Rady by sme sa podelili o nový kúsok galaktickej histórie z cesty Hviezdneho rodu Jednorožcov, ktorý môže zodpovedať dávnu a často opakovanú otázku:

“Prečo sa všetko na poslednú chvíľu pokazí? …Prečo nemôžem uspieť?  Prečo sa moje vlastné sny rozplynú – a napriek tomu som taká dobrá v pomáhaní ostatným?”

Možno spočíva kľúč vo hviezde zvanej 8 Monocerotis, ktorú môžete vidieť vo svojom Antares-kóde alebo v Antares-kóde solárneho návratu.   Tieto poznatky a porozumenie sme prezentovali v našej štvrtej knihe Galaktické a pozemské kľúče mystérií finálneho vykúpenia. Keďže doteraz vyšla len v maďarčine, rady by sme vám teraz pomohli odhaliť príbeh tejto hviezdy.

Ako sme sa naučili počas nalaďovaní sa pre našu knihu Hviezdne rody – rodiny duší, Kronika kozmickej histórie galaxie Mliečna cesta, „Duše Jednorožcov“ vykonávajú tvorivé procesy Božieho Sna. Sú poslami Tvorenia. Sú bytosťami, ktoré sa starajú o semienka ideí, ktoré si prajú zrodiť sa a manifestovať sa. Spájajú idey so Zdrojom, ktorý ich pestuje do života a cez toto spojenie sa môžu iskry snov manifestovať. Robia to tak so snami Stvoriteľa,  so snami každej jednej bytosti a aj s rozsiahlymi kolektívnymi snami na globálnej, hviezdnej a planetárnej úrovni.

No aj táto služba je náročná, pretože sú povolaní naplniť sny iných – a keď slúžia iným, vždy musia tvorivé procesy a individualita ich prepájajúcej jednorožcovskej duše ustúpiť „na zadné sedadlo“.

V našej knihe Galaktické a pozemské kľúče mystérií finálneho vykúpenia  sme v kapitole „Podoby Zrady“ vysvetľovali to, čo sme sa naučili: že boli isté duše Jednorožcov, v ktorých sa prebudila túžba snívať a tvoriť pre seba. Dlho slúžili tak, že do vesmíru kreslili kreatívne symboly snov iných. Robili to na povrchu Fomalhautu, nádhernom jazere Tvorenia. Symbolmi abecedy tvorenia manifestovali aj sny nad povrchom špeciálneho jazera svetelnej substancie, ktoré je na Síriu. No nakoniec, niektoré duše Jednorožcov chceli vyjadriť svoju vlastnú individuálnu tvorivú slobodu.

Videli toľko snov, ktoré ožívali – a sprevádzali toľko veľa procesov tvorenia,  aby videli, čo sa z nich zrodilo! No videli aj, ako rôzne bytosti využili alebo zneužili možnosti tvorenia. Často boli svedkami toho, že niektoré sny začali ako úžasné  farebné a nádherné plány, s mnohými možnosťami na šťastie a naplnenie – kým boli v hlavách tých, ktorí ich snívali. No do času, kedy dostal snívač možnosť  a keď už bolo okolo neho vytvorené celé pódium tvorenia,  jednoducho nedokázal využiť príležitosť. Snívač nedokázal udržať ideu vo svetle a jej pôvodnú misiu. Namiesto toho nasledoval egoistickú sebeckosť, prepísal celý scenár a jeho sny sa skreslili rovnako, ako aj samotný snívač.

Duše Jednorožcov neprestávajú byť ohromené zázrakom tvorenia. Vždy sa tešili, keď videli, že  iskrička malej vlnky nápadu začala hľadať svoje naplnenie – a vytvorili tieto extrémne zložité  usporiadania, zoradenia, časopriestorovú realitu a dimenzionálne spojenia, vďaka ktorým mohol tento sen ožiť. Vždy to bol pre ne nekonečne dokonalý a posvätný rituál, ktorý vždy dávali do rúk „snívačov“ – tých, ktorí tvoria; a vždy rešpektovali vôľu a zámery snívačov. A počas časti procesu ich srdcia naďalej tlčú spoločne s tlkotom týchto snových výtvorov, pretože oni sú tými, ktorí  poznajú možnosti a zázraky, ktoré tieto sny obsahujú. Takže dokážu veľmi hlboko preciťovať, keď snívači nedokážu tieto príležitosti využiť správne – dokonca keď ani nerozpoznajú, čo od života dostali. A potom zahodia tento poklad alebo svojimi prázdnymi a sebeckými hrami strácajú obrovskú energiu, ktorú duše Jednorožcov investovali do zrodenia tejto veci.

Duše Jednorožcov z toho teda mohli byť frustrované. V srdciach niektorých z týchto duší Jednorožcov sa neustále hromadili spomienky na nežité sny, na nevyužité príležitosti a na zničené zázraky.  A vo svojej  predstavivosti pokračovali v týchto snoch a prepísali skriptá tých, ktorí tieto sny predtým snívali. Toto napätie v ich dušiach rástlo tak intenzívne, že chceli ukázať, ako to robiť správne, ako udržať tieto sny vzácne a ako ich manifestovať v každodennom živote.  Zároveň z neviditeľných ríš vyživovali sebarealizujúce sny takého množstva bytostí, že jednoducho cítili, že si chcú nakresliť na povrch posvätného jazera symboly tvorenia aj pre seba a chceli pracovať pre svoje vlastné sny.

Niektorí z nich sa teda vydali na misiu, opustili svoje pozície a vystúpili zo svojho osudu byť strážcami snov – a stali sa snívačmi. Opustili hviezdy Fomalhaut a Sírius a snažili sa prijať život v trojdimenzionálnych ríšach, ktoré mohli ponúknuť príležitosť na ich vlastný proces manifestovania. Takže sa oddelili od svojho osudu, od svojej roly na galaktickej scéne, povedali zbohom komunite vo svojom hviezdnom domove a vydali sa vpred.

Musíme povedať, že sa stali tými osamelými a smutne túžiacimi, neustále snívajúcimi jednorožcami, ktoré sa mohli stať ľuďmi a pokúšali sa oživiť mystériá tajných kľúčov  tvorenia. Často narazia na extrémne tvrdé steny a ako zápasia s okovami limitácií mysle, môžu stratiť svoju vieru a tvorivú silu. Slobodu si zachovala len ich fantázia, v ktorej sa niekedy môžu tajne vrátiť na miesta, o ktorých snívali…

Počas nášho nalaďovania sa ukázalo  nebeské miesto, kde sa odohrala táto revolta –  8 Monocerotis, hviezda na rohu súhvezdia Jednorožec. To je miesto, kde tieto duše opustili svoje posty a službu a vydali sa za svojou sebarealizáciou. Ak má niekto túto hviezdu na prominentnom mieste svojho kódu  – napríklad na svojom Slnku, Mesiaci, Mesačnom uzle, Merkúre, Plute, Neptúne; alebo obzvlášť v 2. Vrchole Domu, je možné, že sú s týmto druhom rebélie v spojení.

Znamená to, že túžili tvoriť pre seba a kvôli tejto túžbe opustili svoj osud a tvorivú službu. Neskôr, keď si uvedomili, čo urobili; zrútili sa z toho a cykly pokánia, ktoré vytvorili, obsahovali  nepretržité „mrznutie“ svojho vlastného tvorenia alebo svojej existencie a finančných potrieb. Vyzerá to tak, že je vždy niečo, čo v poslednom momente zasiahne – niečo, čo zoberie všetko, čo vytvorili a čo je už vďaka dôslednej práci a veľkému množstvu energie takmer hotové. Môže sa tiež stať, že budujú veci, tvoria a zhotovujú nádherné plány, ktoré sa ale pravidelne rúcajú. A tak stratia svoju kreativitu – akoby už neboli vyživovaní alebo  udržiavaní Nebesami.

No v pozadí tohto všetkého je pravdou, že majú pocit viny, ak majú žiadať pre seba a tvoriť pre svoje vlastné šťastie a získať hojnosť – takže podvedome prerušujú pocit svojho vlastného naplnenia a šťastia, ktoré by sa zrodilo prostredníctvom splneného sna. Keďže tento proces nie je vedomý, môže byť ťažko rozpoznateľný – no táto príležitosť môže byť preskúmaná vtedy, ak niekomu často prekážajú vonkajšie okolnosti, sebasabotujúce cykly, ktoré zrkadlia opakujúce sa zlyhania.

(Výňatok z knihy Galaktické a pozemské kľúče mystérií finálneho vykúpenia  od autoriek  Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó)

Úprimne veríme, že vaša duša Jednorožca pri čítaní tohto špeciálneho galaktického príbehu môže pustiť tento pocit viny a že sa budete môcť otvoriť novej fáze, ktorá vám umožní hlboko si odpustiť. S týmto vedomím dúfame, že sa jednoducho môžete vrátiť späť do vašej pôvodnej misie a že zároveň budete vedome tvoriť aj pre seba…

S láskou

Dr. Beatrix Czeizel a Anikó Greskó

p.s. Spomínanú knihú Hviezdne rody – rodiny duší  a svoj hviezdny  Antares-kód si môžete objednať na stránke : https://hviezdnerody.com

 

Artwork by Sanne van Kalken, ďakujeme umelcovi!

Categories: Blog post