediné skutočne čisté a nezištné duše, pretože liečia a pomáhajú iným zadarmo; latentne kráčajú po veľmi nebezpečnej ceste. Keď sa na tieto vzťahové vzorce pozrieme prostredníctvom jasnovidectva, je nám okamžite jasné, že týmto prístupom vlastne k sebe pripútavajú ľudí, ktorým pomáhajú a vytvárajú energetický dlh, energeticky ich zadlžujú. Takýmto vzťahom pripútavajú svojich klientov k sebe a ak to trvá príliš dlho, ľudia, ktorí sa na nich obracajú s prosbou o pomoc, sa dostanú do vzťahu závislosti – pretože takíto liečitelia z nich živia svoje vlastné – často pošramotené – ego. A ilúzia dobra je táto mylná predstava skutočne veľmi hladná: snaží sa obklopiť mnohými dušami, aby mohla nádherne žiariť vo vďačnosti a náklonnosti ľudí; pričom sa vlastne živí ich energiou a vyžaduje  od ostatných, aby sa podriadili tomuto vzoru “vnímaného úspechu”.

Navyše, ako ego “pomocníka” silnie, má tendenciu vyžadovať aj od ostatných  tento model, ktorý on sám považuje za „úspešný“.

Pre väčšinu ľudí s normálnymi hodnotami sa takáto situácia po čase stane nepríjemnou, pretože na určitej úrovni majú pocit, že sú svojmu takzvanému terapeutovi alebo učiteľovi zaviazaní. Takto sa energetický systém závislosti alebo pripútanosti čoraz viac zosilňuje.

Nesúhlasíme s týmto modelom vzťahov a chceme vytvoriť dokonale jasnú situáciu, v ktorej funguje jednoduchý princíp vyváženej výmeny energie.

V dnešnom svete je obzvlášť pravdivé, že nikdy nič nie je zadarmo – snáď okrem vzduchu, ktorý dýchame. Takže je prirodzené, že za všetko, čo potrebujeme a po čom túžime, platíme určitú cenu.

Zároveň však veľmi dobre vieme, aké obrovské finančné, duchovné, ľudské a časové obete a náklady sú spojené s výrobou každej knihy a meditačnej nahrávky. Ani my sme nikdy nedostali nič zadarmo – dokonca ani od Nebešťanov. Preto to ani nemôžeme dávať zadarmo – a prečo by sme vlastne mali?

Existuje jedna charakteristická porucha osobnosti a závažný problém ega, ktorý môže byť mimoriadne nepríjemný a deštruktívny, a to je postoj: “Mne to prináleží! Ja si to zaslúžim!“ Myslíme si, že nikomu nič neprináleží len tak, zadarmo. Všetci musíme pre všetko zapracovať a aj duchovné poklady a poznanie si musíme zaslúžiť svojou pokorou a vnútornou prácou.

Ľudia, ktorí si aj v spirituálnych sférach nárokujú právo na to, aby sa ku všetkému učeniu a poznaniu dostali bez vynaloženia úsilia a bez vynaloženia obetí, zadarmo, sú pravdepodobne len na začiatku svojej cesty a zo zákonov a základných princípov Tvorenia pochopili veľmi málo. Sú to v podstate ľudia, ktorí neobetujú peniaze – teda neprinesú vlastnú obeť – napríklad za to, aby si legálne zakúpili meditačnú nahrávku a namiesto toho prehľadávajú stránky s torrentami, kde už im podobní ľudia nahrávku ukradli, stiahli si ju a sprístupnili ju ako stiahnuteľný materiál. Neradi platia za knihy a radšej si ich požičajú (a možno ani nevrátia) alebo prehľadávajú e-knižnice, kde sú uložené ilegálne stiahnuté materiály – medzi nimi dokonca aj naše knihy. Je možné, že takíto ľudia nechodia ani do kina a radšej vyhľadajú už niekým ilegálne nabúrané a stiahnuté filmy. Sú teda presvedčení, že im „všetko patrí zadarmo“ – no popritom si nevšimnú (alebo si nepremyslia), že cena, ktorú platia za to, že majú veci zadarmo, je, že jednoducho okrádajú tvorcov, bez akéhokoľvek spätného prúdenia, spätnej výmeny. Zoberú si, čo chcú, čo im podľa nich prináleží. Nečudo, že v dnešnom svete umelci, hudobníci a intelektuálni tvorcovia, ktorí svojimi hodnotami veľmi obohacujú svet, bojujú o prežitie.

Títo ľudia si, žiaľ, ešte neuvedomili, že takto získané vedomosti a informácie nikdy nemôžu vytvoriť Svetlo, nemôžu priniesť skutočný rozvoj, ani vyliečenie.

Tí, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas s cenou našej meditačnej nahrávky “Vytvorenie ochranného štítu Mer-Akai a nového mosta Vzostupu”, nemysleli na to, že keď si myslia, že majú nárok na ochranný štít Mer-Akai a na možnosť pripojiť sa k Mostu vzostupu; v skutočnosti tým očakávajú, že my a ostatní vyslanci  Svetla sa obetujeme namiesto nich a svojím vlastným úsilím ich pozdvihneme spolu s nami. Toto nemôže byť postoj zrelého a zodpovedného pracovníka Svetla.

My veríme v kozmický princíp odplaty, spätného prúdenia – pretože vyvažuje a udržuje náš svet v rámcoch univerzálneho poriadku.

Keďže náš súčasný svet je postavený na energetickej výmene peňazí, musíme platiť peniaze za vybavenie štúdia a čas strávený v štúdiu, za nákup autorských práv na hudobný podklad, za grafický návrh sprievodných obrázkov atď., nehovoriac o vysokých nákladoch na výrobu našich ilustrovaných kníh – v porovnaní s tým je ich  odcudzenie a stiahnutie odniekiaľ len jedným gestom, jediným pohybom. (Ak by sme tu na Zemi  obchodovali s kamienkami a platili nimi za elektrinu, vodu a plyn, boli by sme veľmi spokojné aj s peknými kamienkami.)

Nakoniec je tiež dôležité pochopiť, že aj táto téma je len ďalším mýtom vyplývajúcim z mylných systémov viery a starého emocionálneho a mentálneho programovania a nesmieme mu dať priestor – nesmieme dovoliť, aby prevládol jed tohto myšlienkového systému, pretože to umožňuje prevahu síl, ktoré sú proti Svetlu. Keď sa to stane, tak spoločenstvo vyslancov Svetla nebude schopné sa spojiť a vstúpiť do čistého prúdu lásky, ktorý je potrebný na zmenu smeru súčasných procesov. Nepodľahnime teda tomuto rušivému vplyvu, ale nasledujme vnútorné volanie a hlas svojho svedomia! Učenie Hviezdnych rodov krištáľovo jasným a krásnym spôsobom ukázalo, že každá bytosť  má svoj nesmierne výnimočný  a jedinečný osud, ktorý prišiel naplniť cez svoje kódy na úrovni ducha, duše a tela.

Rešpektujme to jeden u druhého a neokrádajme sa navzájom, ale vracajme si hodnoty, ktoré každý z nás vytvára!

Táto situácia je v podstate veľmi jednoduchá: nikto nie je povinný pridať sa k tomuto procesu – len tí, ktorí po tom túžia z celého srdca a chcú za to priniesť svoje obete.

Ak máte pocit, že meditácia nemá takú hodnotu, tak vás prosíme, v žiadnom prípade si ju NEKUPUJTE a nepracujte s ňou, pretože na túto prácu nie ste pripravení. Určite nájdete nástroj, ktorý vám bude vyhovovať, ktorý vás urobí šťastným a spokojným.

Nikto nie je povinný nasledovať našu cestu. Nasledujte ju len tí, ktorí s ňou vo svojich srdciach rezonujete a ktorí dokážete s čistou láskou nasledovať hlas vedenia – pretože veríme, že len tak môžeme vytvoriť nezlomnú jednotu.

Veríme, že sa tento odkaz dostane k tým, ku ktorým sa má. A my budeme ďalej pokračovať v ceste, ktorú nám svetlami vytýčili Nebešťania a tvoriť spoločný sen Vzostupu.

Namasté

Beatrix & Anikó

Categories: Blog post