In the Heart of the Celestial Swan (English version)

33,00 

Category:

Description

Táto nádherná a nádherne silná cesta našej duše nám odhaľuje tajomstvo takého hviezdneho sveta, ktorý sa nachádza v srdci súhvezdia Labute – v nebeskej ríši Sadr. V tejto hviezdnej sfére sa odhaľuje veľmi mocná brána Milosrdenstva, ktorá nám môže poskytnúť obrovskú pomoc prostredníctvom tajomného a zázračného posvätného okamihu, keď nás zdvihne z “kríža utrpenia”, a tak sa týmto zvláštnym a mystickým okamihom môžeme zbaviť našich opakujúcich sa fyzických a duchovných cyklov bolesti a všetkých tých prastarých karmických vzorcov, ktoré sme pripravení nadobro opustiť. Potom sa prostredníctvom vnútorného vedenia tejto meditácie môžeme stať aj kanálmi tohto jedinečného a veľmi mocného tajomstva, aby sme podobnú pomoc poskytli aj svojim blízkym a tým, ktorí sú nám zverení.

♦♦♦

K tejto meditácii vznikla aj dvojjazyčná nahrávka: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v anglickom jazyku a do slovenského jazyka ju simultánne tlmočí  Sagari Kvetoslava Sekanová.

Preto je možné zakúpiť si tieto meditácie ako balíček.

Balíček obsahuje:

– meditáciu v origináli (v  anglickom jazyku) vedenú Dr. Beatrix Czeizel

– dvojjazyčnú nahrávku meditácie – simultánne tlmočenú

– wordový dokument s prekladom meditácie do slovenského jazyka

Autori: Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó (všetky práva vyhradené)

Tlmočenie: Sagari Kvetoslava Sekanová

Technické vyhotovenie dvojjazyčnej nahrávky: Róbert Košta

Preklad: Sagari Kvetoslava Sekanová

————-o————

This beautiful and exquisitely powerful journey of our soul reveals us the mystery of such a stellar world that resides in the heart of the Swan constellation – in the celestial realm of Sadr. There is a very powerful gate of Mercy revealed in this stellar sphere, which can give us tremendous help by the mysterious and miraculous sacred moment of lifting us off the “cross of suffering” and so by this special and mystical moment we can let go of our recurring physical and spiritual cycles of pain and all those ancient karmic patterns which we are ready to leave for good. Then through the inner guidance of this meditation, we can also become the channels of this unique and very powerful mystery to provide similar help to our loved ones and those we are entrusted with.


Digital version, mp3

ENGLISH language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “In the Heart of the Celestial Swan (English version)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *