• Home
  • Meditations (mp3)
  • A journey into the realm of the stellar origin of your Soul (English version so simultánnim slovenským prekladom)

A journey into the realm of the stellar origin of your Soul (English version so simultánnim slovenským prekladom)

30,00 

Category:

Description

Počas tejto cesty dovnútra máte možnosť rozšíriť svoje vedomie prostredníctvom hviezdnej cesty, ktorá sa vám odhalí, a dosiahnuť Nebeskú ríšu, kde sa môžete stretnúť so svojím najvyšším vibračným hviezdnym ja.

V lemurijskej tradícii túto špeciálnu meditáciu nazývame “stretnutie s Arianou” – tou hviezdnou bytosťou, ktorej existencia a vedomie boli vlastne povolané k životu z hviezdnych lúčov našej duše, a tak sa môže stať naším duchovným vodcom, naším vnútorným Majstrom aj počas nášho pozemského života.

V tomto duchovnom spojení sa môžeme dozvedieť veľa vecí aj o svojich vlastných hviezdnych koreňoch.

A potom je naša duša vtiahnutá do špeciálnej liečivej svätyne, kde v sprievode nebeskej prítomnosti môžeme zažiť jemné uzdravenie nášho tela a tiež našej duše.

Prajem vám príjemnú cestu!

Beatrix&Anikó

 

Digitálna verzia, mp3

Hlas: Dr. Beatrix Czeizel

Obálka: Mgr: Emese Szabados

Hudba: Christopher Lloyd Clarke, licencia: RoyaltyFreeMeditationMusic.com a stock médiá: Pond5.com

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v anglickom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí  Sagari Kvetoslava Sekanová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:

– meditáciu v origináli (v  anglickom jazyku) vedenú Dr. Beatrix Czeizel

– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú

– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Sagari Kvetoslava Sekanová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Róbert Košta

Preklad: Sagari Kvetoslava Sekanová

 

Po dokončení nákupu dostanete potvrdzujúci list s odkazom na stiahnutie súboru mp3.

V prípade problémov alebo otázok kontaktujte náš zákaznícky servis: info@yahunagaia.hu

 

 

During this journey inside, you get a chance to expand your consciousness through the stellar pathway that is revealed to you and reach that Heavenly Realm, where you can meet your highest vibrational stellar self.

In the Lemurian Tradition, we call this special meditation the “meeting with Arianne” – that stellar being whose existence and consciousness was actually called to life from the stellar rays of our soul and so she or he can become our spiritual leader, our inner Master during our earthly life too.

In this spiritual connection, we can learn many things about our own stellar roots as well.

And then our soul is enraptured into a special Healing Sanctuary where accompanied by the Heavenly presence, we can experience a gentle healing of our body and our soul, too.

Have a nice journey!

Beatrix&Anikó

 

Voice: dr. Beatrix Czeizel

Cover artwork: Emese Szabados

Music by Christopher Lloyd Clarke, licensed by RoyaltyFreeMeditationMusic.com and stock media provided by Pond5.com

—o—

During this journey inside, you get a chance to expand your consciousness through the stellar pathway that is revealed to you and reach that Heavenly Realm, where you can meet your highest vibrational stellar self.

In the Lemurian Tradition, we call this special meditation the “meeting with Arianne” – that stellar being whose existence and consciousness was actually called to life from the stellar rays of our soul and so she or he can become our spiritual leader, our inner Master during our earthly life too.

In this spiritual connection, we can learn many things about our own stellar roots as well.

And then our soul is enraptured into a special Healing Sanctuary where accompanied by the Heavenly presence, we can experience a gentle healing of our body and our soul, too.


Digital version, mp3

ENGLISH language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “A journey into the realm of the stellar origin of your Soul (English version so simultánnim slovenským prekladom)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *