Spojenectvo vo Svetle / Alliance of Light (ENGLISH language)

20,00 

Category:

Description

Táto nádherná vnútorná  cesta časopriestorom nás zavedie späť k okamihom zrodu Aliancie Svetla, kde sme na základe hviezdnych kódov svojej existencie boli poverení  poslaním svojho pôvodného Božieho osudu, ktorý sme si zvolili a prijali.

Prostredníctvom nej môžeme opäť zažiť, ktoré úlohy osudu sú hybnou silou našich životov a môžeme pocítiť, akú rolu sme v súčasnom osude planéty Zem prijali ako členovia Delegácie Aliancie Svetla a pri spoluvytváraní možnosti Vzostupu.

Táto meditácia je jemne znejúcou melódiou kolektívnej Jednoty, ktorá sa snaží znovu spojiť srdcia pracovníkov Svetla, aby si v čistej radosti duše pripomenuli svoj osud.

Je veľmi dôležité, aby ste si pred meditáciou podrobne prečítali učenie o histórii Aliancie svetla (kniha Hviezdne rody – rodiny Duší, str. 500 – 516). Jedine tak budete schopní s plným vedomím nasledovať túto vnútornú cestu.

 

(Pozn.: meditáciu vedie Dr. Beatrix Czeizel v maďarskom alebo v anglickom jazyku –podľa toho, ktorú verziu si objednáte. K nahrávke bude priložený textový dokument so slovenským prekladom meditácie, aby ste si mohli meditáciu vopred prečítať a v prípade potreby sa k textu opakovane vracať. Pre samotnú meditačnú cestu vôbec nie je rušivé, že ju nenasledujete od slova do slova – dôležitý je váš úmysel a nasledovanie vnútorného vedenia.)

 

Veríme, že s ohľadom na pravidlá spirituálnej etiky a s rešpektom k duševnému vlastníctvu budete meditácie a jej texty používať len pre vlastnú potrebu.

Namaste

Dr. Czeizel Beatrix&Greskó Anikó

 

—o—

 

This wonderful inner journey in time and space takes us back to the moments of the creation of the Alliance of Light, when we received the original Divine commission in our chosen Destiny according to the stellar codes of our being. Through this meditation, we can recognize again what mission tasks our life is driven by and we can come to feel what role we have taken on as a member of the Delegation of the Alliance of Light in the present fate of Planet Earth, in the joint creation of the possibility of the Ascension.

This meditation is actually a melody that resonates to collective Unity. It would like to connect the hearts of Lightworkers again in the pure spiritual joy of remembering our destiny.

If you are interested in the detailed teaching about the story of the Alliance of Light, please CLICK HERE

Cover art by Keith McKay


Digital version, mp3

Englis language

After completing your purchase you will get a confirmation letter with the download link of the mp3 file.

In case of problems or questions please contact our Customer Service: orders@stellarnations.com

Have a nice journey!

 

Additional information

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Spojenectvo vo Svetle / Alliance of Light (ENGLISH language)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *