Talon Abraxas

Ako ste sa už iste dočítali zo zdrojov venujúcim sa astrológii a astrozofii, skutočne prežívame veľmi vzrušujúce a v mnohých ohľadoch transformačné obdobie, ktoré prináša premeny. Začalo sa vstupom Saturnu do znamenia Rýb a pokračuje to zmenou znamenia trpasličej planéty Pluto.  23. marca 2023 o 13:25 sa najvzdialenejšia planéta Slnečnej sústavy presunula z Kozorožca do Vodnára.

V klasickom ponímaní je Pluto planétou transformácie a je tiež predzvesťou psychologickej transformácie na osobnej úrovni. Dôležitejšie však je, že mobilizuje aj odhaľujúce sily, ktoré nestrpia protirečenie a sú  ostrým zrkadlom globálnych situácií plných  falošnosti, aby priniesli hlboké očistenie a transformáciu. Pluto je aj symbolom moci; svetlej aj tienistej stránky túžby po moci; a majstrom zdolania tieňov nášho vnútorného i vonkajšieho podsvetia.  V tomto zmysle je poslom Zrkadlovej siene, ktorý uskutočňuje potrebné konfrontácie a stretnutia – dokonca ich vyprovokuje – a nebojí sa rozbiť a zmiesť štruktúry, ktoré slúžia škodlivým mocenským ambíciám, založeným na falošných ideológiách.

S archetypálnym obrazom Pluta sú okrem toho silne spojené aj zmyselnosť a sexualita – a nie náhodou je aj vládcom znamenia Škorpión.

Pretože je to vonkajšia planéta, ktorá sa pohybuje veľmi pomaly, trvá jej približne 248 rokov, kým obehne okolo Slnka. Vzhľadom na svoju špecifickú obežnú dráhu strávi v jednom znamení približne 12 – 21 rokov, takže zvyčajne môže spôsobiť systémové epochálne zmeny, ktoré sa prejavia globálne.

Veľmi zaujímavé je aj to, že táto zmena znamenia sa odohráva práve v roku 2023, ktorý je okrem iného pod duchovným dohľadom Hviezdneho rodu Anjelov. Podľa Nebešťanov budú mať významnú úlohu  v provom rade hviezdne kvality  Bellatrix a Betelgeuse, ktoré zdobia  ramená súhvezdia Orión. Podľa učenia Hviezdnych rodov sú zjavovateľmi a strážcami Božej hierarchie, Božieho poriadku, Vôle, Božích zákonov a pravidiel spolužitia na galaktickej úrovni a zároveň tvorcami Ústav jednotlivých hviezd a planét. Môžeme teda povedať, že Anjelská hierarchia v tomto roku vstúpi a ovplyvní život na Zemi takým spôsobom, že dôjde k zosúladeniu s Božou vôľou a Božím plánom. Časťou toho je aj  odhalenie mocenskej elity konajúcej proti nim  na rôznych úrovniach a ich zúčtovanie pred Božou spravodlivosťou.

Dôraz tomu dáva aj to, že v momente, keď v lokálnom čase Pluto vstupuje do Vodnára (cez 6. dom), sa v 9. dome odohráva obrovské stélium. V dome Pravdy a Viery  sa spájajú rôzne pohľady a kvality –  Slnko, Merkúr, Chirón, spravodlivý Jupiter, Vesta a Mesiac –  a tvoria tak mimoriadny silový bod; čo je samo o sebe výzvou na zjednotenie v mene Slobody a Spravodlivosti.

Je zaujímavé, že Pluto bolo vo Vodnárovi naposledy v rokoch 1777 – 1797 a vtedy prinieslo vrchol americkej a francúzskej revolúcie, ktorých slogan „Bratstvo, rovnosť, sloboda“ na vlajkách nebol náhodný.  Bola to hnacia sila bojového zápalu, ktorý poháňal revolúciu a ľudovú jednotu a tie sú odvtedy hlavnými ideálmi znamenia Vodnára. Vek Vodnára a človek vodnár – alebo človek, ktorý má vodnára v ascendente –  je totiž poháňaný niekedy až utopickou nádejou na slobodu.  Zahŕňa to aj právo na sebaurčenie vo všetkých oblastiach, slobodu vyznania, svedomia, morálky, sexuality, slobodu myslenia a tvorivej mysle, a dokonca aj schopnosť inovovať s cieľom rozvíjať sa.

Po ľudskej stránke  sú dôležitou hnacou silou ideály priateľstva, solidarity, spolupatričnosti, lojality a sociálnej rovnosti.

A práve v týchto oblastiach môže Pluto priniesť vnútorné a vonkajšie revolúcie, pretože plutónska vlna sa nikdy nebojí naraziť do múrov, systémových štruktúr, objektov moci a jalových  technokratických nátlakových prostriedkov, ktoré sa upevnili práve v Kozorožcovi.

Avšak, vzhľadom na obrovský technokultúrny pokrok éry Vodnára s bezprecedentnou prítomnosťou umelej inteligencie a virtuálnych realít, ktoré prenikajú do našich životov na všetkých úrovniach, to môže mať aj negatívne stránky.

Obzvlášť, ak budú kontrolné sily, ktoré chcú ovládnuť ľudské vedomie, aj naďalej využívať tieto digitálne technológie na sledovanie, manipuláciu, udržiavanie konzumnej spoločnosti, ktorá už dosahuje nechutné rozmery a rôzne úrovne manipulácie mysle.

Môže sa tiež odhaliť napríklad covidovský teror posledných rokov – ktorý spôsobil mimoriadne znepokojujúce ľudské, morálne, hospodárske a zdravotné škody – a odhalenie falošných proroctiev vedeckých a mocenských elít, ktoré stoja za násilnými mediálnymi kampaňami; ktoré už na mnohých častiach sveta aj prebiehajú.

Okrem toho je veľmi očakávané aj globálne – a teraz už aj nepopierateľné odhalenie – ktoré by nakoniec otriaslo základmi mocenských bášt, z ktorých sa podľa diabolského plánu stále znova a znova umelo generujú nepretržité hospodárske, finančné a vojenské konflikty a existenčné krízy.

Uvítali by sme, keby Pluto vo Vodnárovi prinieslo mocenskej elite príkaz Zrkadlovej siene a keby sa v dôsledku prejavu Božej vôle a Božej pravdy s blížiacim sa rokom 2030 rozpadli na prach systémy, ktoré poškodzujú planétu a udržiavajú alternatívny tieňový plán.

Je dôležité vedieť aj to, že Pluto síce 23. marca 2023 prejde do Vodnára, aby odštartovalo túto veľkú transformáciu; no od 11. júna sa retrográdnym pohybom vráti do Kozorožca. Následne 21. januára 2024 o 02:28 miestneho času opäť vstúpi do Vodnára. A to môže byť ešte markantnejšie, pretože do Vodnára so slobodným duchom vstúpi spoločne so Slnkom; čo znásobí jeho silu a jeho vplyvy budú oveľa očividnejšie.

Následne 1. septembra o 00:57 opäť vtancuje späť do Kozorožca, aby nakoniec 19. novembra 2024 o 22:03 do tretice vstúpil do Vodnára, kde zostane až do 9. marca 2043, kedy nadránom vstúpi do Rýb.

Vzbudzuje to pocit, akoby sila transformácie ako baranidlo zaútočila na štruktúry tieňovej moci a na múry štruktúr, ktoré stoja v ceste pozitívnemu rozvoju vodnárskych ideálov a zasadila im tri mocné údery. Samozrejme, zatiaľ si aj my môžeme postupne zvyknúť na drift tejto meniacej sa sily a z vlastnej vôle môžeme vďaka uvedomeniam uskutočniť potrebné kroky, ktorými sa aj my sami môžeme oslobodiť od limitujúcich systémov viery.

Teraz sa bližšie pozrime na hviezdne konštelácie, ktoré osvetľujú túto markantnú zmenu znamenia.

Je veľmi zaujímavé, že sa na Pluto premieta lúč Beta Hydri, o ktorej sme písali v našej knihe „A Megváltás Misztériumának galaktikus és földi kulcsai“ (Galaktické a pozemské kľúče Mystéria Vykúpenia).  

O   beta hviezde súhvezdia Hydra sme sa dozvedeli, že „V istom zmysle je to odpoveď Bohyne na tisíce rokov útlaku. Po mnohých, premnohých galaktických tisícročiach opäť pošle svetu svoje totemové viera v podobe kundalíni-hada, čím si  postupne prinavráti aj svoje prapodstatné ženské vedomie.

Teda, v beta hviezde je akási sexuálna revolúcia a idea hnutia  bojujúceho za ženskú rovnoprávnosť – hybná sila emancipačnej túžby a pripravenosti a obrovské úsilie, v ktorom žena prejde cestou svojho opätovného oslobodenia sa po telesnej, emocionálnej aj duchovnej stránke, aby sa opäť cítila slobodne a nezávislo.“ Ako vidíte, aj to je v hlbokom súlade s vyššie uvedeným procesom.

Nasledujúcou veľmi prominentnou konjunkciou v bráne prechodu Pluta je premietnutie sa lúčov súhvezdia Aquila, Orol, v podobe Altairu, Tarazedu a čoskoro aj Alshainu. Nasleduje to, čo sme o tomto súhvezdí  napísali v knihe Hviezdne rody – rodiny duší; čo ešte viac zdôrazňuje skutočnosť, že plutónska vlna transformačnej sily má zasiahnuť mocenskú sféru  a dokonca nahradiť nehodných vládcov:

„ V súvislosti s Orlom musíme pochopiť jednu dôležitú vec. Ukázal sa nám obraz, že tento Orol, Nebeský hviezdny vták, nevynáša do Nebies len Ganyméda – a obzvlášť, nie len na Olymp – pretože je to veľmi pochybné a mätúce miesto. Orol prichádza pre človeka a kvôli nemu zlieta na Zem – aby ho pozdvihol na jeden z pilierov Mliečnej cesty, na Vegu. Orol s dovysoka zdvihnutým pohľadom teda pokoruje nebo a letí k hviezdnej bráne Vegy, aby do tohto zasväcovacieho piliera vyniesol ľudí, ktorí sú predurčení pre vodcovstvo a vyvolení pre nejakú vodcovskú rolu.

O Vege vieme, že je to jedno z kľúčových Nebeských miest na zasvätenie moci, kde sa odohráva posledná  a najvyššia úroveň zasvätenia moci. Ten, komu sa do horoskopu premieta tento hviezdny lúč, môže vedieť, že je človekom, ktorého Nebeské volanie povolalo pre vodcovský osud. Samozrejme, je možné, že to tento človek popiera aj sám pred sebou alebo to odmieta; pretože sa z nejakého dôvodu bojí prijať zodpovednosť, ktorá je s vodcovstvom spojená. Táto hviezda však každopádne našepkáva, že Orol poňho prišiel preto, aby mu ukázal Nebeskú vôľu, ktorá ho žiada, aby prijal vedenie a usmerňovanie istých ľudí a istej komunity.

Resp. títo ľudia musia prevziať určitú špecifickú zodopovednosť aj za samotnú planétu.

Ako sme už skôr pochopili, samotný Hviezdny rod Ľudí dostáva moc nad planétami a tým aj nad planétou Zem – aby zaobchádzal lepšie s ňou, aj so životom na nej. V tomto zmysle je Orol priateľom a spojencom tých ľudí, ktorí sú vyvolení na to, aby viedli ostatných. Orol im zároveň prináša silu a odvahu. Z toho dôvodu ich v archetypálnom cestovaní alebo na ceste snov či v meditácii privedie na Vegu a pozdvihne ich na miesto zasvätenia; aby si opäť spomenuli na svoj osud a aby ho boli schopní žiť na čo najvyššej možnej úrovni.

Prostredníctvom Altairu začína Orol k danému človeku pripájať správu a posolstvo o zasvätení, aby rozpoznal svoj vlastný vodcovský osud. Orol mu pripomína, že sa má ako skutočne zasvätený panovník naučiť správne zaobchádzať s mocou a so spoločenstvom, ktoré mu bolo zverené. Musí prijať za túto moc zodpovednosť. Hviezda Altair má teda taký význam, akoby jej Nebeské hviezdne lúče odkazovali: „Otvor svoje vedomie, lebo sa ťa dotkol most zasvätenia. V tomto tvojom živote nadišiel čas, aby si prijal svoj vodcovský osud. Dôstojne prijmi zodpovednosť a veľkosť, ktorá s tým súvisí. Zaobchádzaj s touto múdrosťou a so spoločenstvom, ktoré ti bolo zverené správne a tak, aby všetko, čo je v tvojom dosahu, prekvitalo.“

Môže sa stať, že sa mu dravosť orla zdá byť desivou; no museli sme pochopiť, že orol sa javí ako dravec len v súvislosti so svojím potrainovým reťazcom. K ľudskej bytosti sa takto nikdy nespráva. Oveľa skôr reprezentuje kráľovskú kvalitu – nie náhodou sa orol a jastrab nazývajú „kráľovskými vtákmi“. Ich symbol je často zobrazovaný aj na vlajkách panovníkov. Samozrejme, druhou otázkou je, ako s touto mocou zaobchádzajú a či sú hodní svojho orlieho erbu.

Nasledujúcou hviezdou tohto súhvezdia je jej beta hviezda Alshain. Je to miesto, kde sa Orol ozve. Je to hlas Orla.

Nasleduje gama hviezda Tarazed, ktorú v tomto súhvezdí nájdeme nad Alshainom a tiež sa premieta do brány prechodu Pluta.

Tarazed sa nachádza  v oblasti šije, resp. krku orla. Podľa Nebeskýhch odkazov je táto hviezda spojená s pamäťou Orla. Prostredníctvom tohto bodu Nebeský Orol pripomína bytosti človeka jeho vlastnú minulosť – koľkokrát a ako predtým prežil vodcovskú rolu na danej planéte, v tomto prípade na planéte Zem. Takže cez brány tejto hviezdy je k nám pripojená spomienka na minulosť, ktorá zoradí všetk naše predošlé životy, v ktorých nás k sebe povolala hviezda Vega a kedy sme dostali zasvätenia, ktoré  pripravili, aby sme našu vodcovskú a panovnícku rolu prežili správne a múdro.

Samozrejme, toto všetko nabáda človeka k ostražitosti, pretože tieto spomienky nie sú len krásne a cnostné jagavé perly vodcovskej kariéry. Môžu to byť aj skúsenosti s horkou príchuťou spomienok – pochmúrne a možno aj hanebné obrazy istých zlyhaní, omylov a zneužitia moci. Táto hviezda nám teda pripomína aj to, ako sme s touto mocou naložili, ako sme zaobchádzali so spoločenstvom a úlohami, ktoré nám boli zverené a aké naše skúsenosti sa z toho zrodili. Človek, ktorý má hviezdne kódy Altairu, bude dobrým a múdrym vodcovm vtedy, kď toto všetko vo svojich predošlých životoch už vykryštalizoval. Je priam na osoh, ak už bol aj veľmi zlým vodcom; pretože sa následne zo svojich chýb poučil, dorástol na svoju úlohu a v úprimnej pokore nesie tiaž neviditeľnej koruny. Naučí sa túto rolu plniť dôstoje a žiť v prospech spoločenstva.“

Nasledujúci hviezdny vplyv, ktorý sa premieta do všetkých troch brán vstupu Pluta do Vodnára, je hviezda Albireo zo súhvezdia Labuť.

„Úplne jednoduchým pozemským prirovnaním môžeme povedať, že táto hviezda symbolizuje energiu ´záhradného architekta´. Vidíme tu mimoriadne precíznu, neuveriteľne presnú, dôkladne a detailne vypracovanú mapu, plán; ktorý sa objavuje ako svetelná textúra natiahnutá v rukách delegácie škriatkov a víl. Ako body biologickej mapy života obsahovali tajomstvá a pravidlá, ktoré ukazovali, ako by mali byť usporiadané prvky živej biokultúry či biosféry celej planéty; v ktorých biologické jednotky na seba nadväzujú a opierajú sa o seba, aby vytvorili živý a plodný celok.

Je tu teda uchovávané tajomstvo a múdrosť toho, ako majú byť usporiadané lesy, lúky, polia, kvetinové lúky, moria, korytá riek, púšte a pralesy – akoby to bola dokonalá topografia vysnívanej planéty. Je to podrobná geologická a biologická mapa, ktorá je predurčená realizovať dokonalú harmóniu spolunažívajúcich živých rastlinných kultúr, aby stále žili v symbióze a životných štruktúrach, ktoré sa navzájom podporujú, udržia celistvosť planéty, vyživujú ju a umožňujú jej rozvoj.“

Je teda zrejmé, že Albireo premietajúce sa na Pluto chce zmeniť situáciu v oblasti životného prostredia. Môže odhaliť situácie, v ktorých nejde o skutočnú ochranu životného prostredia, ale len o ďalší prierezový ekonomický zisk, ako napr. v prípade elektromobilov, kde výroba batérií a odstránenie nebezpečného odpadu z nich alebo dokonca úplné vyradenie lítia predstavuje pre planétu obrovskú záťaž.

Alebo (ako sme už  podrobne uvideli v predošlej komplexnej analýze) téma fosílnych palív verzus systémy HAARP, X-band  radary, chemtrails, manipulácia s počasím, účinky globálneho mikrovlnného obalu 5G, ktorý spôsobuje  oveľa nebezpečnejšie a škodlivejšie zmeny atmosféry a otepľovanie – z ktorých väčšina je navyše vojenskou technológiou. Áno, oslavovali by sme, keby Pluto vynieslo na povrch tajné materiály a odhalilo tieto nevýslovne nebezpečné technológie, ktoré spôsobujú obrovské škody ekologickej harmónii planéty Zem.

Ešte stále to nie sú všetky hviezdne vplyvy, ktoré sa premietajú do tejto brány, pretože tu vidíme aj hviezdu Alfa Sagittae.

Podľa učenia Hviezdnych rodov „sa ku alfa hviezde súhvezdia Sagitta viaže mimoriadny pakt – mimoriadna zmluva a záväzok medzi  hviezdnym spoločenstvom  Delfínov a hviezdnym rodom Ľudí, v ktorom bytosti delfínov ponúkajú svoju pomoc a službu ako prevádzači a záchrancovia duší.

Alfa Sagittae môže teda v osobnom horoskope znamenať, že tento človek mohol mať delfíniu časť, ktorá sa ponúkne v situáciách hromadných úmrtí alebo v období veľmi dramatických, nečakaných úmrtí; kedy je potrebná pomoc pri prevoze ľudských duší. Kedy je potrebné dušu upokojiť, ukolísať, pomôcť jej prejsť strachmi astrálnej roviny a pascami duše a odprevadiť ju na Posvätný Ostrov. A vtedy, ako som už hovorila – keď v ľudskom spoločenstve nastane hromadné úmrtie, môže sa zároveň s tým objaviť aj masový úhyn v kolónii delfínov. Oni sa totiž obetujú pre človeka a vydávajú sa pre nich, aby sa stretli na hranici dimenzií, medzi životmi, kde možno človek nedokáže nájsť cestu von, za Svetlom. Delfínia duša však presne vie, ktorým smerom má človeka odniesť. Pozná dokonalý prechod medzi dimenziami, pozná cestu domov.“

Žiaľ, premieta sa sem aj hviezda Alfa Vulpeculae, ktorá je podľa učení Hviezdnych rodov alfa hviezdou súhvezdia „Žralok“ a vo svojom význame nesie skutočne ťažké posolstvo. Je to totiž lúč zrady a zradcov, udavačov, ktorí zrádzajú pomocníkov, ľudí s dobrými úmyslami, záchrancov duší a tých, čo slúžia pravde. Teraz by sme však mohli povedať, že možno v kontexte transformácie Pluta, Alfa Vulpeculae identifikuje a odhalí zradcov, ktorí pre svoje osobné ekonomické a mocenské záujmy v skutočnosti zrádzajú a predávajú ľudstvo a výmenou za krátkodobé zisky zrádzajú samotnú Zem, drancujú zdroje planéty a porušujú sľub nás  Hviezdnych ľudí, že bude strážcami a opatrovateľmi Gaie.

Na záver je však dôležité zdôrazniť, že ani planéty, ani hviezdy neurobia na Zemi nič  – len prenášajú určité kódy zabalené do morfogenetických polí, ktoré možno detekovať a vytušiť na základe princípov kvantovej fyziky, no skôr sú vnímateľné ľudskými  bytosťami s rozšíreným vedomím  v podobe sugescií a inšpirácií. Keď  Hviezdny čovek rozpozná temné a obmedzujúce tieňové sily, ktoré pôsobia v jeho súčasnom svete a vplyv tendencií, ktoré sa snažia ovládnuť a ovplyvniť jeho slobodu na všetkých úrovniach, prácu už musí odviesť sám. A ak sa toto uvedomenie dostane súčasne k mnohým, ktorí sú schopní vodnársky sa zjednotiť  a bojovať za slobodu vo vnútri i navonok, tak môžeme veľmi pozitívne žiť aj s týmito planetárnymi a hviezdnymi vplyvmi. „Prísľubom“ Pluta totiž je, že hoci rozbíja, rúca, odhaľuje, ničí a pretransformuje mnohé veci, nakoniec nás vždy pozdvihne a ukáže nám nový horizont, kde sa môžeme spoznať takmer ako noví ľudia; pretože Pluto je tiež planétou znovuzrodenia.

Je teda na nás, na jednotlivcoch aj na kolektíve, ako túto príležitosť využijeme a ako budeme formovať náš svet.

Veríme, že aj týmito myšlienkami môžeme pomôcť vedomejšie sa pripraviť na to, čo sa okolo nás deje a pochopiť to.

Prajeme vám k tomuto všetkému požehnané a oslobodzujúce uvedomenia a silu.

S láskou

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó

Obrázok: Talon Abraxas, vďaka autorovi.

Categories: Blog post